Garanties voor bouw- en installatiebedrijven

Vol vertrouwen grote contracten afsluiten en inschrijven op aanbestedingen

Het sluiten van contracten voor (complexe) projecten zou zonder garanties vrijwel onmogelijk zijn. Wellicht vormt u een consortium voor een bouwproject of onderhandelt u over het bouwen van een installatie? Dan zijn garanties voor de aanbesteding, uitvoering en onderhoudsperiode onmisbaar. Wij hebben de financiële kracht en expertise om uw deals op uw nationale markt te ondersteunen of kunnen garanties wereldwijd verstrekken.
 1. Aanbestedingen
  Gebruik onze garanties ter ondersteuning van uw openbare aanbestedingen.
 2. Voorschotten
  Garandeer terugbetaling van uw voorschotten als deze worden ingehouden.
 3. Levering en diensten
  Dek uw verplichtingen als contractant af tot aan oplevering aan de klant.
 4. Prestaties
  Stel de levering zeker met of zonder een garantie.
 5. Onderhoud
  Zorg voor een waarborg voor defecten die tijdens de garantieperiode worden ontdekt.
 6. Joint ventures/consortia
  Profiteer van garanties die precies op uw bouwprojecten zijn afgestemd.
Liquiditeit
Maak optimaal gebruik van uw kredieten en bescherm uw cashflow met behulp van garanties.
Reputatie
Verbeter uw reputatie in de markt door te bewijzen dat u betrouwbaar bent en uw contractuele verplichtingen nakomt.
Efficiëntie
Werk samen met onze experts aan snelle beslissingen en laat uw team zich richten op hun kernverantwoordelijkheden.
Grote bouwprojecten vereisen vaak een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld als consortium. Het opbouwen van relaties tussen meerdere bedrijven vraagt om vertrouwen, maar in financieel opzicht zouden grote contracten en complexe projecten onmogelijk zijn zonder garanties. Als een consortium voor een bouwproject wordt samengesteld of er wordt onderhandeld over een groot leveringscontract, zijn de juiste structuren van cruciaal belang om klanten te verzekeren dat zij de afgesproken diensten krijgen. Overheidscontracten en aanbestedingen vereisen garanties die aan de aanbestedingsspecificaties voldoen. Wij hebben de financiële kracht en expertise om uw deals op uw nationale markt te ondersteunen of kunnen garanties voor internationale markten verstrekken. De jarenlange ervaring van Allianz Trade biedt zekerheid en beschermt uw contracten.