Fakturakøb eller kreditforsikring - hvad er forskellen?

 

 

7. maj 2024
Når virksomheder mangler likviditet, er der forskellige redskaber at tage i brug for at sikre et bedre cash flow. Et af dem er fakturakøb, hvor fakturaer sælges til en fakturakøber. Det er dog oftest ikke den billigste løsning til virksomheder med likviditetsproblemer. Har man i stedet en kreditforsikring, vil man være i stand til at skaffe bedre finansiering gennem banken, da virksomhedens udeståender er forsikret mod tab.

Læs med her, og bliv klogere på, hvad forskellen er på fakturakøb og kreditforsikring.

Opsummering

Vil du gerne modtage relevante nyheder og indsigter, der kan hjælpe dig med at drive forretning sikkert?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, som udkommer fire gange om året.

Fakturakøb, også kaldet fakturabørs, er en finansieringsløsning, hvor leverandører sælger deres udestående fakturaer til en ekstern fakturakøber. Typisk er fakturakøb en dyrere løsning end andre alternativer til at skaffe hurtig likviditet i virksomheden.

Leverandøren sælger udvalgte fakturaer, som en fakturakøber overtager og inddriver. I denne proces overdrages risikoen for manglende betaling også. I praksis betyder det, at leverandøren får adgang til størstedelen af fakturaens værdi med næsten øjeblikkelig virkning i stedet for at skulle vente på den normale betalingstid, der kan strække sig over 30, 60 eller 90 dage. 

Fakturakøb gør det altså muligt for leverandører at få betaling med det samme for handlerne. Derudover har fakturakøb følgende fordele:

 • Likviditeten øges: Ved at få adgang til kapital kan virksomheder investere i vækst, løbende udgifter kan håndteres, og det er muligt at udnytte kontantbetalingsrabatter fra leverandører.
 • Bedre styring af cash flow: Hurtigere cash flow gør det nemmere at planlægge og sikre stabil drift.
 • Mere fokus på risikostyring: Risikoen for dårlige betalere reduceres ved at overdrage en del af kreditrisikoen til fakturakøberen.
 • Sparer tid: Der bruges mindre tid på kreditstyring og opfølgning på betalinger.
Fakturakøb har ligheder med factoring, men der er vigtige forskelle på de to løsninger. Factoring, eller fakturabelåning, indebærer, at en leverandør outsourcer hele sin fakturaadministration til et factoringselskab. Ved fakturakøb, som på engelsk betegnes ‘spot factoring’, udvælger virksomheden enkelte fakturaer, der skal håndteres af en tredjepart. Derudover overtager fakturakøberen kreditrisikoen på debitorerne.
Rent praktisk foregår fakturakøb ved at:
 1. Leverandøren udsteder en faktura til kunden som normalt.
 2. Leverandøren sælger og overdrager fakturaen til en fakturakøber.
 3. Fakturakøberen betaler leverandøren hele den aftalte værdi ved overdragelsen. Det er typisk mellem 95-97% af fakturaværdien.
 4. De sidste 3-5% er fakturakøberens fortjeneste.
Fakturakøb kan være interessant for virksomheder med kunder, der ønsker lange betalingsfrister. Det kan også være virksomheder, der oplever stort pres på likviditeten, fordi de eksempelvis arbejder med projektsalg. Hvis der er behov for, at cash flowet forbedres, og at der er adgang til hurtig kapital, kan fakturakøb altså være et redskab, virksomheder kan benytte sig af. Men der findes også andre og billigere alternativer til fakturakøb. For virksomheder, der ønsker at minimere risici og opnå bedre cash flow, kan kreditforsikring være en oplagt mulighed. Med en kreditforsikring er virksomhedens udeståender forsikret mod tab - og det kan være med til at skaffe bedre finansiering gennem banken.
En kreditforsikring kan i mange tilfælde være en billigere løsning for de virksomheder, der sigter mod at mindske risici samtidig med at opretholde et robust cash flow. Kreditforsikringen tilbyder tilsvarende sikkerhed for at fastholde et stabilt cash flow, når der bliver handlet med varer og tjenester, men til en væsentligt billigere pris og med den betydelige fordel, at virksomhedens kundeforhold opretholdes intakt uden indblanding fra en tredjepart. På den måde opnår man som virksomhed ikke blot en finansiel garanti — kreditforsikring er en strategisk støtte, der bidrager til virksomhedens langsigtede planlægning og succes.
Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der er den bedste løsning for at sikre sit cash flow mod uforudsete hændelser. Derfor er det en god idé at være bevidst om forskellene mellem fakturakøb og kreditforsikring - og ikke mindst konsekvenserne på den lange og korte bane.

Når virksomheder vælger fakturakøb, får de kapital med det samme, men det kommer ikke uden omkostninger. Der skal betales gebyrer til fakturakøber, og som virksomhed mister man retten til at inddrive betalingen. Det kan i sidste ende påvirke kundeforholdet og virksomhedens ry.

En kreditforsikring dækker virksomhedens udeståender og beskytter mod tab, hvis kunderne ikke er i stand til at betale. I modsætning til fakturakøb beholder virksomheden fuld kontrol over kundeforholdene.


Med en kreditforsikring får virksomheder:


 • Risikoafdækning: Sikring mod uforudsete tab, når kunderne ikke kan betale.
 • Kontinuerligt cash flow: Et stærkt cash flow sikrer stabil drift.
 • Indsigt i kunderne: Dybdegående kreditvurderinger af nuværende og potentielle kunder.
 • Opretholdelse af kundeforhold: Vigtige kundeforhold bevares uden indblanding fra en tredjepart.
Den store forskel ligger altså i, at fakturakøb styrker likviditeten øjeblikkeligt, mens kreditforsikring sikrer indtægter og understøtter virksomhedens finansielle planlægning, så der er et solidt fundament at bygge forretning på. Fakturakøb kan derfor være en hurtig kapitalindsprøjtning til virksomheder, der har brug for øjeblikkelig kapital, men på længere sigt kan det blive en dyrere løsning sammenlignet med en kreditforsikring.
Der er mange faktorer, der spiller ind, når man skal afgøre, om fakturakøb eller kreditforsikring er det rigtige valg for virksomheden. Særligt driften og debitorer har stor indflydelse på, hvornår det er en god idé at vælge den ene løsning frem for den anden. Derfor er det vigtigt at undersøge mere om både forhold og muligheder, før man beslutter sig for den rette tilgang. Hos Allianz Trade er vi eksperter i kreditforsikring og kan rådgive mere om, hvordan din virksomhed kan få gavn af en kreditforsikring, så I undgår bekymringer om dårlige betalere.
Hvordan beskytter kreditforsikring din likviditet?
Hvad er likviditet, og hvorfor er det vigtigt at kende din likviditetsgrad, når du driver virksomhed?
Læs om, hvordan du beregner likviditetsgraden i en virksomhed, og ser, hvornår den er god eller dårlig.
Brug fakturaen til kundeplejen
Fakturaen er din sidste kontakt med kunden, og derfor er det en oplagt mulighed at benytte fakturaen til at fremme et mersalg eller markedsføre andre produkter og ydelser, som kunne være relevante for kunden f.eks. 10 pct. rabat ved næste køb eller gratis levering.
Eksportkredit og kreditforsikring - hvad er forskellen?
Der er store ligheder mellem eksportkredit og kreditforsikring, og begge er finansielle instrumenter, der har til formål at minimere risici for virksomheder, der handler internationalt. Derfor er det interessant at se nærmere på, hvilke områder de to adskiller sig.
Allianz Trade er den globale leder inden for kreditforsikring og kreditstyring og tilbyder skræddersyede løsninger til at reducere risikoen forbundet med ubetalte regninger og derved sikre virksomheders økonomiske stabilitet. Vores produkter og tjenester hjælper virksomheder med risikostyring, likviditetsstyring, debitorstyring, garantier, inkassoprocesser og kreditforsikring til e-handel, hvilket sikrer vores kunder økonomisk robusthed. Vores ekspertise inden for kredithåndtering og finansløsninger positionerer os som betroede rådgivere, hvilket giver virksomheder, der stræber efter global succes, mulighed for at ekspandere til internationale markeder med tillid.

Vores forretning er bygget på at støtte relationer mellem mennesker og organisationer, relationer, der strækker sig på tværs af grænser - geografiske, finansielle, industrielle og meget mere. Vi er konstant bevidste om, at vores arbejde har indflydelse på de samfund, vi betjener, og at vi har pligt til at hjælpe og støtte andre. Hos Allianz Trade er vi stærkt forpligtet til ligestilling for alle uden forskelsbehandling, blandt vores egne folk og i vores mange relationer uden for vores virksomhed.