Het kapitaal dat u gebruikt voor uw dagelijkse financiële verplichtingen en dus om uw exploitatiecyclus draaiende te houden, dat is uw werkkapitaal. Hoe minder u daarvan nodig hebt, hoe beter voor uw liquiditeit en rendement. Een goed en evenwichtig beheer van uw werkkapitaal draagt bij tot de gezondheid van uw bedrijf.

Aankoop, productie, voorraad, verkoop en ontvangst van betaling van uw facturen. Voor elke schakel van deze cyclus hebt u werkkapitaal nodig. Het is belangrijk dat uw kapitaal niet nodeloos blijft hangen in deze exploitatiecyclus. Dat geld kunt u immers niet investeren. Het levert u niets op, integendeel het kost u geld.

Hoe lang uw geld vastzit in uw exploitatiecyclus, wordt bepaald door de zogenaamde cashconversiecyclus. Hoe korter die is, hoe beter. Om een optimale tijdspanne te bereiken, moet uw bedrijfsproces een geoliede machine zijn. Hapert er ergens iets? Dan stijgt uw behoefte aan werkkapitaal en externe financiering, wat weegt op uw liquiditeit en uw rendement. Het beheer van uw werkkapitaal is dus niet alleen een zaak van de financiële afdeling, maar ook van de aankoop-, productie- en verkoopafdeling.

Het bruto werkkapitaal is uw vlottende activa (liquide middelen, voorraad en debiteuren).

Wanneer u crediteuren en kortlopende schulden hierop in mindering brengt, krijgt u uw netto werkkapitaal.

U kunt uw werkkapitaal berekenen door de vlottende passiva van de vlottende activa af te trekken. De vlottende activa bestaan uit debiteuren, voorraad en liquide middelen. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren en andere kortlopende schulden.

Leverancierskrediet, voorraadbeheer en klantenkrediet bepalen uw behoefte aan werkkapitaal. Uw leverancierskrediet is een belangrijke bron van werkkapitaal. Het is geld dat u nog niet betaalde aan uw leveranciers maar wel al kunt gebruiken in uw productieproces. Uw voorraad en uw handelsvorderingen tegenover klanten zijn belangrijke consumenten van werkkapitaal.

Elk van deze drie factoren kunt u beïnvloeden om op die manier uw werkkapitaal te optimaliseren. Goed beheer van uw werkkapitaal is een evenwichtsoefening op 3 niveaus.

1. Doeltreffend leveranciersbeheer

Hoe langer het duurt alvorens u uw leveranciers moet betalen, hoe meer geld er in uw onderneming blijft en dus hoe lager uw behoefte aan werkkapitaal. Let er echter op dat zo’n betalingsuitstel geen negatieve impact heeft op de relatie met uw leverancier. Of dat u geen exponentieel hogere prijs betaalt voor uw betalingsuitstel. Als u uw facturen te laat betaalt, lijdt uw kredietwaardigheid daaronder. Maak dus goede afspraken.

2. Efficiënt voorraadbeheer

Hoe sneller u uw voorraad kunt omzetten in verkoop, hoe gezonder de liquiditeitspositie van uw bedrijf. Volg de markt daarom goed op en stem af met uw leveranciers. Een te hoge voorraad doet uw onderhoudskosten, opslagkosten, etc. onnodig oplopen. De kans wordt ook groter dat verouderde voorraad niet meer verkocht kan worden. Een te lage voorraad kan er dan weer voor zorgen dat u uw klanten niet of niet tijdig kunt bedienen. Bewaar dus evenwicht.

3. Slim klantenbeheer en doordacht kredietmanagement

Hoe vlugger uw klanten betalen, hoe sneller u het geld opnieuw kunt gebruiken om te investeren, nieuwe orders te betalen enz. Houd ook hier steeds de commerciële relatie met uw klant in het achterhoofd. Beheers de risico’s op laattijdige of niet-betaling van uw klanten op een slimme manier. Zet een efficiënt systeem van kredietmanagement op aangevuld met een kredietverzekering. Optimaliseer dus uw ontvangsten.

Kortom, het optimaal beheer van uw werkkapitaal is van strategisch belang voor uw onderneming.