default of payment

Hoe kunt u wanbetaling voorkomen?

U wilt klanten, geen wanbetalers. Ontdek onze tips om wanbetalers te herkennen.

Wanbetaling is als een ernstige ziekte: een vroege detectie is essentieel, anders kan het fataal worden. Voorkomen is beter dan genezen. De praktijk leert dat aan wanbetaling vaak een reeks signalen voorafgaan. Als u ze kunt herkennen, kunt u veel wanbetalingen vermijden.

Het betalingsgedrag verandert

Een vaak voorkomend alarmsignaal: uitstaande facturen worden almaar later betaald. Komt er een verzoek tot betalingsuitstel? Dan kunt u daar eventueel op ingaan, mits strikte afspraken. Maar als verlate betaling stilaan een vast patroon vormt, kan dat uitmonden in wanbetaling.

  De excuses stapelen zich op

“Onze boekhouder is met vakantie”, ”We hebben technische problemen met het systeem”, ”Er was een fout met de levering” of zelfs een plots ”We zijn niet tevreden met wat u geleverd hebt.” Excuus na excuus voor het niet of laattijdig betalen van uw facturen moet alle bellen laten rinkelen.

  Uw klant is plots moeilijk bereikbaar

Onbeantwoorde e-mails. Telefoons die niet worden opgenomen. Voicemail na voicemail. Sms’en zonder reactie. Als een klant na herhaalde pogingen geen contact met u opneemt, weet u hoe laat het is.

Het management is niet zo stabiel

Is het management van uw klant gelinkt aan bedrijven met een slechte historiek qua betalingen of faillissementen? Zeker bij kleinere bedrijven is het verleden vaak een goede indicator voor de toekomst. Extra opletten kan nooit kwaad.

  Er verandert veel bij uw klant

Zijn er vaak veranderingen in het management of in de hoofdzetel? Is er een verlenging van het lopende boekjaar zonder gegronde uitleg? Heeft de onderneming niet op tijd haar jaarrekening neergelegd? Indien ja, blijft u best waakzaam.

  Uw klant heeft steeds minder klanten

Is uw klant steeds meer afhankelijk van steeds minder klanten? Een probleem met één van die afnemers kan de hele ketting uit balans brengen. Houd daarom steeds ‘the big picture’ voor ogen.

U heeft de alarmsignalen van wanbetalers niet tijdig herkent. Onbetaalde facturen stapelen zich op en u weet niet hoe u deze facturen moet beheren. Hier zijn enkele tips om u te helpen uw klanten te beheren die hun facturen niet betalen, terwijl u een goede klantrelatie behoudt.
Alarmsystemen zijn digitale tools waarmee u uw inkomende en uitgaande facturen kunt volgen. Dat herinneringssysteem hoeft u trouwens niet alleen in te schakelen voor als het te laat is. Laat u een paar dagen voor de betaaldatum waarschuwen.

Ook voor de communicatie naar uw klant toe moet u niet te wachten op een verlopen deadline. Een herinnering juist vóór de betaaldatum oogt sympathieker dan een eerste formele aanmaning na de betaaldatum. Zo vergroot u zo de kans op een uiteindelijke betaling.

Blijft een betaling toch uit? Reageer dan zo snel mogelijk. Neem contact op met uw klant en probeer in onderling overleg tot een oplossing te komen. Om een goede commerciële relatie met uw klant te houden, is een minnelijke schikking vaak de oplossing.

Als het water tussen u en uw klant te diep wordt, werk dan met een professioneel incassobureau. Een incassobureau velt een objectief oordeel en heeft heel wat ervaring in moeilijke onderhandelingen.

Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over uw klanten. En de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan. We kunnen u helpen een inschatting te maken over hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Wij hebben uitgebreide en up-to-date informatie over meer dan 83 miljoen bedrijven wereldwijd. Door gebruik te maken van deze informatie kunt u met vertrouwen besluiten tegen welke voorwaarden u met hen zaken wilt doen.

Welke factoren bepalen de kredietwaardigheid van een bedrijf?

 1. Het eigen vermogen
  Welk deel van het totale vermogen schulden en eigen vermogen zijn? Hoe groter het deel eigen vermogen is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.
 2. De liquiditeit
  Is er voldoende liquiditeit om kortlopende schulden af te lossen? Hoe meer liquiditeit er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.
 3. De omzet en de winstgevendheid
  Ook deze gegevens nemen wij mee bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Hoe meer winst er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.

Uw bedrijf beschermen was nog nooit zo belangrijk als nu. In deze crisistijden bent u nooit veilig voor wanbetaling of een faling van een van uw klanten. Deze risico's veroorzaken vaak een sneeuwbaleffect. Dit leidt tot risico's voor de cashflow en winstgevendheid van uw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van uw onderneming in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement.

Een kredietverzekering beschermt u tegen risico’s van wanbetaling en faillissement van uw klanten:

Wij monitoren de financiën van uw klanten

Wij zorgen voor de inning van uw onbetaalde facturen

En we vergoeden u als uw klanten niet betalen