Veel ondernemers nemen maatregelen om fraude te voorkomen. Het vier-ogen principe, de beveiliging van systemen, zoals firewalls of training om de bewustwording van het personeel te bevorderen. Desondanks zien we dat ondernemers zich verkijken op het frauderisico, zeker nu technologie hele nieuwe vormen van bedrog (deep fake of deep voice) mogelijk maken.

Ondernemers krijgen nogal wat op hun bord de laatste tijd. Problemen met de toelevering, energieproblemen, personeelstekort, inflatie, noem maar op. En dan is er ook nog de vrees dat fraude door de opkomst van nieuwe technologieën toe zal nemen en lastiger is om te voorkomen”: zegt Richard van Essen, Fraude Sales Manager bij Allianz Trade.

Een fraudeverzekering vangt in ieder geval de financiële klap op, maar liever laat je het niet zover komen”. Richard van Essen vertelt wat hij zoal meemaakt in de praktijk. “Wat veel voorkomt is dat criminelen een bestelling plaatsen uit naam van een ander bedrijf. Ze zeggen bijvoorbeeld dat hun vaste leverancier niet kan leveren, dat is de laatste jaren actueel. Dus men zoekt een andere leverancier. Dat klinkt iedere ondernemer als muziek in de oren. Vaak worden er checks gedaan, maar criminelen gaan steeds geraffineerder te werk. In de praktijk wordt de order ingeboekt en er wordt geleverd. Meestal wordt op het laatste moment het afleveradres aangepast. Het kan ook zijn dat criminelen een magazijn in dezelfde straat of om de hoek hebben gehuurd om de spullen daar te laten leveren. Soms staan ze in de straat om de vrachtwagen daar met een smoes heen te loodsen.

En uiteindelijk wordt de factuur natuurlijk nooit betaald.” Volgens Richard van Essen ziet het email-verkeer rondom de order er uiterst betrouwbaar uit. “Alleen in de allerkleinste details zitten kleine afwijkingen. Daar moet u echt naar speuren. Soms wordt de e-mail ook daadwerkelijk uit naam van een zakenrelatie gestuurd, na een computer inbraak.

Natuurlijk is het goed dat ondernemers weten wat veelgebruikte technieken zijn van ‘beroepscriminelen’, maar ze moeten vooral niet vergeten dat de meeste fraude nog steeds wordt gepleegd door eigen medewerkers. Medewerkers die geld of goederen wegsluizen. De ‘boekhouder’ die er een schaduwadministratie op nahoudt en zichzelf zo stelselmatig weet te verrijken.” Vaak denken directeuren dat het hen niet zal overkomen en dat hun mensen te goeder trouw zijn.
De menselijke factor is volgens Richard van Essen de cruciale schakel in fraudebestrijding. ”Door problemen thuis kunnen medewerkers onder druk komen te staan, waardoor de verleiding kan ontstaan om fraude te plegen. Denk aan medewerkers die boven hun stand leven, of medewerkers die gokverslaafd zijn of grote schulden hebben. Ook komt het voor dat medewerkers gefrustreerd zijn en vinden dat ze recht hebben op het geld omdat ze hard werken en zoveel verdienen voor de zaak, maar zich onvoldoende gewaardeerd of beloond voelen.
De crimineel die zich voordoet als een ander; dat is de rode draad. Hij stuurt bijvoorbeeld een e-mail uit naam van de directeur of leidinggevende met een opdracht tot een betaling. De interne mail ziet er volkomen betrouwbaar uit en ook de toon is precies goed. Die ontwikkeling gaat steeds verder. De vrees is dat deep voice en deep fake een vlucht zal nemen. De stem die u telefonisch hoort van de directeur is nep, maar wel net echt. Of neem een video-call; de persoon die u op het beeldscherm ziet is nagemaakt door een computerprogramma. Dat zijn natuurlijk heel verontrustende ontwikkelingen. Criminaliteit gaat steeds een stap verder, waardoor u als bedrijf snel achter de feiten aanloopt.

Graag wil Richard van Essen het verschil uit leggen tussen een fraudeverzekering en een cyberverzekering. “In de praktijk blijkt dat ondernemers met een cyberverzekering denken dat ze verzekerd zijn tegen digitale vormen van fraude, waarbij een crimineel zich voordoet voor een ander. Dat soort fraude is bij uitzondering of slechts zeer beperkt verzekerd via een cyberverzekering.”

De cyberverzekering dient andere specifieke dekkingen, zoals de schade die wordt aangericht als uw systeem platgelegd wordt door criminelen. Pas als u losgeld betaalt, geven ze het computersysteem weer vrij. Of denk aan databestanden die op straat komen te liggen door een hack. Dat valt meestal onder een cyberverzekering. Voor valse bestellingen, valse facturen (fake supplier, fake buyer, …) of fraude door eigen mensen heeft u een goede fraudeverzekering nodig, als aanvulling op de cyberverzekering.

Op het gebied van fraudeverzekeringen is Allianz Trade al jarenlang actief in Europa. “We zien in de markt dat veel fraudeverzekeraars het fraude risico liever niet meer willen verzekeren. Ze lijken beducht voor een golf aan fraude die op ons af lijkt te komen als gevolg van nieuwe technologieën. Als onderdeel van het Allianz-concern is Allianz Trade een degelijke partij met uitgebreide kennis van de laatste ontwikkelingen op fraudegebied.

74 results

consumentenvertrouwen

feb. 26, 2024

Historisch lage groei China komende vijf jaar

Het groeiwonder van China is voorbij. De komende vijf jaar zal de gemiddelde groei slechts +3,9% bedragen. Volgens onze experts, is de rol van China als absolute aanjager van de wereldeconomie uitgespeeld.

consumentenvertrouwen

feb. 09, 2024

Inkomen Europese boeren daalt tot -22%

Terwijl de lonen in nagenoeg alles sectoren fors stegen, daalde het gemiddelde inkomen van de Europese boer. Lees het artikel om meer te weten over de situatie van Europese boeren.

consumentenvertrouwen

jan. 24, 2024

Rode Zee-crisis: -0.9% voor de Europese economie

Als de Rode Zee-crisis enkele maanden aanhoudt, is dat een gevoelige tik voor de wereldeconomie. Met als resultaat dat de groei van het mondiale bbp met -0.4% afneemt en de inflatie met +0.5% wordt gestuwd.

74 results