Hoe nauwlettend je jouw financiële prestatie ook in het oog houdt, het is misschien niet genoeg. Het huidige klimaat en de toenemende onzekerheid vereisen nog scherpere controles, frequentere en meer gerichte analyses.

Hier leggen we je uit hoe je de financiële prestatie van jouw onderneming kunt controleren. Welke financiële KPI's moet je controleren? Hoe worden de relevante gegevens verzameld? En hoe vaak moet je jouw financiële prestatie evalueren?

 • EBITDA (inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill): Dit is een maatstaf voor de algemene bedrijfsprestaties van een onderneming, die de winst vóór aftrek van boekhoudkundige en financiële kosten weergeeft.
 • Werkkapitaal: Dit is een maatstaf voor de financiële middelen die een onderneming nodig heeft om haar productiecyclus en de aflossing van zowel schulden als bedrijfskosten te verzekeren.
 • Schuldratio: Dit is het aandeel van de activa van een onderneming dat met schulden wordt gefinancierd. Deze ratio meet de omvang van de schuldenlast van jouw onderneming.
 • Vrije cashflow: Dit geeft aan hoeveel geld een onderneming kan genereren na betaling van de exploitatiekosten (salarissen, voorraden...), maar ook van de kapitaalinvesteringen.
 • Winstmarge: Dit geeft aan welk percentage van de verkoop in winst is omgezet.
 • Bruto winstmarge: Dit is het verschil tussen de inkomsten uit de verkoop van producten en de kosten van de verkochte goederen.
 • Netto winstmarge: Dit is de verhouding die aangeeft hoeveel van elke euro aan inkomsten door een bedrijf in winst wordt omgezet.
 • Ratio van eigen middelen: Dit geeft aan in hoeverre de onderneming in staat is om geplande investeringen uit eigen middelen te financieren.

Het verzamelen van relevante bedrijfsgegevens is een teamprestatie. Daarom is het van groot belang jouw team bij dit proces te betrekken:

 1. Plan regelmatige rapporten van jouw teams, niet alleen operationele, maar ook verkoop- en marketingteams.
 2. Centraliseer de gegevens in één enkel bestand en maak ze gemakkelijk toegankelijk op een digitaal desktop-dashboard.
 3. Analyseer deze gegevens om de prestaties in het verleden te meten en voorspellingen te doen voor de toekomst.
Cashflow is iets wat je dagelijks moet controleren omdat het je helpt jouw uitgaven te beheren. We raden aan om maandelijks de prestaties te evalueren en de doelstellingen voor de onmiddellijke toekomst bij te stellen, om elk kwartaal de seizoensgebonden prestaties te evalueren en om jaarlijks te bekijken wat er is veranderd sinds je de doelstellingen voor het jaar hebt vastgesteld, en de reden waarom.

Het beschermen van jouw bedrijf is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Zeker in deze crisisperiode ben je nooit veilig voor de wanbetaling of het faillissement van een van jouw klanten. Heel vaak leiden slechte betalingen en faillissementen tot een sneeuwbaleffect.

Een kredietverzekering beschermt jouw bedrijf tegen de risico's van wanbetaling en faillissement van jouw klanten. Je kan een voorspoedige toekomst tegemoet zien:

Wij controleren de financiële gezondheid van jouw klanten

Wij zorgen voor de incasso van jouw onbetaalde facturen

En wij vergoeden je wanneer jouw klanten niet betalen