Πώς να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από κακές ταμειακές ροές

Μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί μια επισφαλή απαίτηση, αλλά μπορείτε να προστατευτείτε από αυτήν. Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να έχετε το νου σας για κοινές παγίδες ταμειακών ροών και να επιλέγετε τους κατάλληλους πελάτες για συναλλαγές.

Κοινές παγίδες ταμειακών ροών

 

 1. Υπερβολικές δαπάνες
  Οι υπερβολικές δαπάνες μπορεί να είναι τόσο επιζήμιες για την ανάπτυξη της εταιρείας όσο τα ελάχιστα κέρδη. Ως μέρος της στρατηγικής σας για τη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου, παρακολουθείτε στενά τις δαπάνες, διασφαλίστε ότι οι άνθρωποι κατανοούν τις αρμοδιότητες τους και διατηρούν τακτικούς λογαριασμούς όλων των χρημάτων που εξέρχονται από την επιχείρηση. 
 2. Αποτυχία δημιουργίας προστατευτικού αποθεματικού μετρητών
  Το απόθεμα μετρητών είναι σαν ένας κουμπαράς στον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση η επιχείρησή σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως βλάβη σε βασικά μηχανήματα ή ένα μεγάλο τιμολόγιο που έχει καθυστερήσει. Το οριοθετημένο κεφάλαιο προστατεύει την επιχείρησή σας από τον αντίκτυπο απρόβλεπτων δαπανών.
 3. Ευσεβείς πόθοι
  Είναι καλό να είστε αισιόδοξοι για το μέλλον σας, αλλά η πρόβλεψη πωλήσεων πρέπει να είναι ρεαλιστική αν σκοπεύετε να ξοδέψετε με αυτά τα έσοδα. Κάντε τακτικές συναντήσεις ή συζητήσεις με την ομάδα πωλήσεών σας, καθώς η υπερβολική εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων θα επιβαρύνει την επιχείρησή σας.
 4. Έλλειψη οικονομικού σχεδίου
  Πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς πόσα πρόκειται να δαπανήσετε και να εισπράξετε κάθε μήνα με βάση την παρακολούθηση των ταμειακών ροών σε καθημερινή βάση και την ανάλυση ιστορικών δεδομένων για την αξιολόγηση των μελλοντικών ταμειακών ροών (βλ. Πώς να δημιουργήσετε μια πρόβλεψη ταμειακών ροών).
 5. Δυνατότητα καθυστερημένων πληρωμών
  Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές τιμολογίων μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην επιχείρησή σας. Δημιουργήστε σαφή πιστωτική πολιτική - προσφέρετε έκπτωση για πρόωρη πληρωμή και κυρώσεις για καθυστερημένο διακανονισμό.

Δραστηριοποιείστε διεθνώς; Μάθετε τις αγορές σας

Για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές, αξίζει να παρακολουθείτε τα μακροοικονομικά δεδομένα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας στο εξωτερικό.

Για παγκόσμιες πληροφορίες από τους δείκτες αφερεγγυότητας μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση mindyourreceivables.allianz-trade.com

Μερικές φορές η καθυστερημένη πληρωμή είναι δύσκολο να αποφευχθεί και αυτή είναι η πραγματικότητα. 

Είναι λογικό για τις επιχειρήσεις να ερευνούν τις αγορές και τα αρχεία πληρωμών μεμονωμένων χωρών προτού ξεκινήσουν συναλλαγές με αυτές. Εάν η επιχείρησή σας μπορεί να αντεπεξέλθει με ένα μεγαλύτερο μέσο όρο είσπραξης απαιτήσεων DSO, τότε συμπεριλάβετε αυτό στην πρόβλεψη εσόδων σας.