Als leverancier maakt u vaak hoge kosten. Zeker als het gaat om langdurige projecten of contracten. Betaalt uw opdrachtgever niet, dan kan dit leiden tot een groot liquiditeitsprobleem. Cover One biedt u een bescherming tegen het risico van niet-betaling binnen één contract of één project. Deze kredietverzekering is aan te passen aan uw contractvoorwaarden en alle aanbestedingseisen. Het biedt u een niet-opzegbare, op maat dekking voor contracten van maximaal 3 jaar.
1
Check uw klant en sluit de deal
Voordat u het project of contract met uw klant aangaat, vraagt u Cover One aan. Bij een positief advies van ons sluit u de deal en bent u verzekerd tegen langdurige wanbetaling, insolventie en politieke risico’s.
2
We nemen het incasso over
Betaalt uw klant niet, ook niet na het sturen van de herinnering en aanmaning? Dan draagt u de vordering ter incasso over aan Allianz Trade. Onze incassoafdeling probeert uw vordering dan alsnog te innen.
3
Wij betalen u uit
Betaalt uw klant ook na het incassotraject niet of gaat uw klant failliet? Dan vergoeden wij u voor de niet-betaling van het project tegen het afgesproken dekkingspercentage.
Beheer
Identificeer uw projectrisico’s en stel uw financiële partners gerust dankzij de dekking van uw project.
Bescherm
Uw projecten en contracten zijn beschermd en uw cashflow en werkkapitaal gegarandeerd.
 
Groei
Ontdek kansen voor veilige groei en uitbreiding in binnen- en buitenland.
 
Eén enkel contract kan een groter risico met zich meebrengen als de waarde hoger is dan normaal of als de looptijd langer is dan 1 jaar. Cover One gaat tot drie jaar mee en kan worden aangepast aan uw contractvoorwaarden en aan alle aanbestedingsspecificaties. Deze speciale kredietverzekering biedt u essentiële dekking bij het betreden van nieuwe markten of omgaan met nieuwe klanten.