Kreditstyring - minimér risikoen for tab


 
17. maj 2024
Markederne ændrer sig konstant, og det kan skabe usikkerhed for virksomheder, der sælger varer på kredit. Derfor er det nødvendigt at sikre sig mod eventuelle tab, og en vigtig del af denne proces kræver kreditstyring. Når du har overblik og viden om dine kunders finansielle situation, er det nemmere at navigere i markedet og undgå tab, der kan koste din virksomhed dyrt. Men hvordan opnår man effektiv kreditstyring? Det kræver et samspil med en skarp kreditpolitik og en kreditforsikring, der understøtter kreditstyringen, uanset om man sælger på det danske marked eller eksporterer varer til udlandet.

Opsummering

Vil du gerne modtage relevante nyheder og indsigter, der kan hjælpe dig med at drive forretning sikkert?
Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, som udkommer fire gange om året.

Kreditstyring, eller debitorstyring, er processen med at styre kredit til kunder, og det sker på baggrund af virksomhedens kreditpolitik.
Kreditstyring omfatter:

 • Vurdering af kreditværdighed: En systematisk tilgang til at analysere kunders finansielle stabilitet, før kredit godkendes.
 • Forståelse af den finansielle situation: Dybdegående analyse af kundernes finansielle forhold.
 • Fastlæggelse af betalingsvilkår: Anvendelse af ekspertise til at bestemme hensigtsmæssige betalingsvilkår for hver kunde.

Målet med kreditstyring er at minimere risikoen for tab fra dårlige betalere og at opretholde en stærk likviditet i virksomheden.

Kreditstyring starter med en grundig kreditvurdering af potentielle kunder, før en kontrakt indgås eller en vare leveres. Det er et afgørende trin for at forstå den risiko, virksomheden påtager sig. Netop dette aspekt kan være med til at forebygge tab, da virksomheden kan identificere potentielt dårlige betalere tidligt i processen og foretage de nødvendige forholdsregler. 
 • Kreditpolitik: En vigtig del af kreditstyring handler om at have en klart defineret kreditpolitik. Kreditpolitikken bør skitsere betingelserne for salg på kredit, betalingsfrister, og hvilke skridt der skal tages, hvis der opstår forsinkede betalinger.
 • Kreditvurdering: Før der indgås en aftale med en kunde, er det vigtigt at foretage en grundig kreditvurdering. Kreditvurderingen inkluderer indsamling af oplysninger om kundens finansielle situation. Det kan eksempelvis være finansielle rapporter, betalingshistorik og kredit-ratings.
 • Overvågning: Der skal opsættes overvågning af specifikke nøgleindikatorer, der kan være med til at spotte negative tendenser hurtigt. 
 • Inddrivelse: Hvis en kunde ikke betaler til tiden, er det vigtigt at have en inddrivelsesproces fastsat. Det indebærer en beskrivelse af de skridt, der bør foretages.
Selvom god kreditstyring kan minimere risikoen for tab, kan den ikke fjerne risikoen helt. Det er her, kreditforsikring kommer ind i billedet. Med en kreditforsikring beskyttes virksomheden mod tab i tilfælde af, at en kunde ikke er i stand til at betale. Kreditforsikringen dækker altså dine tab, hvis du sælger varer eller tjenester på kredit. Det giver dig et ekstra sikkerhedslag til kreditstyringen, så du ikke skal bekymre dig, hvis en kunde eksempelvis går konkurs.

Derudover giver en kreditforsikring indsigt i dine kunders økonomiske situation gennem kreditvurderingen. En kreditvurdering består af en analyse af kundens betalingsevne. På baggrund af den bliver kunden vurderet og får konkrete grades og kreditlimits. Det gør din kreditstyring nemmere, fordi du har mulighed for at følge limits fra kreditvurderingen i forhold til, hvornår det er sikkert at give kredit. På den måde undgår du den finansielle risiko ved manglende betaling, samtidig med at du fjerner usikkerheden om, hvor stort en kreditlimit den enkelte kunde skal have.

Kreditstyring og kreditpolitik hænger tæt sammen, da de påvirker hinanden. Kreditpolitikken fastlægger retningslinjerne for at give kredit, og den skal klart beskrive, hvem der kan få kredit og under hvilke betingelser. Kreditstyring implementerer retningslinjerne i praksis. Effektiv kreditstyring er derfor afhængig af en klar og gennemtænkt kreditpolitik.

En del af kreditpolitikken består af detaljerede beskrivelser, der sørger for en ensartet proces i forhold til håndtering af kunder, deres uafklarede betalinger og inddrivelse af gæld. Det gør det lettere at håndtere både lokale og internationale kunder, da alle får de samme informationer.

Som virksomhed kan det være udfordrende at indsamle alle informationerne, der kræves i en kreditpolitik. Her kan en kreditforsikring træde til og indsamle den nødvendige viden, så det er lettere at følge kreditpolitikken, og det sparer tid i kreditstyringen. Kreditforsikringen anbefaler også en kreditgrænse for hver kunde, hvilket gør det nemmere at varetage kreditstyring, selv for en global virksomhed.

Med en kreditforsikring får du altså et ensartet overblik over hver kundes økonomiske situation, hvilket hjælper med at vurdere din samlede risiko. Herudover hjælper kreditforsikringen med at minimere tabet for din virksomhed, hvis en kunde ikke kan betale eller går konkurs. Når der er tjek på kreditpolitikken og kreditstyringen, og der samtidig er mulighed for kompensation ved manglende betaling, bliver der skabt mere tid og ro til at fokusere på forretningen.

En kreditforsikring giver ikke kun ekstra lag af sikkerhed til kreditstyringen. Det kan også være med til at spare tid. Automatisering kan nemlig spille en afgørende rolle i at effektivisere kreditstyringsprocessen. Hos Allianz Trade kan du automatisere din kreditforsikring med vores løsning Allianz Trade API.

Allianz Trade API er et sikkert online værktøj til at håndtere kredit for virksomheder. Det kan let kobles til dine IT-systemer og arbejder i realtid. Det gør det nemmere og hurtigere for din virksomhed at træffe vigtige beslutninger baseret på opdateret information, uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Med Allianz Trade API kan du:

 • Gøre jeres kreditstyringsprocesser automatiserede
 • Modtage vigtige kreditoplysninger i realtid
 • Give jeres kunder hurtigere svar
 • Administrere virksomhedens risici proaktivt
Allianz Trade API
Allianz Trade API er en sikker løsning til online kreditstyring designet til virksomheder, der dagligt står for administrationen af hundredvis af dækninger.
Fakturakøb eller kreditforsikring - hvad er forskellen?
Når virksomheder mangler likviditet, er der forskellige redskaber at tage i brug for at sikre et bedre cash flow. Et af dem er fakturakøb, hvor fakturaer sælges til en fakturakøber.
Eksportkredit og kreditforsikring - hvad er forskellen?
Nogle virksomheder er afhængige af at kunne handle internationalt, og for andre kan der ligge attraktive vækstmuligheder i et eksporteventyr. Uanset årsagen kræver det kapital, når virksomheder går på det internationale marked.
Allianz Trade er den globale leder inden for kreditforsikring og kreditstyring og tilbyder skræddersyede løsninger til at reducere risikoen forbundet med ubetalte regninger og derved sikre virksomheders økonomiske stabilitet. Vores produkter og tjenester hjælper virksomheder med risikostyring, likviditetsstyring, debitorstyring, garantier, inkassoprocesser og kreditforsikring til e-handel, hvilket sikrer vores kunder økonomisk robusthed. Vores ekspertise inden for kredithåndtering og finansløsninger positionerer os som betroede rådgivere, hvilket giver virksomheder, der stræber efter global succes, mulighed for at ekspandere til internationale markeder med tillid.

Vores forretning er bygget på at støtte relationer mellem mennesker og organisationer, relationer, der strækker sig på tværs af grænser - geografiske, finansielle, industrielle og meget mere. Vi er konstant bevidste om, at vores arbejde har indflydelse på de samfund, vi betjener, og at vi har pligt til at hjælpe og støtte andre. Hos Allianz Trade er vi stærkt forpligtet til ligestilling for alle uden forskelsbehandling, blandt vores egne folk og i vores mange relationer uden for vores virksomhed.