Garanties voor internationale handel

Zekerheid bij contracten voor u en uw klanten

Globalisering heeft voor veel bedrijven geleid tot mogelijkheden om nieuwe markten te betreden. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het garanderen van exportcontracten vereist slim financieel en credit management. Als u internationaal zakendoet, bewijst u aan de hand van een afgegeven garantie dat u uw contractuele verplichtingen kunt nakomen. Kunt u hier niet meer aan voldoen, dan is uw klant of een andere begunstigde in staat de door haar geleden schade te verhalen door middel van aanspraak te maken op de garantie.
 1. Uitgestelde accijnzen
  Vereenvoud de invoer door de betaling van accijnzen uit te stellen, inclusief - waar mogelijk - gegarandeerde procedures voor magazijnopslag.
 2. Actieve verwerking
  Behoud de controle over grensoverschrijdende goederen en tijdelijk invoer.
 3. EU-procedures Beheer
  EU-douaneregelingen en voorschotten voor vergoedingen van uitvoerrechten.
 4. BTW-beheer
  Gebruik garanties voor de aankoop, verzending of bewaring van BTW-plichtige goederen.
Flexibel
Uw aanbod is aantrekkelijker voor klanten. Kies uit standaard of speciale voorwaarden zodat u en uw klant de garantie krijgen die aan de behoeften van beiden voldoet.
Ervaren
Bied uw klant een financiële zekerheid om goederen of diensten te leveren zoals contractueel afgesproken. We zijn geaccrediteerd als algemene garantiesteller voor douane- en belastinggaranties.
Betrouwbaar
Kies uit een breed scala aan garanties voor de gehele duur van het contract, ondersteund door ons wereldwijde netwerk en de AA score van Standard & Poor’s.
 
Globalisering heeft voor veel bedrijven geleid tot mogelijkheden om nieuwe markten te ontdekken en nieuwe klanten te bereiken. De uitdagingen van de internationale handel worden steeds complexer als u meer en vreemde markten betreedt. Het garanderen van exportcontracten vereist slim financieel management en inzicht in credit management. Garanties voor bouw en installiebedrijven zijn al welbekend. Maar ook in uw naam uitgegeven internationale garanties zijn essentieel. Hiermee bewijst u dat u uw contractuele verplichtingen kunt nakomen, en zo stelt u nieuwe klanten gerust. Onze garanties zijn dankzij onze AA score van Standard & Poor's beter dan de meeste bankgaranties en bieden meer flexibiliteit. Voor een maximaal voordeel zorgen wij ervoor dat onze garanties voldoen aan lokale wet-en regelgeving, en zo ondersteunen wij uw businessplannen.