Als ondernemer gaat u voortdurend verplichtingen aan met uw klanten. De ene partij wil zeker weten dat u uw afspraken nakomt. En u wilt zeker weten dat u uw geld ziet. Garanties en borgtochten zijn instrumenten om elkaar meer zekerheid te bieden bij een businessdeal.
Stel, u produceert machines of schepen of u hebt een bouwbedrijf en u neemt grote bouwprojecten aan. Het gaat meestal om kostbare projecten, daarom vraagt u aan uw klanten of zij een deel vooruit willen betalen. Uw klant wilt ook zeker weten dat u zich aan de afspraken houdt. Vooruitbetalen is mooi, maar daarvoor moet er natuurlijk wel werk geleverd worden. Een borgtocht of een garantie kan dan worden gebruikt als zekerheid voor de uitvoering van het werk.
Er zijn allerlei soorten garanties en borgtochten: gericht op (vooruit)betaling, de uitvoering, het onderhoud en de overdracht (douanegarantie). Neem het voorbeeld van een bouwbedrijf. Een uitvoeringsborgtocht of -garantie beschermt de opdrachtgever tegen schade (verliezen) als de aannemer er niet in slaagt om zijn contractuele verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet gaat. De opdrachtgever zal het bedrag dat gedekt is met een borgtocht of garantie ontvangen en kan dit geld gebruiken om het werk af te laten maken door een andere aannemer. Is het werk opgeleverd en worden er gebreken geconstateerd? Ook daarvoor kan er een borgtocht of garantie worden aangegaan.
De begrippen garanties en borgtochten woorden door elkaar gebruikt. Toch zijn de verplichtingen juridisch gezien duidelijk verschillend.

Bij een borgtocht staat de ondernemer (of een derde persoon) borg. Dit betekent dat als de ondernemer niet aan de verplichting kan voldoen, de schuldeiser bij de borg kan aankloppen. De borg hoeft dus niet altijd de ondernemer te zijn. Het kan zijn dat ouders, familie of vrienden borg willen staan voor de ondernemer.

Alleen een borgtocht biedt op zich nog weinig zekerheid. Als de borg geen concrete zekerheden kan bieden, is het voor schuldeisers maar afwachten of ze het geld terug kunnen vorderen. Vandaar dat een borgtocht bij voorkeur wordt gekoppeld aan een zekerheid. Als ouders borg willen staan voor de ondernemer en zij hebben overwaarde in hun woning, dan kan die onderliggende zekerheid gebruikt worden om waarde aan de borgtocht te kunnen ontlenen.

Een garantie is een zelfstandige, eigen verbintenis die los staat van de deal die u bent aangegaan. Daar zit een groot verschil met een borgtocht.

De garantieverstrekker moet los van verwikkelingen die kunnen ontstaan rondom een deal (het contract), zijn verplichting nakomen. Alleen bij overduidelijk misbruik is daar onderuit te komen.

We kunnen stellen dat een garantie voor de verstrekker meer risico inhoudt. Wees daarom behoedzaam en probeer tijdens de contractonderhandelingen te vermijden om effectief een garantie te stellen. U kan ook proberen in de garantietekst een aantal voorwaarden van het onderliggende contract op te nemen waaraan voldaan moet worden voordat de garantieverstrekker moet uitbetalen.

Als er vertrouwen is tussen de twee contracterende partijen, dan biedt een borgtocht al een mooie aanvullende bescherming op de contractuele overeenkomst voor de begunstigde.

De overeenkomst tussen garanties en borgtochten houdt niet alleen in dat zakenpartners elkaar zekerheid bieden, maar ook dat zowel de garantie- als de borgtochtverstrekker een kredietrisico loopt op de opdrachtgever. Zoals gezegd, is dat risico groter bij een garantie dan bij een borgtocht.

Borgtochten en garanties worden dikwijls door elkaar gebruikt. Het zijn echter twee verschillende instrumenten met andere juridische en economische gevolgen. Laat u daarom goed adviseren voordat u een garantie of borgtocht verstrekt.
Zowel banken als verzekeraars bieden borgtochten en garanties aan. dummy Ontdek 5 goede redenen waarom u best kiest voor een gespecialiseerde verzekeraar.  Bij Allianz Trade zijn we gespecialiseerd in borgtochten en garanties voor vastgoedprojecten, internationale handel, producten van kapitaalgoederen en bouw- en installatiebedrijven

75 resultaten

europese-besparingen

apr. 19, 2024

Belgen hebben steeds meer geld

Het bedrag dat Belgen de afgelopen 20 jaar gemiddeld bijkregen per jaar aan extra geld was €2.380. Dat blijkt uit ons rapport over extra geld in de negen belangrijkst EU-landen. Lees meer hier.

consumentenvertrouwen

apr. 10, 2024

Risico van wanbetaling wordt steeds groter

Wereldwijde bedrijven betalen hun facturen steeds later. Gemiddeld steeg de DSO wereldwijd met +3 dagen, tot 59 dagen in 2023. Meer weten? Lees het hier.

consumentenvertrouwen

mrt. 26, 2024

Wat zijn de vooruitzichten voor de auto-industrie?

Ons Economic Research Center zet in dit rapport de vooruitzichten voor de automotive sector op een rij. Lees hier de samenvatting of download het rapport.

75 resultaten