Het kapitaal dat je gebruikt voor jouw dagelijkse financiële verplichtingen en dus om jouw exploitatiecyclus draaiende te houden, dat is jouw werkkapitaal. Hoe minder je daarvan nodig hebt, hoe beter voor jouw liquiditeit en rendement. Een goed en evenwichtig beheer van jouw werkkapitaal draagt bij tot de gezondheid van jouw bedrijf.

Aankoop, productie, voorraad, verkoop en ontvangst van betaling van jouw facturen. Voor elke schakel van deze cyclus heb je werkkapitaal nodig. Het is belangrijk dat jouw kapitaal niet nodeloos blijft hangen in deze exploitatiecyclus. Dat geld kan je immers niet investeren. Het levert je niets op, integendeel het kost je geld.

Hoe lang jouw geld vastzit in jouw exploitatiecyclus, wordt bepaald door de zogenaamde cashconversiecyclus. Hoe korter die is, hoe beter. Om een optimale tijdspanne te bereiken, moet jouw bedrijfsproces een geoliede machine zijn. Hapert er ergens iets? Dan stijgt jouw behoefte aan werkkapitaal en externe financiering, wat weegt op jouw liquiditeit en jouw rendement. Het beheer van jouw werkkapitaal is dus niet alleen een zaak van de financiële afdeling, maar ook van de aankoop-, productie- en verkoopafdeling.

Het bruto werkkapitaal is jouw vlottende activa (liquide middelen, voorraad en debiteuren).

Wanneer je crediteuren en kortlopende schulden hierop in mindering brengt, krijg je jouw netto werkkapitaal.

Je kan jouw werkkapitaal berekenen door de vlottende passiva van de vlottende activa af te trekken. De vlottende activa bestaan uit debiteuren, voorraad en liquide middelen. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren en andere kortlopende schulden.

Leverancierskrediet, voorraadbeheer en klantenkrediet bepalen jouw behoefte aan werkkapitaal. Jouw leverancierskrediet is een belangrijke bron van werkkapitaal. Het is geld dat je nog niet betaalde aan jouw leveranciers maar wel al kunt gebruiken in jouw productieproces. Jouw voorraad en jouw handelsvorderingen tegenover klanten zijn belangrijke consumenten van werkkapitaal.

Elk van deze drie factoren kan je beïnvloeden om op die manier jouw werkkapitaal te optimaliseren. Goed beheer van jouw werkkapitaal is een evenwichtsoefening op 3 niveaus.

1. Doeltreffend leveranciersbeheer

Hoe langer het duurt alvorens je jouw leveranciers moet betalen, hoe meer geld er in jouw onderneming blijft en dus hoe lager jouw behoefte aan werkkapitaal. Let er echter op dat zo’n betalingsuitstel geen negatieve impact heeft op de relatie met jouw leverancier. Of dat je geen exponentieel hogere prijs betaalt voor jouw betalingsuitstel. Als je jouw facturen te laat betaalt, lijdt jouw kredietwaardigheid daaronder. Maak dus goede afspraken.

2. Efficiënt voorraadbeheer

Hoe sneller je jouw voorraad kunt omzetten in verkoop, hoe gezonder de liquiditeitspositie van jouw bedrijf. Volg de markt daarom goed op en stem af met jouw leveranciers. Een te hoge voorraad doet jouw onderhoudskosten, opslagkosten, etc. onnodig oplopen. De kans wordt ook groter dat verouderde voorraad niet meer verkocht kan worden. Een te lage voorraad kan er dan weer voor zorgen dat je jouw klanten niet of niet tijdig kunt bedienen. Bewaar dus evenwicht.

3. Slim klantenbeheer en doordacht kredietmanagement

Hoe vlugger jouw klanten betalen, hoe sneller je het geld opnieuw kunt gebruiken om te investeren, nieuwe orders te betalen enz. Houd ook hier steeds de commerciële relatie met jouw klant in het achterhoofd. Beheers de risico’s op laattijdige of niet-betaling van jouw klanten op een slimme manier. Zet een efficiënt systeem van kredietmanagement op aangevuld met een kredietverzekering. Optimaliseer dus jouw ontvangsten.

Kortom, het optimaal beheer van jouw werkkapitaal is van strategisch belang voor jouw onderneming.