Kredietwaardigheid checken

Met onze gratis klantencheck krijgt u snel inzicht in de kredietwaardigheid van 3 klanten of prospecten.
Let op! Deze check is niet bedoeld voor een kredietwaardigheidscheck op uw eigen bedrijf

Kredietwaardigheid is een waarde die het vermogen van een persoon of een bedrijf aangeeft om op korte of lange termijn zijn schulden aan banken, leveranciers of partners terug te betalen.

Omgekeerd stemt insolventie overeen met het onvermogen van een persoon of een onderneming om op korte of lange termijn haar schulden bij banken, leveranciers of partners af te lossen.

Een onderneming is dus kredietwaardig als zij over voldoende activa beschikt om haar passiva te dekken. Zo niet, dan zal zij insolvent zijn. Kredietwaardigheid wordt gebruikt om de risico's te beoordelen van het verstrekken van een lening of krediet aan een onderneming.

 • Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van uw onderneming in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement.  
 • Helaas kan zelfs een betrouwbare zakenpartner in financiële problemen komen.
 • En wat weet u eigenlijk van nieuwe afnemers? Zijn die financieel zo stabiel als ze zich voordoen? Het is daarom goed om altijd een kredietwaardigheidscheck op uw klanten te doen.
 • Uiteindelijk wilt u toch graag klanten die uw facturen betalen.
U kunt er nooit zeker van zijn dat uw klanten hun facturen zullen betalen of niet failliet zullen gaan. Zelfs een klant die al meer dan 20 jaar met u samenwerkt en uw facturen altijd op tijd heeft betaald, is morgen misschien niet meer in staat om uw facturen te betalen. Dus laat u niet misleiden door uiterlijkheden.
 • Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over uw klanten. En de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan.
 • We kunnen u helpen een inschatting te maken over hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Wij hebben uitgebreide en up-to-date informatie over meer dan 83 miljoen bedrijven wereldwijd. Door gebruik te maken van deze informatie kunt u met vertrouwen besluiten tegen welke voorwaarden u met hen zaken wilt doen.
vrouw die kijkt naar de financiële gezondheid van een bedrijf

Bij Allianz Trade drukken we de kredietwaardigheid van een bedrijf uit in een risicoscore: score 1 is uitstekend, score 10 betekent dat het bedrijf failliet is. Er zijn een aantal factoren die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen: 
 

 1. De solvabiliteit van het bedrijf 
  Deze ratio geeft aan of een bedrijf in staat is om op korte en lange termijn aan zijn betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft aan welk deel van het totale vermogen schuld is en welk deel eigen vermogen. Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe beter de solvabiliteitsratio van het bedrijf is en dus ook hoe beter de kredietwaardigheid. 
   
 2. De liquiditeit
  Onze risicoanalisten kijken of er voldoende liquiditeit aanwezig is om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel leveranciers die betaald moeten worden met een lange betaaltermijn, of zijn er bijna geen liquide middelen? Dan kan de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar komen. Als een van de leveranciers zijn vorderingen gaat opeisen, dan kan het bedrijf daar niet aan voldoen. Dit heeft een negatief effect op de kredietwaardigheid van een bedrijf. 

 3. De omzet en winstgevendheid
  Ook deze gegevens nemen wij mee bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Hoe meer winst er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.
Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoeft u niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en u kunt u maximaal concentreren op wat echt telt voor u. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor u op.
De kredietwaardigheid van uw klanten nagaan betekent niet alleen nakijken of u wel bent betaald. Het houdt ook in dat u activiteiten met betrouwbare partners ontwikkelt en op die manier betalingsrisico’s zo veel mogelijk vermijdt. Als de kredietwaardigheid van één van uw klanten erop achteruit gaat, dan is het nodig om in te grijpen en uw betalingsvoorwaarden te herzien. Vraag om aanvullende garanties, bijvoorbeeld een voorschot bij de bestelling, of zelfs de volledige betaling bij bestelling wanneer er een groot risico bestaat. Is uw klant wel kredietwaardig, dan kunt u zich flexibeler opstellen en zo meer zaken doen. Zorg er zeker voor dat u de kredietwaardigheid van nieuwe klanten vooraf checkt. Dat geeft u de mogelijkheid om nieuwe markten te ontwikkelen zonder te veel risico’s te lopen.