alternative-bank-guarantees

Garanties Allianz Trade : een prima alternatief voor uw bankgarantie

Kies voor meer flexibiliteit en een beter werkkapitaal dankzij de Allianz Trade garanties.

Stel, u produceert machines of schepen of u hebt een bouwbedrijf en u neemt grote bouwprojecten aan. Het gaat meestal om kostbare projecten. Daarom vraagt u aan uw klanten of zij een deel vooruit willen betalen. Uw klant wil ook zeker weten dat u levert wat er afgesproken is. Vooruitbetalen is mooi, maar er moet natuurlijk wel geleverd worden. Importeurs en exporteurs worden elke dag geconfronteerd met onzekerheid.  Schommelende wisselkoersen, verandering van de vraag van klanten en concurrenten die hun strategieën aanpassen zij zomaar wat voorbeelden.

Het vinden van de juiste methoden om uw zakenrelaties vertrouwen te geven, wordt steeds belangrijker. Het zekerstellen van betaling en beheer van uw werkkapitaal staan hoog op de lijst. Dit wordt verwacht door uw beleggers, uw klanten en uw leveranciers. Een garantie kan dan worden gebruikt als zekerheid voor de uitvoering van het werk. 

Veel bedrijven kiezen hun bank als partner voor garanties. Een groot nadeel is dat dit beslag legt op uw financiële ruimte bij de bank én op uw werkkapitaal. Het kan u enorme voordelen opleveren om uw garanties daarom bij een verzekeraar zoals Allianz Trade onder te brengen. 

Grâce à nos garanties, vous retrouvez plus de contrôle et de flexibilité sur le plan financier. Une lettre de crédit ou une garantie de paiement d'un assureur peut s'avérer une solution plus adaptée à votre entreprise :

  • Onze garanties hebben concurrerende tarieven en ondersteunen uw contractuele verplichtingen, waardoor u uw bestaande bankgaranties kunt blijven gebruiken.
  • Het belangrijkste is dat onze garantie geen beslag legt op uw werkkapitaal of uw bankgaranties. Uw bank beschouwt onze garanties als een ’tijdelijke verplichting’ in plaats van een schuld aan de bank, waardoor het niet op uw balans verschijnt.

Veel bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun bank voor financiële ondersteuning en handelsfaciliteiten. Hoewel het een voordeel kan zijn dat u slechts één aanspreekpunt hebt, zijn er ook nadelen:

  • De kosten kunnen hoog zijn en u hebt minder flexibiliteit.
  • Uw werkkapitaal kan beperkt zijn. De kosten van uw bank of andere kredietverstrekker kunnen ook hoog zijn, waardoor de verwachte marge onder druk komt te staan.
  • Uw bank kan voorwaarden stellen voor andere bancaire diensten.

Er zijn allerlei soorten garanties: gericht op (vooruit)betaling, de uitvoering, het onderhoud en de overdracht (douanegarantie).

Neem het voorbeeld van het bouwbedrijf. Een uitvoeringsborgtocht of -garantie beschermt de opdrachtgever tegen schade (verliezen) als de aannemer er niet in slaagt om zijn contractuele verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet gaat. De opdrachtgever zal het bedrag dat gedekt is met een garantie ontvangen en kan dit geld gebruiken om het werk af te laten maken door een andere aannemer. Is het werk opgeleverd en worden er gebreken geconstateerd? Ook daarvoor is een garantie aan te gaan.