Πώς να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από καθυστερημένες πληρωμές

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προστασίας από καθυστερημένες πληρωμές: η τεχνογνωσία και οι υπηρεσίες τρίτων μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να προστατευτεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη της εταιρείας.

Ποιες είναι οι επιλογές σας;

 

       1)    Ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων

Μια λύση επιχειρηματικής ασφάλισης που σας προστατεύει έναντι μη πληρωμή τιμολογίων. Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να αναπτυχθούν με αυτοπεποίθηση παρέχοντας εγγύηση έναντι κακοπληρωτών. Επεκτείνει τις επιλογές χρηματοδότησης μιας εταιρείας με ασφαλείς απαιτήσεις και επιτρέπει στους εξαγωγείς να προσφέρουν πιο ανοικτούς όρους σε υπερπόντιες αγορές.

       2)    Εσωτερική διαχείριση πιστώσεων

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν εσωτερική διαχείριση πίστωσης για να ανταπεξέλθουν. Αυτό το «αποθεματικό επισφαλών χρεών» είναι εύκολο στη διαχείριση, αλλά δεσμεύει το κεφάλαιο κίνησης και οι εταιρείες πρέπει μερικές φορές να απορροφούν χρέη που δεν μπορούν να ανακτήσουν.

       3)    Χρηματοδότηση τιμολογίων

Ένας προμηθευτής χρηματοδότησης τιμολογίων θα αγοράσει τα τιμολόγιά σας σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής τους αξίας και, στη συνέχεια, θα κυνηγήσει εκείνος τις πληρωμές. Αυτό σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε μετρητά, αλλά δεν εγγυάται πάντα την πληρωμή και χάνετε ένα σημαντικό μέρος της σχέσης σας με τους πελάτες.

       4)    Πιστωτική επιστολή

Η απόκτηση πιστωτικής επιστολής από τον πελάτη σας σημαίνει ότι η τράπεζά του εγγυάται την πληρωμή. Παρέχει ασφάλεια, αλλά μπορεί να είναι χρονοβόρα, ειδικά εάν οι πελάτες σας πρέπει να προσκομίσουν πιστωτική επιστολή για κάθε τιμολόγιο.

Εστίαση στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων

Η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο απέναντι στους κακοπληρωτές. Διασφαλίζει την επιχείρησή σας έναντι ζημιών που προκύπτουν σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, πράγμα που σημαίνει ότι (υπό όρους) η επιχείρησή σας μπορεί να είναι σίγουρη ότι κάθε τιμολόγιο θα εξοφληθεί.

Εάν οι πελάτες σας καθίστανται αφερέγγυοι ή υποπέσουν σε παρατεταμένη αθέτηση, θα αποζημιωθείτε για το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών που έχετε παράσχει.