Het wordt een pittige opgave voor Trump om de economische groei in de VS op peil te houden. Na 8 vette jaren, lijkt het tij te keren. De researchafdeling van Euler Hermes schat het groeipotentieel voor de komende jaren lager in.

De Amerikaanse economie krijgt de komende jaren te maken met een lagere groei van de arbeidsproductiviteit. De groei van de beroepsbevolking stagneert en met de lage werkloosheid wordt het steeds moeilijker om aan personeel te komen voor bedrijven.

Drie jokers

Trump heeft de ambitie om de Amerikaanse economie met 3% per jaar te laten groeien. De jokers die hij hiervoor inzet zijn belastingverlaging, meer investeringen in infrastructuur en regelgeving rond investeringen versoepelen. Verder is Trump al behoorlijk op weg met het versoepelen van de regelgeving voor de arbeidsmarkt en het winnen van grondstoffen.

Belastingverlaging

Met uitgebreide belastinghervormingen wil de Trump-regering extra investeringen uitlokken om zo de economische productiviteit en de arbeidsparticipatie verder te verhogen. De omvang van het originele belastingplan lijkt inmiddels onhaalbaar vanwege de budgettaire regels waaraan de Trump-regering zich moet houden. Omdat de belastingverlaging zo nadrukkelijk is beloofd door Trump, zal dit binnen afzienbare tijd concreet moeten gebeuren. Ook omdat er in 2018 verkiezingen aankomen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Als het mislukt om belastingverlagingen door te voeren verwacht Euler Hermes dat de groei van de Amerikaanse economie lager zal uitvallen als de nu verwachte 2,3%. Komt de belastingverlaging er wel, dan verwacht Euler Hermes een aanzienlijke toename van de Amerikaanse overheidsschuld.

Infrastructuur

Sinds de financiële crisis zijn de investeringen in infrastructuur drastisch verlaagd in de VS. Hierdoor is de kwaliteit van de Amerikaanse infrastructuur ook verminderd en wordt ze ingeschaald als ‘zwak’.  Dit heeft effect op de arbeidsproductiviteit. De infrastructuur heeft een invloed op de grootte van de beroepsbevolking. Onderzoek wijst uit dat als de infrastructuur verbetert, de arbeidsparticipatie (bijvoorbeeld van getrouwde vrouwen) toeneemt dankzij kortere reistijden. Herstel van de infrastructuur is niet van de ene op de andere dag te realiseren. Het heeft tijd nodig. Plannen moeten eerst gemaakt en goedgekeurd worden. Ook moeten er enorme bedragen voor vrijgemaakt worden.

Veel aandacht van de Trump-regering gaat uit naar de zorgverzekering. Het afschaffen van Obama Care blijkt moeilijker dan gedacht. De maatregelen om de Amerikaanse economie harder te laten groeien zijn hierdoor vooruitgeschoven. De onenigheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat maakt het voor Trump moeilijk om tot compromissen te komen. Deze verdeeldheid zorgt in toenemende mate voor onzekerheid bij financiële markten, bedrijven en huishoudens.

Handelsbeperkingen

Om uit deze impasse te komen en de Amerikaanse economie daadwerkelijk te stimuleren, bestaat het gevaar dat de Trump-regering overgaat op handelsbeperkingen. Trump heeft al meerdere malen aangegeven sceptisch te zijn over vrije handel. De regering heeft de macht om over handelsbeperkingen te beslissen. Zo kan het laten zien dat ze toch iets veranderen. Consequenties van handelsbeperkingen kunnen zijn dat andere landen terugslaan. Dit heeft een grote weerslag op de Amerikaanse (en andere) multinationals. Ook kan het leiden tot terughoudendheid bij investeerders.