Door de snelheid waarmee uw bedrijf groeit, verkeert u in een staat van euforie. U bent geneigd om op zowat alle vragen in te gaan. Toch is het belangrijk dat u kritisch en waakzaam blijft. Bijvoorbeeld, als u de toenemende dreiging van identiteitsfraude te snel af wilt zijn. Vandaag is 35% van alle fraude gerelateerd aan identiteitsfraude. Fraudeurs zijn steeds beter georganiseerd en gaan steeds slimmer en inventiever te werk. Ze steken miljoenen euro's in hun zakken. Ontdek onze tips om uw onderneming te beschermen.

Bij identiteitsdiefstal probeert een crimineel uw werknemers op te lichten door zich voor iemand anders uit te geven. Denk aan een nieuwe klant die via mail een bestelling plaatst namens een firma die juridisch perfect in orde is en niet de minste argwaan wekt. Alles lijkt perfect normaal. Maar als u goed kijkt, staat in het e-mailadres één lettertje dat er niet hoort.

Een fraudeur kan zich ook voordoen als een manager of de directeur van uw onderneming die in die hoedanigheid een mail naar iemand van de boekhouding stuurt met de vraag om dringend een overschrijving uit te voeren. Die laatste vorm van identiteitsfraude kennen we ook als CEO-fraude.

Omdat bij identiteitsfraude vaak computers en e-mails betrokken zijn, wordt het al snel op één hoop gegooid met cyberfraude. Toch is er een duidelijk verschil: bij cyberfraude wordt inbreuk gepleegd op de cyberveiligheid en dus de IT-systemen. Terwijl bij identiteitsfraude criminelen zich voordoen als iemand anders in een poging uw werknemers op te lichten. Dat is dus een klassieke vorm van fraude – ook al speelt alles zich online af.

Wij stelden enkele vragen aan Jean-Pierre Fekenne [JPF], Business Manager Cyber & Fraud bij Euler Hermes BeLux
[JPF] Iemand steelt een identiteit om geld te verduisteren, uit economisch belang of om de reputatie van het doelwit te schaden. Het aantal gevallen van identiteitsdiefstal gaat in stijgende lijn, zij aan zij met de wereldwijde digitalisering van onze maatschappij. Elke crisissituatie, bijvoorbeeld een pandemie, zet voor alle soorten fraudeurs (oplichters of hackers) de deur open om zich voor te doen als een vertrouwenspersoon in een poging om hun slachtoffers te misleiden en hun strategische informatie te ontfutselen of ze aan te moedigen om ongepaste betalingen te verrichten.
[JPF] De oplichters van vandaag zijn professionals. Ze speuren het darknet af op zoek naar kits om eenvoudig en relatief goedkoop een cyberaanval uit te voeren. Sommigen zijn psychologisch zo sterk en zo bedreven in social engineering dat ze hun slachtoffers moeiteloos 'in slaap kunnen wiegen'. Onder invloed van gezondheids- en financiële crisissen wordt er meer gewerkt met 'geldezels', wat het in kaart brengen van een geldstroom bemoeilijkt. Het criminele netwerk dat wij in de ogen kijken, is professioneel, wijdvertakt en beheerst de meest uiteenlopende aanvalspatronen. De pijlen worden vooral gericht op bedrijfsleiders, omdat zij de sleutel zijn tot betalingen of strategische gegevens van het bedrijf (spearphishing). Tijdens de verlofperiodes stellen we opvallend meer fraudepogingen vast.
[JPF] Geen enkele organisatie ontspringt de dans. Private of publieke bedrijven, grote firma's of kmo's. Zodra de online zichtbaarheid voldoende groot is en de verdediging te wensen overlaat, zien criminelen hun kans schoon. We stellen hoe langer, hoe meer vast dat de grote bedrijven zich wapenen tegen identiteitsfraude, onder meer met interne bewustmakingscampagnes. Veel kleinere firma's of familiebedrijven denken nog buiten schot te blijven.
[JPF]Bedrijven moeten zich dringend voorbereiden door stelselmatig opleidingen aan te bieden en oefeningen te organiseren, vooral voor nieuwe werkkrachten, maar ook voor de commerciële diensten, aankoop en HR. Naast het aanreiken van nieuwe softwareoplossingen en tools tegen fraude kan een fraudeverzekeraar u enerzijds de tips en tricks aanleren om fraudeurs buitenspel te zetten en u anderzijds schadeloosstellen mocht een fraudeur er ondanks alles toch in slagen de interne maatregelen te omzeilen.

Of de fraude nu binnen of buiten de bedrijfsmuren gepleegd wordt, de financiële verliezen die u lijdt zijn vaak niet te overzien. Met onze fraudeverzekering beschermt u uw bedrijf tegen financiële verliezen als gevolg van zowel interne als externe fraude.

Bovendien is onze fraudeverzekering de compleetste van de markt. Ze beschermt uw activa en dekt verliezen door fraude: niet alleen financiële verliezen maar ook schade aan uw systemen en reputatieschade.

73 resultaten

img desc

feb. 09, 2024

Inkomen Europese boeren daalt tot -22%

Terwijl de lonen in nagenoeg alles sectoren fors stegen, daalde het gemiddelde inkomen van de Europese boer. Lees het artikel om meer te weten over de situatie van Europese boeren.

img desc

jan. 24, 2024

Rode Zee-crisis: -0.9% voor de Europese economie

Als de Rode Zee-crisis enkele maanden aanhoudt, is dat een gevoelige tik voor de wereldeconomie. Met als resultaat dat de groei van het mondiale bbp met -0.4% afneemt en de inflatie met +0.5% wordt gestuwd.

img desc

jan. 19, 2024

Is jouw bedrijf klaar voor de toekomst?

Een recessie kan jouw bedrijf en jouw klanten altijd beïnvloeden. Wij hebben een lijst van 8 strategieën die je nu kunt toepassen om jouw bedrijf beter voor te bereiden op een toekomstige recessie.

73 resultaten