default of payment

Openstaande facturen

Last van openstaande facturen? Gebruik onze tips om openstaande facturen te voorkomen.

Een onbetaalde factuur is een factuur die door een debiteur niet op tijd is betaald. Een factuur wordt derhalve als onbetaald beschouwd wanneer het bedrag niet is betaald op de op de factuur vermelde betalingsdatum.

Er zijn vele redenen waarom een factuur niet op tijd wordt betaald: vergeetachtigheid, kwade trouw, handelsgeschillen, maar ook insolventie of faillissement van de debiteur.

Vandaag de dag krijgen bedrijven steeds vaker te maken met onbetaalde facturen. Snel en adequaat reageren is essentieel.

Wist u dat vandaag meer dan 90% van de bedrijven te maken krijgen met late betalingen en dat 1 op 3 facturen niet op tijd wordt betaald? Voorkomen is dus beter dan genezen. Hier zijn enkele voorzorgsmaatregelen om de risico’s van openstaande facturen te verkleinen.
 • Voeg de algemene voorwaarden toe aan uw offerte
  Een goede offerte toont de ernst van uw bedrijf en uw service aan.
 • Vermeld boetes voor laattijdige betaling
  Vermeld de boetes voor late betaling op uw offerte. Uw klant zal twee keer nadenken.
 • Stel een eigendomsvoorbehoud vast
  Stel een eigendomsclausule vast. U behoudt dus de volledige eigendom van de geleverde goederen tot volledige betaling van uw factuur.
 • Leer meer over uw klanten
  Controleer regelmatig de kredietwaardigheid van uw klanten. Zelfs een klant die u al 20 jaar kent, kan in financiële moeilijkheden komen.
 • Vereis een voorschot
  Het vooruitbetalen van een voorschot is het bewijs dat de klant solvabel is en dat hij deze kosten kan betalen.
 • Verdeel uw facturatie
  Door het verdelen van uw facturatie, beperkt u de verliezen bij onbetaalde facturen.
Facturen: u ziet ze liever buitengaan dan binnenkomen. Maar ze afhandelen doet u in beide gevallen het liefst zo snel mogelijk. Openstaande facturen van klanten zijn echter vaak een delicate zaak. Leer hoe u uw openstaande facturen beter kunt beheren.

Zorg voor alarmbellen

Alarmsystemen zijn digitale tools die uw inkomende en uitgaande facturen bijhouden Dat herinneringssysteem hoeft u trouwens niet enkel in te schakelen voor als het te laat is. Laat u een paar dagen voor de betaaldatum waarschuwen.

Stuur een herinnering

Ook voor de communicatie naar uw klant toe moet u niet te wachten op een verlopen deadline. Een vergeet-me-nietje vóór de uiterste betaaldatum oogt sympathieker dan een eerste formele aanmaning na de deadline. Zo vergroot u zo de kans op een uiteindelijke betaling.

Overleg met uw klant Blijft een betaling toch uit?

Reageer dan zo snel mogelijk. Ga rond de tafel zitten met uw klant en probeer in onderling overleg tot een oplossing te komen. Om een goede commerciële relatie met uw klant te houden, is een minnelijke schikking vaak de oplossing.

Zoek een partner

Als het water tussen u en uw klant te diep wordt, biedt een professioneel incassobureau. Een incassodienst velt een objectief oordeel en heeft heel wat ervaring in moeilijke onderhandelingen.

Verzeker u op voorhand

Sluit een kredietverzekering af om de verliezen op wanbetalingen te minimaliseren.

Uw bedrijf beschermen was nog nooit zo belangrijk als nu. In deze crisistijden bent u nooit veilig voor wanbetaling of een faling van een van uw klanten. Deze risico's veroorzaken vaak een sneeuwbaleffect. Dit leidt tot risico's voor de cashflow en winstgevendheid van uw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van uw onderneming in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement.

Een kredietverzekering beschermt u tegen risico’s van wanbetaling en faillissement van uw klanten:

Wij monitoren de financiën van uw klanten

Wij zorgen voor de inning van uw onbetaalde facturen

En we vergoeden u als uw klanten niet betalen