Overvejer du eksportkredit?
Få samme dækning med kreditforsikring

4. marts 2024
Nogle virksomheder er afhængige af at kunne handle internationalt, og for andre kan der ligge attraktive vækstmuligheder i et eksporteventyr. Uanset årsagen kræver det kapital, når virksomheder går på det internationale marked. Men der kan være risici forbundet med eksport til udenlandske kunder, og det gælder særligt, når det kommer til finansiering og kredit. Eksportkredit kan være løsningen til at finansiere væksten, men den garanterer ikke betaling fra dine nye handelspartnere.

Opsummering

Vil du gerne modtage relevante nyheder og indsigter, der kan hjælpe dig med at drive forretning sikkert?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, som udkommer fire gange om året.
Eksportkredit er en finansieringsløsning for virksomheder, der ønsker at handle ud over Danmarks grænser. Det gør det muligt for virksomheder at låne penge til eksport og blive forsikret mod eventuelle risici, der kan opstå, når virksomheder sælger varer til udlandet.

Helt konkret er det banken, der med støtte fra EIFO – Danmarks Eksport- og Investeringsfond (tidligere EKF Danmarks Eksportkredit) kan skaffe finansiering og forsikre mod økonomiske og politiske risici som betalingsmisligholdelse fra udenlandske købere, udsving i valutakurs eller andre typer tab på længere kontrakter. Eksportkredit gør det altså nemmere for virksomheder at udvide deres aktiviteter til nye markeder, hvor der ellers ville være betydelige finansielle risici.
Der er flere forhold, der gør sig gældende, hvor det kan være oplagt at søge om eksportkredit. Det gælder blandt andet ved:
  • Høj risiko: Hvis virksomheden handler med markeder, der er præget af en høj grad af økonomisk eller politisk usikkerhed, kan eksportkredit være med til at skabe ekstra sikkerhed.
  • Nye markeder: Når virksomheden prøver at etablere sig på et nyt marked, kan eksportkredit hjælpe med at mindske de finansielle risici, der opstår, når man bevæger sig ind på ukendt grund.
  • Store ordrer: Ved store og komplekse ordrer med lange betalingsperioder, kan eksportkredit give økonomisk fleksibilitet, der sikrer, at handlen kan gennemføres.
Eksportkredit kan være en måde at sikre sig finansiel stabilitet, når der skal handles med udenlandske kunder, men det er ikke den eneste metode til at skabe et sikkerhedsnet. Med en kreditforsikring kan virksomheden få økonomisk sikkerhed, ofte blot til en væsentlig lavere pris.

En kreditforsikring dækker tab forårsaget af manglende betaling fra debitor. Har du en kreditforsikring, skal du derfor ikke bekymre dig, hvis en kunde på et nyt marked ikke kan betale. Derudover giver en kreditforsikring indblik i kundernes finansielle situation, så det er nemmere at navigere i de risici, der opstår på nye markeder og blandt nye kunder.  

Hos Allianz Trade kan vi ofte tilbyde kreditforsikring som en billigere løsning til eksportkredit, fordi vi kun dækker ved tab og ikke tilbyder finansiering. Ønsker din virksomhed finansiering, kan lånevilkårene i banken tit forbedres med den sikkerhed, som kreditforsikringen giver.

Der er store ligheder mellem eksportkredit og kreditforsikring, og begge er finansielle instrumenter, der har til formål at minimere risici for virksomheder, der handler internationalt. Derfor er det interessant at se nærmere på, hvilke områder de to adskiller sig - og hvornår det giver mening at vælge den ene løsning frem for den anden.
  • Omfang: Eksportkredit kan både omfatte sikring mod økonomiske og politiske risici samt finansiering af din virksomhed eller dine kunder. Det er derfor muligt at låne kapital med eksportkredit.
  • Betingelser: Der er en række krav til virksomheder, der skal opfyldes, før der kan søges om eksportkredit. Eksportkredit indgås i samarbejde mellem virksomhedens bank og EKF.
  • Målgruppe: Både store og små virksomheder der ønsker at handle med internationale kunder.

  • Omfang: Dækker ved manglende betaling fra en kunde, så din virksomheds tab reduceres. Du bliver altså kompenseret, hvis kunden misligholder betalingen. Derudover kan kreditforsikring også dække politiske risici, og det kan ofte forbedre lånevilkårene for finansiering i banken.
  • Betingelser: Kreditforsikring er let at sætte sig ind i og kan hurtigt blive iværksat.
  • Målgruppe: Store og små virksomheder der opererer på det danske og de udenlandske markeder, idet kreditforsikring dækker betalinger på både hjemmemarked og eksport. Det giver sikkerhed for hele kundeporteføljen og ikke kun de specifikke opgaver, som en eksportkredit dækker.
God styring er med til at reducere nogle af de risici, der kan opstå, når man træder ind i den internationale arena. Men nogle gange kræver det hjælp fra anden side, og her kan kreditforsikring være en god hjælp til at sikre din eksport.
Den såkaldte eksportforsikring giver ikke kun sikkerhed for din betaling fra dine kunder, men kan også omfatte politiske risici i udlandet, så du er bedre sikret. Derudover bruges kreditforsikringen ofte til at vurdere stabiliteten hos potentielle partnere, inden du som leverandør indgår i yderligere forhandlinger. Det sikrer dig et stærkere udgangspunkt at forhandle ud fra og de bedste forudsætninger for vækst uden usikkerhed.
Har du langsigtede projekter og kontrakter kan det kræve høje kapitalbindinger for dig som leverandør, og det kan resultere i likviditetsproblemer, hvis kunderne ikke betaler. Til store projekter kan en projektforsikring være med til at give mere ro i sindet og sikre din virksomhed mod tab, både fra hjemlige og udenlandske projekter. Projektforsikringen har lang løbetid og tilpasses hvert enkelt af dine projekter. Derved bliver din arbejdskapital og cash flow garanteret, samtidig med at dit projekt og din kontrakt sikres.

Valget mellem eksportkredit og kreditforsikring afhænger af en række faktorer, som blandt andet omfatter din virksomheds behov og de specifikke risici, der er forbundet med det pågældende marked, du skal handle i. I mange tilfælde er der gode synergier at hente, hvis man vælger at kombinere eksportkredit og kreditforsikring - særligt hvis din virksomhed har kunder i flere lande.  

Hos Allianz Trade har vi stor ekspertise med kreditforsikringer i Europa og Amerika i lande som England, Tyskland, Sverige, Norge og USA. Derfor kan det være en fordel at kombinere en kreditforsikring med en eksportkredit, hvis din virksomhed både opererer i kendte markeder og på mere ukendt grund. Her vil kreditforsikringen kunne dække de mere etablerede kunder, mens eksportkreditten dækker nye kunder i eksempelvis Afrika eller Sydamerika.

 

En kreditforsikring sikrer dig mod tab, når du indleder samarbejder med virksomheder i nye markeder – for eksempel, når du eksporterer. Kreditforsikringen dækker som hovedregel tab, der skyldes manglende betaling fra debitor f.eks. som følge af en konkurs.
Hvad er en konkurs, og hvad betyder det, når en virksomhed går fallit? Det kommer vi ind på i denne artikel, men du kan også læse, hvordan du undgår, at din virksomhed bliver ramt af dine kunders konkurser.
Hver syvende mindre virksomhed betaler ikke deres ansatte til tiden på grund af problemer med cash flowet. 34% af små og mellemstore virksomheder er afhængige af kassekredit for at dække sene betalinger. Kun 58% af alle fakturaer betales til tiden.
Allianz Trade er den globale leder inden for kreditforsikring og kreditstyring og tilbyder skræddersyede løsninger til at reducere risikoen forbundet med ubetalte regninger og derved sikre virksomheders økonomiske stabilitet. Vores produkter og tjenester hjælper virksomheder med risikostyring, likviditetsstyring, debitorstyring, garantier, inkassoprocesser og kreditforsikring til e-handel, hvilket sikrer vores kunder økonomisk robusthed. Vores ekspertise inden for kredithåndtering og finansløsninger positionerer os som betroede rådgivere, hvilket giver virksomheder, der stræber efter global succes, mulighed for at ekspandere til internationale markeder med tillid.

Vores forretning er bygget på at støtte relationer mellem mennesker og organisationer, relationer, der strækker sig på tværs af grænser - geografiske, finansielle, industrielle og meget mere. Vi er konstant bevidste om, at vores arbejde har indflydelse på de samfund, vi betjener, og at vi har pligt til at hjælpe og støtte andre. Hos Allianz Trade er vi stærkt forpligtet til ligestilling for alle uden forskelsbehandling, blandt vores egne folk og i vores mange relationer uden for vores virksomhed.