De kans is aanzienlijk dat de recessie in de Eurozone niet beperkt blijft tot 2023 maar aanhoudt in 2024. Zo blijkt uit ons uitgebreid rapport over de belangrijkste economische ontwikkelingen voor de komende twee jaar.

“2023 wordt een recessiejaar voor zowel de VS als de Eurozone, daar twijfelt niemand aan”, stelt Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux.

“Maar volgens onze researchafdeling zou de neergang in de Eurozone wel eens langer kunnen duren dan algemeen wordt gedacht. In 2024 voorzien we in de VS duidelijk herstel, maar in Europa kan de economie blijven krimpen als de schaarste aan gas ook in 2024 aanhoudt. Zelfs voor 2025 voorzien onze analisten voor een land als Duitsland slechts een minimale groei. Het land blijft afhankelijk van Russisch gas wat vooral de Duitse industriële sector treft. Dat is ook voor België en Nederland slecht nieuws, want Duitsland is onze belangrijkste handelspartner.”

Volgens Johan Geeroms lukte het, met kunst- en vliegwerk, om het gastekort voor dit jaar en de komende maanden op te vangen. “Maar de vooruitzichten voor de volgende winter zijn niet rooskleurig. Overal proberen we gas vandaan te halen, maar de vervanging van het Russische gas zal niet volstaan. Die onzekerheid ondermijnt het economisch vertrouwen. Ook blijven de energieprijzen hoog. Voor veel bedrijven is dat ondraaglijk. Het is de vraag hoe Europese beleidsmakers hierop gaan reageren. Rantsoenen voor gas zijn niet ondenkbaar maar dat zal de Europese eenheid onder grote druk zetten.”
Verder blijven de hoge energieprijzen de motor achter de aanhoudend hoge inflatie. Voor volgend jaar gaan we uit van 6,1% inflatie in de Eurozone. Voor de korte termijn-rente verwachten we een stijging van +200 basispunten (bp) in de eerste helft van 2023. En daarna nog eens +200 bp in de tweede helft van het jaar. Ook dat zijn fors hogere kosten voor bedrijven.
Voor de Verenigde Staten is het plaatje anders. Weliswaar wacht de Amerikaanse economie volgend jaar ook een recessie door de snelle verkrapping van de geldmarkt en de hoge inflatie. Wij verwachten dat de groei van het Amerikaanse bbp in 2023 met -0,3% afneemt, om vervolgens in 2024 weer te groeien een bescheiden +1,6%.
Opleving van de Chinese economie zou de wereldeconomie een push kunnen geven. Veel hangt af hoe COVID het land in de greep houdt. Een versoepeling van de maatregelen zal in eerste instantie leiden tot herstel van de binnenlandse vraag. Medio 2023 zou dat voelbaar moeten worden. Ook draagt de versoepeling bij aan het wegwerken van de problemen in de aanvoerketens. Die druk zal volgens ons komend jaar verder afnemen.

Sectoren die als eerste de klappen krijgen van de tragere groei, hogere inflatie en hogere rentetarieven zijn de bouw, metaalsector, transport, telecom, machinebouw, huishoudelijke apparaten, automotive en textiel. Johan Geeroms: “De energiecrisis betekent een enorme winstschok voor Europese bedrijven. Steunprogramma’s van de overheid kunnen dat slechts gedeeltelijk compenseren. Wel kan de steun een tsunami aan omvallende bedrijven voorkomen. Voor 2023 verwachten we in de eurozone een stijging van 25% aan faillissementen. In België is dat maar een stijging met 12%, maar ons land kreeg haar klap in 2022 al met +41% faillissementen. Nergens loopt het aantal faillissementen evenwel zo hard als in Nederland, met 58% in 2023. De neergang van de economie komt hier hard aan. Wereldwijd stijgt het faillissementspercentage met 19%.”

Geopolitieke onrust

Met de Russische invasie is het risico van geopolitieke onrust terug van weggeweest. Volgens ons blijft dat nog lange tijd een bepalende factor. “Aan alle kanten is er onzekerheid. Er is de houding van Rusland, de spanningen tussen China en de VS, de energiecrisis in de EU die politiek dreigt te worden. Zal de EU hierop eensgezind reageren? Zullen spanningen de verkiezingen in mei 2024 in een heel ander daglicht stellen? Wat met de opkomst van euro-sceptische partijen? Eenzelfde onzekerheid met belangrijke internationale implicaties hangt rond de Amerikaanse verkiezingen, eveneens in 2024.”

129 results

img desc

mrt. 13, 2023

Hoe draait economie in Rusland en Oekraïne?

De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn groot. In het rapport 'Russia's war economy' neemt onze onderzoeksafdeling de economische situatie in Rusland en Oekraïne onder de loep.

img desc

mrt. 08, 2023

Leren leven met hogere inflatie

Volgens de ECB is de inflatie in 2025 weer teruggezakt naar 2%. Onze researchafdeling voorziet een ander scenario. Lees meer over inflatie in onze studie.

img desc

mrt. 06, 2023

Duitse faillissementen in stroomversnelling

Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn in Duitsland de faillissementen niet meer zo hard gestegen als vorig jaar. Voor dit jaar wordt een stijging van +15% verwacht. Lees meer.

129 results