liquiditeit-calculator
 

Liquiditeit berekenen & prognose maken

In tijden van crisis komt de liquiditeit van bedrijven onder druk te staan, waardoor effectief liquiditeitsbeheer voor alle bedrijven een must is. De liquiditeit van een onderneming meet haar vermogen om liquide middelen aan te trekken om lopende schulden af te lossen, en het is belangrijk inzicht te hebben in de status van jouw liquiditeit, zowel vandaag als in de komende maanden.

Liquiditeit geeft aan of jouw bedrijf op korte termijn aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit is een indicatie voor betalingsverplichtingen op langere termijn. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de huidige status van jouw liquiditeit, om inzicht hebben of je over voldoende liquide middelen beschikt om al jouw kortlopende schulden te betalen.

Door uw liquiditeit te berekenen weet je of je bedrijf snel aan cash kan komen. Hiermee kunt u uw leveranciers en salarissen betalen of een investering doen voor jouw bedrijfsplannen.

Door jouw liquide middelen te berekenen weet je of jouw bedrijf snel aan cash kan komen. Hiermee kan je jouw leveranciers en salarissen betalen of een investering doen voor jouw bedrijfsplannen. Een effectief beheer van je bedrijfsliquiditeit helpt je om:

  • Snel cash te genereren bij verwachte kastekorten, zoals onbetaalde schulden
  • Een financiering te krijgen om bijvoorbeeld je bedrijf te laten groeien.

Economisch instabiele periodes zorgen bij veel bedrijven voor een scherpe daling van de liquiditeit. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot het faillissement van solvabele maar niet liquide bedrijven. Daarom is de voortdurende beoordeling van de beschikbare liquide middelen en bedrijfsliquiditeit belangrijk.

 

Er zijn 2 manieren waarop je de liquiditeit van jouw bedrijf kunt berekenen:  de current ratio of de quick ratio . Onderstaand vind je een uitleg van beide kengetallen.

De Current ratio

Zo bereken je de current ratio:

Vlottende activa / Kortlopende schulden

Vlottende activa : voorraden, debiteuren, geld op de bank en in kas.

Kortlopende schulden: openstaande facturen, te betalen belastingen en schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen.

Met een current ratio van minimaal 1,5 wordt jouw bedrijf over het algemeen beschouwd als financieel gezond. De vlottende activa zijn dan 1,5 keer groter dan de kortlopende schulden.

De Quick ratio

De quick ratio bereken je als volgt:

Vlottende activa - Voorraden / Kortlopende schulden

Deze rekenmethode is vooral geschikt voor bedrijven met veel voorraad en een relatief lage omloopsnelheid.

Omloopsnelheid: geeft aan hoe lang je voorraden in het magazijn blijven liggen. 

Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als veilig. Dit betekent namelijk dat je jouw kortlopende schulden kunt voldoen met de beschikbare liquide middelen. Je bent hiervoor niet afhankelijk van je voorraden, deze worden buiten beschouwing gelaten.

Met een liquiditeitsprognose, ook wel cashflow forecast genoemd, breng je alle verwachte inkomsten en uitgaven voor jouw bedrijf op een juiste en volledige manier in kaart. Je kunt hiervoor onderstaande liquiditeitscalculator gebruiken.
  1. Vul alle velden in om jouw huidige liquiditeit weer te geven. Zonder daarbij rekening te houden met de impact van eventuele nieuwe negatieve externe factoren.
  2. Druk op 'bereken' om de grafiek te tonen. Deze grafiek laat de liquiditeit van jouw bedrijf in de loop van de tijd zien.  
  3. Als je eenmaal inzicht hebt in jouw huidige liquiditeit, is het een mooi moment om in kaart te brengen wat de 'worst case' en 'best case' secnario's zouden zijn. Druk hiervoor op 'wijzig jouw gegevens' en krijg inzicht in toekomstige liquiditeitsscenario's. Bijvoorbeeld, wat zou de impact zijn op de liquiditeit van jouw bedrijf als opbrengsten, betalingsachterstanden, kosten of wanbetalingen toenemen/afnemen? 
Uw gegevens
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
%
%
Dagen

Let op! Deze tool is bedoeld als een voorbeeld. Het laat de potentiële impact van een reeks vooraf gedefinieerde factoren zien. Dit is geen vervanging voor een gezonde financiële planning voor uw bedrijf. Dit komt deels door de aannames van de tool, die vereenvoudigde versies zijn van de zakelijke realiteit. Facturen worden bijvoorbeeld willekeurig binnen een maand verdeeld (wat bij elke herberekening wijzigt) terwijl de kosten binnen een maand gelijk worden verdeeld. Uw persoonlijke situatie kan sterk verschillen van de financiële resultaten die door de tool worden voorgesteld.

Oninbare vorderingen en afschrijvingen op jouw debiteuren hebben een negatief effect op jouw cashflow en liquide middelen. Het is daarom belangrijk dat jij jouw debiteurenbeheer op orde hebt.

Als het gaat om het beschermen van jouw liquide middelen, is het ook belangrijk om de juiste klanten te kiezen. Check voordat je zakendoet met een nieuwe klant altijd de kredietwaardigheid, het betalingsgedrag en de financiële status van deze klant.

Daarnaast zijn er ook manieren om je tegen deze debiteurenrisico's te wapenen. Zo kan onze kredietverzekering jouw bedrijf helpen zich te beschermen tegen kredietrisico's en zo de groei van jouw bedrijf waarborgen.

Wil je een vrijblijvend gesprek over jouw liquiditeitspositie? Of wil je weten of een kredietverzekering iets voor jouw onderneming is? Vul onderstaande formulier in of lees meer hierover via onderstaande button.

62.000+
KLANTEN WERELDWIJD
83 miljoen+
BEDRIJVEN IN ONZE DATABASE
AA rating
VAN STANDARD & POOR'S
Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.