business-in-NL

Exporteren naar Nederland: de belangrijkste handelsrisico's en kansen

AA1

LAAG RISICO voor bedrijven

 • Economisch risico

 • Ondernemingsklimaat risico

 • Politiek risico

 • Commercieel risico

 • Financieel risico

 • Economisch risico

 • Ondernemingsklimaat risico

 • Politiek risico

 • Commercieel risico

 • Financieel risico

Nederland is een van de meest concurrerende economieën ter wereld. Handelsgeest zit Nederlanders in de genen. Ze zijn gewend om over de grens zaken te doen. Nederlandse ondernemers zijn gedreven, innovatief en durven risico's te nemen. Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) zijn sterk ontwikkeld en vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie.

Ook al is Nederland (net zoals België) maar een klein land, het heeft aanzienlijke impact op de wereldhandel. Het is een knooppunt van internationale handel. Veel goederen vinden via Nederland als logistieke hub hun weg naar het Europese achterland. De Rotterdamse haven speelt daarbij een spilfunctie. Net zoals Antwerpen hoort Rotterdam tot de grootst havens ter wereld.

 • Uitstekende verbindingen via land, water en lucht
 • Vergelijkbaar met België heeft Nederland een aantrekkelijke strategische ligging in het centrum van Europa met directe toegang tot belangrijke markten zoals Duitsland en Frankrijk (en natuurlijk ook België, een van de belangrijkste handelspartners). De hoogwaardige (transport)infrastructuur met uitstekende verbindingen via land, water en lucht maakt van Nederland een prima vestigingslocatie voor import- en exportbedrijven.
 •  
 • Innovatie
 • Nederland is een van de meest innovatieve landen ter wereld. Dit blijkt uit de hoge scores op de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum (WEF) op het gebied van innovatie. Nederland heeft een sterk innovatief ecosysteem met veel startups, scale-ups en onderzoeksinstituten. Dit maakt het een aantrekkelijke omgeving voor bedrijven die willen innoveren en samenwerken met andere partijen. Ook zijn Nederlandse bedrijven sterk in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Ook zijn ze goed in het toepassen van nieuwe technologieën.
 • Internationale concerns gebruiken Nederland vaak om nieuwe goederen en diensten te introduceren. Het is een klein, compact land. De afstanden zijn beperkt en op digitaal gebied beschikt het land over de hoogste breedbandsnelheden van Europa (internetpenetratiegraad van meer dan 95%). Consumenten en klanten zijn direct binnen handbereik. Ook plukken consumenten en ondernemers de vruchten plukken van (vernieuwende) digitale diensten. Verder heeft Nederland een welvarende bevolking met een relatief hoog besteedbaar inkomen. Het zijn geschoolde en kritische consumenten. Dat kan bedrijven helpen bij verbeteren van producten en diensten.
 •  
 • Duurzaamheid
 • Nederland is een voorloper op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het land heeft ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van CO2-uitstoot en de overstap naar een circulaire economie. Nederlandse bedrijven zijn koplopers in het ontwikkelen van groene producten en diensten.
 •  
 • Kennisintensieve economie

Nederland heeft een kennisintensieve economie met een hoog niveau van scholing en onderzoek. Dit maakt het land aantrekkelijk voor hoogwaardige bedrijvigheid. Excellentes liaisons terrestres, maritimes et aériennes

Nederland heeft een kennisintensieve economie met een hoog niveau van scholing en onderzoek. Dit maakt het land aantrekkelijk voor hoogwaardige bedrijvigheid.

 • De afzwakkende wereldeconomie: de wereldeconomie groeit in 2023 minder hard dan in 2022, wat de vraag naar Nederlandse producten en diensten verminderde.
 • Hoewel de inflatie daalt maakten prijsverhogingen Nederlandse producten en diensten duurder voor buitenlandse kopers.
 • De oorlog in Oekraïne: De oorlog in Oekraïne leidt tot verstoringen van de internationale handelsketens. Dar raakt Nederland als exportland.

Belangrijkste landen voor export/import

(% van totaal)

Export Positie Import
Duitsland 24.6%
1
13.7% Duitsland
België 12.9%
2
13.5% China
Frankrijk 8.8%
3
8.9% België
Verenigd Koninkrijk 4.9%
4
8.4% Verenigde Staten
Italië 4.8%
5
5.4% Verenigd Koninkrijk
 1. Olie en olie-gerelateerde producten
 2. Farmaceutische producten
 3. Telecommunicatie
 4. Specialistische machines
 5. Elektrische apparaten
 1. Olie en olie-gerelateerde producten
 2. Telecommunicatie
 3. Elektrische apparaten
 4. Kantoorapparaten en data processing
 5. Farmaceutische producten
 • Solide economische fundamenten. Ondanks terugval zijn de vooruitzichten goed voor Nederland
 • Nederland heeft een kennisintensieve economie met een hoog niveau van scholing en onderzoek
 • Koploper op het gebied van innovatie en verduurzaming
 • Belangrijk handelsknooppunt in Europa
 • Goed ontwikkelde infrastructuur
 • Politieke fragmentatie en lange onderhandelingen om tot coalities te komen
 • Huisvestigingscrisis: tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen
 • Krapte op de arbeidsmarkt
 • Stikstofproblematiek zit vooral bouwprojecten in de weg
 • Negatieve impact van Europese monetaire verkrapping op de financiële sectoren

De economische groei viel in 2023 sterk terug. Met drie kwartalen van krimp op rij was sprake van een technische recessie. Pas in de tweede helft van 2024 verwacht Allianz Trade duidelijk herstel. Met als resultaat een jaargroei van het bbp van +0,6%. Kijken we naar het prepandemische niveau (2019) dan noteert de groei nog altijd +5,8% (EU-gemiddelde +3,0%). Nederland liet direct na de coronaperiode een sneller herstel zien, anno 2024 is de groei langzamer dan het EU-gemiddelde.

De inflatiedruk in Nederland neemt weliswaar af maar heeft zowel bij consumenten als bedrijven de bestedingen en de investeringen gedrukt. Vooral de hoge energieprijzen zijn daar debet aan. Afnemende inflatie en een sterke loongroei zou de particuliere consumptie komend tijd enige ademruimte moeten geven.

Verder kampt Nederland met een krappe arbeidsmarkt. De vacatures staan op recordhoogte. Er is een groot tekort aan personeel in diverse sectoren zoals ICT, bouw, gezondheidszorg en onderwijs.

De verkiezingsuitslag in 2023 leverde de extreemrechtse PVV als winnaar op. Politieke fragmentatie maakt het moeilijk om tot coalitievorming te komen. Migratie en huisvesting waren de belangrijkste thema’s van de verkiezingscampagne. Het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen is een heet hangijzer. Vooral jongeren komen moeilijk aan een woning. Dat staat op gespannen voet met de huisvesting die nodig is voor migranten die instromen.

Bij onderhandelingen komen Nederlanders graag snel ter zake. Terwijl het in veel andere culturen gebruikelijk is om elkaar eerst goed te leren kennen. Nederlanders worden daarom vaak als direct en bot ervaren. Waar veel landen vertrouwd zijn met een duidelijke (strikte) hiërarchie, hechten Nederlanders daar veel minder aan. Ondernemen draait om dingen voor elkaar krijgen. Elk idee (van iedereen) is welkom. Nederland kent een consensuscultuur waarin je doelen bereikt door overleg.

Vertrouwen speelt een belangrijke rol bij het zakendoen van Nederlandse ondernemers. Ze zien graag ‘wat voor vlees ze in de kuip’ hebben. Ze willen de businesspartner ontmoeten en in de ogen kunnen kijken. De manier van onderhandelen is duidelijk anders dan in veel andere landen. Dat gebeurt namelijk op topsnelheid. Snel beslissingen nemen, geen tijd verspelen, geen oponthoud. Afspraken met Nederlanders zijn vaak strikt aan tijd gebonden. Een paar minuten social talk waarna de koe vrijwel direct bij de horens wordt gepakt.

Als je in Nederland zaken wilt doen biedt Nederland volop mogelijkheden, al dien je bij het nemen van beslissingen wel rekening te houden met tal van specificaties. Welke voorwaarden hanteer je bij de afspraken die je maakt? Je hebt gedegen inzicht nodig in markten, klanten en de lokale economische ontwikkelingen. En precies op dat gebied kan kredietverzekeraar Allianz Trade je helpen.

Met ruim 100 jaar internationale expertise helpen wij je om jouw business in het buitenland (verder) te ontwikkelen. Wij richten ons specifiek op bedrijven die internationaal zakendoen, waaronder in Nederland. Onze unieke kennis van de lokale markt danken wij aan onze uitgebreide database met financiële gegevens en expertise van onze analisten. Met onze kantoren en collega’s in Nederland, geniet je van onze expertise om jouw business veilig in Nederland te ontwikkelen.