Открийте  Allianz Trade

Ние от Euler Hermes в България се радваме, че навлязохме в следващата вълнуваща фаза от глобалната еволюция на нашата фирма чрез стартирането на новата ни марка – Allianz Trade.

Оставаме дълбоко свързани с 100-годишното наследство на Euler Hermes и нашето обещание към клиентите ни остава непроменено: да помогнем на вашия бизнес да расте, като ви даваме увереност в утрешния ден.

Ние правим това, като обезпечаваме вашите вземания чрез персонализирани решения за застраховане на търговски кредити. Ние също така сме водещ доставчик на гаранции за изпълнение във връзка с международна търговия, строителство и производство.

Ние сме горд член на семейството на Allianz и преминаването от Euler Hermes към Allianz Trade ни сближава още повече, разширявайки нашата мрежа от знания и опит и давайки още по-големи възможности за технологичен напредък, който да ви помогне да търгувате уверено.

Ето някои от начините, чрез които застраховането на кредити може да защити вашия бизнес и да ви позволи да се развивате уверено.

Бавни платци


Не сте сигурни дали да продължите да предлагате търговски кредити на по-малко надеждните клиенти? Независимо дали плащат със закъснение или изпаднат в неплатежоспособност, ние ще се намесим. 

Нови клиенти


Привличайте нови клиенти с конкурентни кредитни условия чрез по-добро разбиране на риска и обезпечаване на всяка сделка. 

Големи поръчки


Разраствайте бизнеса си, като приемате големи поръчки без риск от това лошите дългове да отслабят бизнеса ви. 

Като притежател на полица ще имате достъп до нашата собствена разузнавателна мрежа, която анализира ежедневните промени в платежоспособността на предприятия, представляващи 98% от световния БВП.

Това помага на вашето управление на търговски кредити чрез задълбочено разбиране на кредитния риск при B2B отношения.

Името ни се промени, но непрекъснатостта и качеството на нашите услуги остават същите. Същото прави и нашият експертен екип, който е тук, за да подсигури вашия паричен поток, като защити вашите вземания.

Глобален лидер
държави по целия свят
Задълбочени прогнози
наблюдавани предприятия
Стабилни основи 
рейтинг от Стандард енд Пуърс
В продължение на поколения ние процъфтяваме като пазарен лидер, дори в трудни икономически времена, и непрекъснато търсим нови и иновативни начини да дадем на нашите клиенти възможност за растеж и увереност в утрешния ден.
Произход
globe

Нашият произход датира от създаването на SFAC във Франция през 1927 г. През следващите десетилетия SFAC просперира и започва постепенно да се разширява чрез придобиване на COBAC през 1993 г. – белгийска компания, създадена през 1929 г. – и Trade Indemnity през 1996 г. – компания в Обединеното кралство, създадена през  1918г.

Това позволява на SFAC да стане световен лидер в застраховането на търговски кредити.

Установяване като световен лидер.
coworkers

През 1998 г. SFAC продължава да се разширява, като придобива ACI – създадена в САЩ през 1883 г. – и SIAC – италианска компания, създадена през 1927 г. Същата година Allianz купува AGF, акционер на SFAC. SFAC става Euler-SFAC.

През 2000 г. Euler е регистриран на Парижката фондова борса и след това придобива Hermes през 2002 г., четвъртият в света застраховател на търговски кредити.

Превръщане в Euler Hermes

През 2003 г. Групата и всички нейни дъщерни дружества приемат името Euler Hermes, преди да продължат да се разрастват в Азиатско-Тихоокеанския регион, Близкия Изток и Латинска Америка, но също и в Европа чрез повишаване на дела на COSEC, пазарен лидер в Португалия с до 50% през 2007 г.

През 2008 г. създадохме World Agency, специализирана глобална организация, работеща специално за мултинационални компании.

Силна експанзия
Между 2010 и 2014 г. сключихме глобално дистрибуторско партньорство с HSBC, Bpi и BNP Paribas. Заедно с MAPFRE създадохме съвместно предприятие в Испания, Solunion, което бързо се разшири в Латинска Америка и увеличи лихвите си в ICIC – израелския специалист по кредитно застраховане – до 50%.
Все повече дигитализиране
През 2016 г. ние встъпихме в нови партньорства: с Муудис, както и с УниКредит, за да предложим персонализирани рейтингови услуги на европейските МСП. През 2016 г. създадохме също така и ново съвместно предприятие – „Чайна Пасифик Пропърти Иншурънс Къмпани“ (ЧППИК).
Превръщане в Алианц Трейд

През 2018 г. Allianz Group завърши пълното придобиване на Euler Hermes, като успешно изкупи неговите акции.

През 2022 г. Euler Hermes се ребрандира като Allianz Trade, което създава още по-силни синергии и позволява още по-голям технологичен напредък, за да помогне на клиентите да търгуват с увереност.

Експертите ни са на разположение да обсъдят с вас вашите нужди в обичайното работно време - 09:00 –17:00 ч.