default of payment

Incasso van uw facturen

Uw klanten betalen uw facturen niet op tijd. Gebruik onze tips om uw onbetaalde facturen beter te innen. Of lees hoe onze oplossingen u beschermen tegen onbetaalde facturen.

Invordering verwijst naar alle juridische, minnelijke of gerechtelijke middelen die een schuldeiser gebruikt om de terugbetaling van de schuld of schulden van zijn schuldenaar te verkrijgen. Meestal hebben we het over incasso.

Een vordering wordt als invorderbaar beschouwd wanneer deze zeker, gedefinieerd en verschuldigd is:

Zeker
De vordering moet afkomstig zijn van een bestaande schuld. Bestelde goederen of diensten moeten geleverd worden.
Gedefinieerd
Het bedrag van de schuld moet gekwantificeerd worden en op de factuur vermeld worden.
 
Verschuldigd
De betalingstermijn moet op de factuur vermeld worden en moet overschreden worden.
 

dummy Onbetaalde facturen kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw bedrijf. Ze kunnen een sterke impact hebben op de financiële gezondheid van uw bedrijf en zelfs tot een faillissement leiden. Wist u dat onbetaalde facturen verantwoordelijk zijn voor meer dan 25% van de faillissementen?

Onbetaalde facturen brengen directe kosten met zich mee: telefoontjes, herinneringsbrieven, eventuele juridische procedures. Maar de gevolgen gaan veel verder.

Onbetaalde facturen brengen de dummy cashflow van uw bedrijf in gevaar. Om uw eigen facturen te betalen, moet u uw geld opnemen en misschien kortlopende kredieten aangaan die extra kosten met zich meebrengen.

Onbetaalde facturen verhinderen ook de ontwikkeling van uw bedrijf. Door gebrek aan cash, moet u uw ontwikkelingsprojecten uitstellen. Mogelijk moet u zelfs uw kosten verlagen om de levensvatbaarheid van uw bedrijf te behouden.

Om dit financiële verlies te compenseren, moet u een omzet genereren die aanzienlijk hoger is dan de wanbetaling. In geval van een onbetaalde factuur van € 10.000 en met een winstmarge van 10% moet u € 100.000 extra omzet genereren om het verlies te compenseren.

Onbetaalde facturen incasseren behoort helaas ook tot het beheer van uw bedrijf. Want een late betaling heeft een rechtstreekse invloed op uw kapitaalbehoeften. Een factuur die onbetaald blijft, weegt op uw winstmarge. Daarom is een krachtdadig beleid nodig wanneer een betaling achterblijft, want alleen zo vergroot u de kans om de achterstallige som toch te recupereren.
 1. Een snelle interventie
  Het innen van onbetaalde factureren is een race tegen de klok. Snel reageren is vaak de sleutel om uw kansen op succes te verhogen. Daarom is het essentieel om betalingsachterstand snel te detecteren en daarna zo snel mogelijk in actie te schieten.
 2. Een systeem om aanmaningen te versturen
  Vaak is een softwareprogramma een goed instrument om openstaande facturen nauwgezet op te volgen. Zeker als het de mogelijkheid biedt om automatisch betalingsherinneringen aan te maken en openstaande facturen op te volgen.
 3. Minnelijke schikking
  Een minnelijke schikking is vaak de beste optie om uw onbetaalde facturen toch in te vorderen. Deze oplossing gaat sneller en is goedkoper dan een juridische procedure. Maar deze oplossing vraagt veel diplomatie en vooral veel onderhandelingstalent.
 4. Uitstel van betaling
  Een aantrekkelijke vorm van minnelijke schikking is het uitstel van betaling. Een goed afbetalingsplan mikt op een aantal betalingen over een beperkte periode en voorziet ook interesten om het uitstel van betaling te compenseren.
 5. Een professioneel incassobureau
  Het inzetten van een incassobureau is vaak een beslissende hefboom om een minnelijke schikking te doen slagen. Beroep doen op een professional die zowel een sterke juridische achtergrond als het nodige onderhandelingstalent heeft, vergroot aanzienlijk uw kansen om uw openstaande schulden terug te vorderen.

Een vriendelijk telefoontje, een formele aanmaning en ten slotte een aangetekende brief, maar allemaal blijven ze onbeantwoord. Als het om uw onbetaalde facturen gaat, kunt u als ondernemer meermaals per jaar met de handen in het haar zitten. Incasso van uw facturen is een tijdrovende klus. In dat geval biedt een professioneel incassobureau geruststelling.

Vijf voordelen op een rij:

U krijgt een neutrale tussenkomst

Een professioneel incassobureau helpt u om de gemoederen weer te bedaren en bekijkt beide partijen op een objectieve en onafhankelijke manier. Het doel? Uw belangen en die van uw klant met elkaar verzoenen.

U krijgt een internationale dienst

Een professioneel incassobureau heeft incassodiensten in veel verschillende landen. Zo krijgt u eender waar ter wereld een professionele oplossing voor uw betalingsproblemen.

U behoudt een goede klantenrelatie

Een professioneel incassobureau zet het behoud van je zakenrelatie op de eerste plaats. Hij lost financiële gevolgen in de eerste plaats altijd op in onderling overleg, zodat u een goede klantenrelatie behoudt.

U krijgt een grondig onderbouwde expertise

Een professioneel incassobureau heeft heel wat ervaring in moeilijke onderhandelingen, staat buiten kijf. Hij geeft u alle pro’s en contra’s van een minnelijke schikking op een rijtje en hij maakt u altijd een voorstel vooraleer dat naar uw klant gaat.

U krijgt een waterdichte oplossing voor uw incasso

De juridische kennis die een professioneel incassobureau met zich meedraagt, vertaalt zich in een onbetwistbaar document aan het einde van de onderhandelingsrit. Zodat achteraf geen nieuwe discussie ontstaat tussen u en uw klant.

 

 

 

Uw bedrijf beschermen was nog nooit zo belangrijk als nu. In deze crisistijden bent u nooit veilig voor wanbetaling of een faling van een van uw klanten. Deze risico's veroorzaken vaak een sneeuwbaleffect. Dit leidt tot risico's voor de cashflow en winstgevendheid van uw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van uw onderneming in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement.

Een kredietverzekering beschermt u tegen risico’s van wanbetaling en faillissement van uw klanten:

Rekeningen en rekenmachine op een vergadertafel

Wij monitoren de financiën van uw klanten

Wij zorgen voor de inning van uw onbetaalde facturen

En we vergoeden u als uw klanten niet betalen