Waarom zijn wij de beste partner voor jouw borgstellingen en garanties?

Bedrijven die meedingen naar nieuwe projecten proberen altijd hun capaciteiten en sterke punten zo goed mogelijk naar voren te brengen. Maar hoe glansrijk hun staat van dienst en balans ook is, de projecteigenaren die ze proberen te imponeren, eisen steevast een garantie dat het voorgestelde werk volgens afspraak wordt voltooid of, zo niet, dat een passende vergoeding wordt betaald.

Borgstellingen en garanties spelen daarin een grote rol. Door financieel te garanderen dat jouw bedrijf zal voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in jouw borgstelling, brengen zij vertrouwen en een hoge mate van zekerheid in de relatie tussen jou en de projecteigenaar, de begunstigde van de obligatie.

In dit artikel vind je 5 belangrijke redenen waarom vooral verzekeraars de beste partners zijn voor bedrijven die hun projecten willen veiligstellen met borgstellingen.


Er komt meer liquiditeit vrij

 

 

Borgstellingen en garanties van verzekeraars maken meer liquiditeit vrij voor jouw bedrijf. Door geen gebruik te maken van een bankfaciliteit worden jouw bestaande bankkredietlijnen niet onder druk gezet, en dat maakt doorgaans liquiditeit vrij voor andere activiteiten: om jouw zaken uit te breiden, te investeren in kapitaalgoederen, te voldoen aan lopende betalingsverplichtingen, en meer.

"Als financieringsalternatief voor bankgaranties kunnen borgstellingen en garanties werkkapitaalfaciliteiten bij jouw bank vrijmaken. Niet iedere CFO of bedrijfsdirecteur is op de hoogte van dit alternatief!" zegt Jos Weerdesteyn, directeur Surety & Guarantee Benelux.


Je kan een grotere garantiecapaciteit krijgen

 

 

In het DNA van verzekeringsmaatschappijen zit een honger naar meer risico ingebakken. De maximale garantiecapaciteit van een bank is gewoonlijk gebaseerd op een vorm van zekerheid (een hypotheek, cashreserves, enz.) die bepaalt hoeveel krediet zij bereid is te verlenen aan een aannemer. Verzekeraars vereisen die harde zekerheid daarentegen niet; voor een verzekeringsmaatschappij bestaat die zekerheid in het delen van het risico.


Je kan bouwen op onze internationale en lokale kennis

 

 

Een verzekeraar als Allianz Trade beschikt over wereldwijde marktkennis en borgstellingsteams over de hele wereld en is goed geplaatst om jouw internationale projecten te ondersteunen via een combinatie van centraal beheerde capaciteiten en acceptanten ter plaatse in het land waar jouw project plaatsvindt. Door directe toegang tot lokale teams wordt jouw bedrijf ondersteund met diepgaande kennis van de economische omstandigheden in het land, de lokale contracttaal en het juridische kader.


Ook voor langere projecten kan je bij ons terecht

 

 

Voor een project dat meerdere jaren kan duren, is een borgstelling van een verzekeraar waarschijnlijk de beste aanpak. Banken zijn eerder geneigd om garanties tot vijf jaar af te geven; daarna vereist een dergelijke bankgarantie op lange termijn waarschijnlijk meer zorgvuldigheid, zekerheid en hogere kapitaalkosten. Een verzekeraar daarentegen werkt graag met obligaties met een looptijd tot acht jaar. En in samenwerking met haar herverzekeringspartners kunnen borgstellingen worden uitgegeven met een looptijd tot 15 jaar.


Je werkt samen met een betrouwbare en stabiele partner

 

 

Verzekeringsmaatschappijen – vooral die met een internationale voetafdruk – hebben doorgaans een veel stabielere kredietwaardigheid dan banken. Door te kunnen verwijzen naar een AA-rating bij een borgstellingspartner zoals Allianz Trade, kan je vertrouwen opbouwen bij jouw klant wanneer je een borgstelling aanbrengt voor een offerte of om de uitvoering van een project te ondersteunen.

"Een AA-rating voor de verstrekker van de garantie biedt de begunstigde een gerust gevoel, vooral als het gaat om een middelgrote bedrijvenmarkt die misschien geen staat van dienst heeft bij de projecteigenaar of in het land waar het project is gevestigd", legt Jos uit.

Onze Garantie specialisten vertellen je er graag meer over.
Vul het contactformulier in en wij nemen binnen 48 uur contact met je op.