Οι 4 καλύτερες πρακτικές βελτιστοποίησης ταμειακών ροών

Τα μετρητά ήταν ανέκαθεν ο βασιλιάς για τις μικρομεσαίες εταιρείες, αλλά οι ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα κινδύνου. Σήμερα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προστατεύσετε την ανάπτυξη της εταιρείας σας με τη διαχείριση ταμειακών ροών.

Αφού μάθατε τα βασικά των ταμειακών ροών ,ήρθε η ώρα δείτε τις λεπτομέρειες που διασφαλίζουν την ομαλή διαδικασία.

 

Οι 4 καλύτερες πρακτικές βελτιστοποίησης ταμειακών ροών

 

 • Πραγματοποιείτε συχνές προβλέψεις της κατάστασης των ταμειακών ροών σας και ενεργήστε με βάση τα συμπεράσματα.

 • Να είστε σε εγρήγορση για αναδυόμενες απειλές, συμπεριλαμβανομένων χρεωστών, τυχόν υπερβολικά μεγάλων λογαριασμών και ημερομηνιών αποπληρωμής δανείου.

 • Ενθαρρύνετε την ομάδα σας να μάθει βασικές αρχές διαχείρισης ταμειακών ροών και πιστωτικού ελέγχου, ώστε να γνωρίζουν και εκείνοι τις επιχειρηματικές ανάγκες.
 • Ερευνήστε ψηφιακά εργαλεία ταμειακών ροών που παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης των μετρητών σας. Για παραδείγματα τα Pulse, Fluidly και SlideBy.

Συμβουλές για πιστωτικό έλεγχο και ταχύτερες πληρωμές

 

 1. Εάν είναι δυνατόν, γνωρίστε τον υπεύθυνο για τον διακανονισμό των τιμολογίων στην επιχείρηση του πελάτη σας.
 2. Εκδώστε τιμολόγιο αμέσως και ζητήστε από τον πελάτη σας να επιβεβαιώσει την παραλαβή.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το τιμολόγιό σας είναι ακριβές και όλα τα στοιχεία είναι σωστά.
 4. Διατηρήστε αυτήν την απόδειξη στο αρχείο για να αποδείξετε ότι παραδώσατε το τιμολόγιο με επιτυχία.
 5. Καθώς πλησιάζει η προθεσμία πληρωμής, επικοινωνήστε για μια φιλική υπενθύμιση ότι περιμένετε άμεση πληρωμή.
 6. Κυνηγήστε την καθυστερημένη πληρωμή γρήγορα και σταθερά.
 7. Καθιερώστε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία υπενθύμισης για να υπενθυμίζετε στους πελάτες την υποχρέωση πληρωμής τους.

Τι να συμπεριλάβετε σε μια επιστολή καθυστερημένης πληρωμής

 
 • Στοιχεία και των δύο εταιρειών (όνομα, διεύθυνση)

 • Ημερομηνία της επιστολής σας

 • Βασικό πρόσωπο επικοινωνίας στην εταιρεία σας

 • Αναφορές πληρωμής, αριθμός τιμολογίου

 • Σύνολο οφειλών + τόκων ή χρεώσεων εάν επιλέξετε να τις προσθέσετε (εξηγήστε αυτές τις χρεώσεις)

 • Εξηγήστε με σαφήνεια ότι η πληρωμή έχει καθυστερήσει και ο πελάτης έχει παραβεί τους όρους

 • Αναφερθείτε σε προηγούμενες επικοινωνίες

 • Πληροφορίες σχετικά με το τι θα συμβεί στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένης της τελικής ημερομηνίας πληρωμής και των συνεπειών, εάν ο πελάτης σας εξακολουθήσει να μην πληρώνει (ανάκτηση οφειλών, νομικές διαδικασίες).