Liquiditeit van bedrijven

In tijden van crisis komt de liquiditeit van bedrijven onder druk te staan, waardoor effectief liquiditeitsbeheer voor alle bedrijven een must is. De liquiditeit van een onderneming meet haar vermogen om liquide middelen aan te trekken om lopende schulden af te lossen, en het is belangrijk inzicht te hebben in de status van uw liquiditeit, zowel vandaag als in de komende maanden.

Liquiditeit geeft aan of uw bedrijf op korte termijn aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit is een indicatie voor betalingsverplichtingen op langere termijn. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de huidige status van uw liquiditeit, om inzicht hebben of je over voldoende liquide middelen beschikt om al uw kortlopende schulden te betalen.

Door uw liquiditeit te berekenen weet u of uw bedrijf snel aan cash kan komen. Hiermee kunt u uw leveranciers en salarissen betalen of een investering doen voor uw bedrijfsplannen.

Een effectief bedrijfsliquiditeitsbeheer helpt u om

  • Snel liquide middelen te genereren bij verwachte kastekorten, zoals onbetaalde schulden
  • Zelfs om uw bedrijf uit te breiden

De covid-19-crisis heeft voor veel bedrijven tot een scherpe daling van de liquiditeit geleid; in sommige gevallen zijn solvabele bedrijven failliet gegaan door te weinig liquiditeit. Een voortdurende evaluatie van de beschikbare liquide middelen en van de liquiditeit van het bedrijf is daarom van essentieel belang.

De liquiditeitsratio berekenen is echt niet zo moeilijk. U moet alleen twee gegevens uit de balans halen:

• Vlottende activa
• Kortlopende schulden

U neemt het volledige bedrag vlottende activa op de actiefkant van de balans. Op het passief neemt u de schulden op ten hoogste 1 jaar.

Liquiditeitsratio = vlottende activa/Kortlopende schulden

Een gezond bedrijf heeft meer vlottende activa dan kortlopende schulden. Met de vlottende activa moet een bedrijf haar schulden die op korte termijn vervallen kunnen betalen.

U kunt onze liquiditeitscalculator gebruiken om uw inkomende en uitgaande kasstromen te testen en een model te maken voor slechtere scenario's en tegenvallers, zoals een daling van de verkoop of een toename van het aantal klanten dat niet betaalt.

Vul gewoon elk veld in de liquiditeitscalculator in om de liquiditeit in de tijd te modelleren en veranderingen in de cashflow, die door verschillende handelsvariabelen worden beïnvloed, te simuleren.

Als eerste stap raden wij u aan alle velden in te vullen om uw huidige bedrijfsliquiditeit weer te geven, zonder rekening te houden met de impact van eventuele nieuwe negatieve externe factoren.

Klik vervolgens op 'berekenen' om de grafiek die de liquiditeit in de loop van tijd weergeeft, te vullen. Hier volgt een uitleg van enkele van die velden:

  • Beschikbare liquide activa: Uw inventaris, debiteuren, voorraden en ongebruikte kredietlijnen zijn voorbeelden van liquide activa – zaken die u snel kunt omzetten in harde cash.
  • Maandelijkse vaste kosten: lease- en huurkosten, verzekeringen, rente
  • Maandelijkse variabele kosten: arbeidslasten, commissies en ruwe materialen
  • Eenmalige verliezen: de waarde van bedorven goederen, bijvoorbeeld

Als u eenmaal inzicht hebt in uw huidige bedrijfsliquiditeit, waarom begint u dan niet met het modelleren van worst case- en best case-scenario's om inzicht te krijgen in toekomstige liquiditeitsscenario's?

Bijvoorbeeld, wat zouden de gevolgen zijn voor de liquiditeit van het bedrijf als:

  • Wanbetalingen vermeerderen/verminderen?
  • Verkopen vermeerderen/verminderen?
  • Betalingsachterstanden vermeerderen/verminderen?
  • Maandelijkse kosten vermeerderen/verminderen?
Uw gegevens
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
%
%
Dagen

Deze liquiditeitscalculator is eigendom van Allianz Trade en is auteursrechtelijk beschermd. De logo's van Allianz Trade en Allianz zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Allianz Groep. Allianz Trade is het handelsmerk dat we gebruiken voor de diensten die door Euler Hermes worden geleverd. Het gebruik van deze liquiditeitscalculator is bedoeld als informatie en mag je niet beschouwen als een specifiek advies. Gebruikers moeten hun eigen, onafhankelijke evaluatie van deze informatie maken en we raden af actie te ondernemen puur en alleen op basis van deze informatie. De Allianz Trade liquiditeitscalculator mag niet worden gereproduceerd en de output ervan mag niet worden vrijgegeven zonder onze toestemming. Deze tool laat de potentiële impact van een reeks vooraf gedefinieerde factoren zien. Dit is geen vervanging voor een gezonde financiële planning voor jouw bedrijf. Dit komt deels door de aannames van de tool, die vereenvoudigde versies zijn van de zakelijke realiteit. We geven geen enkele verklaring of garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. We aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit enig gebruik van of vertrouwen verkregen uit deze informatie. De functies van onze tool kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Onbetaalde facturen hebben een negatief effect op uw cashflow en liquide middelen. Heeft u regelmatig een onbetaalde factuur? Of handelt u regelmatig met nieuwe klanten? Onze oplossingen van kredietverzekering helpen u om uw liquiditeit te beschermen. We monitoren de kredietwaardigheid van uw klanten en we zorgen voor dat uw onbetaalde facturen worden geïnd. En als uw klanten niet meer betalen of failliet gaan, vergoeden wij u. Uw liquiditeit is zo goed beschermd.
62.000+
KLANTEN WERELDWIJD
83 miljoen+
BEDRIJVEN IN ONZE DATABASE
AA rating
VAN STANDARD & POOR'S
Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.