Ondanks de toegenomen mondiale onrust verbeterde vorig jaar de (economische) risico-score van de belangrijkste handelslanden wereldwijd. Zo is in 21 landen sprake van een verbetering. In maar 4 landen was de risico-score slechter dan in 2022. België hoort tot de groep landen met een zeer laag risico om zaken mee te doen (AA1-status), zo blijkt uit ons rapport over landenrisico’s.

Aan de hand van de laatste economische ontwikkelingen, het ondernemersklimaat en onze eigen gegevens over faillissementen monitoren wij voor 84 landen per kwartaal het landenrisico. “Het helpt bedrijven en investeerders bij beoordelen van potentiële risico's en kansen. We benoemen factoren die van invloed zijn op trends in betaalgedrag, zoals later betalen van facturen en wanbetaling”, zegt Ana Boata, Hoofd van Economic Research bij Allianz Trade.

Voor 6 Europese landen maakten wij een uitgebreid artikel. Klik op een van onderstaande landen om deze artikelen te lezen. 
Wil je alle landenrisico rapporten bekijken? Download dan onze Country Risk Atlas 2024 via onderstaande button.
  • Scoren 21 landen nu beter en slechts 4 slechter, in 2022 was de trend totaal anders. In dat jaar verbeterde het risicoprofiel van slechts 8 landen en gingen er 17 op achteruit. In 2022 werden de risicobeoordelingen grotendeels beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. In 2023 toonde de economie opmerkelijke veerkracht, ondanks het agressieve rentebeleid en de toegenomen onrust in de wereld.
  • Afrika liet de meeste verbeteringen zien (10), gevolgd door Europa (6). In Azië en Amerika verbeterde de situatie alleen in respectievelijk China en Uruguay. Ondanks de verbetering blijft Afrika het continent met de grootste problemen op het gebied van liquiditeit en toegang tot internationale markten. Vrijwel overal nam het liquiditeitsrisico toe.
  • Het mondiale risico van niet-betaling voor bedrijven in 2023 ligt iets boven de 2 (gemiddeld risico), dat is stabiel vergeleken met 2022 en bijna terug op het niveau van 2019. Regionaal gezien ligt de gemiddelde risicobeoordeling van Afrika boven de 3 (gevoelig), terwijl het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa (inclusief Rusland) dichtbij, maar net onder de 3 (gevoelig) liggen. Azië-Pacific ligt iets boven de 2 (gemiddeld) en West-Europa en Noord-Amerika liggen dicht bij 1 (laag).
  • Als sector staat de groothandel voor talrijke uitdagingen, waaronder schaarste aan personeel, hogere kosten en de dringende behoefte aan klimaat- en energietransitie. Ondernemers worden gedwongen hun strategie aan te passen. Zowel grote als kleine spelers moeten aan de slag met duurzaamheid en digitalisering om relevant te blijven.

Volgens Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux, is het opletten geblazen voor ondernemers: “Er is veel onzekerheid in de markt. Dat is lastig voor bedrijven.Ook staan in veel sectoren de marges onder druk. Dat is al een tijd zo. Op een gegeven moment is de rek eruit. En dan is de verleiding groot om facturen later te betalen. Dat brengt een sneeuwbaleffect op gang. Door later te betalen brengen bedrijven elkaar in moeilijkheden.Dat soort veranderingen in betaalgedrag monitoren wij. Per land geven we in het rapport een schets van de omstandigheden waar ondernemers mee te maken hebben. We bieden zicht op het business-landschap.”

Johan Geeroms zegt over de genoemde verslechtering in 2024 dat de verwachte renteverlaging en de daling van de inflatie verzachtend kan werken. Of de verbetering van de landenrisico’s wereldwijd doorzet is de vraag. Wij houden rekening met een verslechtering in 2024. De belangrijkste risicofactoren die we voor 2024 hebben geïdentificeerd, zijn:

  • Liquiditeitsbeperkingen in een omgeving van hoge publieke en private schulden en hoge rentetarieven.
  • Groei die onder het potentiële niveau ligt in de meeste regio's en een lager prijszettingsvermogen voor bedrijven, wat de omzetgroei drukt.
  • Stijgend aantal bedrijfsfaillissementen (+8% wereldwijd in 2024), waarbij Europa en de VS voorop lopen in de versnelling.
  • Veranderingen in de mondiale aanbodketens.
  • Geopolitiek die in toenemende mate polariseert.