Правна информация

Euler Hermes Group Ltd.  с Управителен и Надзорен съвет

Капитал: 14 509 497 €

Търговски регистър ЕИК B 552 040 594 Застрахователна Холдингова Компания

АВТОРСКИ ПРАВА Euler Hermes Group 2019. Всички права запазени.

ДАННИ ЗА УЕБСАЙТА

Редактор на уебсайта: Euler Hermes Group, 1 place des Saisons, 92048 PARIS-LA DEFENSE, FRANCE CEDEX

Дизайн на уебсайта: by Euler Hermes, Makheia Digital et Expertime / 4.0

Мениджър публикации: Joan Wasylik

Уебсайт хост: Euler Hermes Group S.A, 1, place des Saisons, 92048 PARIS -LA DEFENSE CEDEX

Снимки на уебсайта:

  • Главна страница: служители на Euler Hermes, снимки: Jean-Philippe Cervel, всички права запазени.
  • Други снимки: свободно съдържание

Тази интернет страница и нейното съдържание, включително всички илюстрации и информация, са защитени от Френския Кодекс за Интелектуалната Собственост. Търговски наименования, лога и търговски марки, регистрирани от Euler Hermes Group и контролираните от нея компании, са тяхна собственост и не могат да бъдат използвани без тяхното изрично писмено съгласие. Съдържанието на този уебсайт може да бъде копирано и разпространявано единствено за лично ползване, освен в случайте на получено изрично писмено съгласие на главния редактор на уебсайта. Всяко копиране, използване и разпространение на информация от уебсайта трябва изрично да посочва името на автора и източника.

ОТГОВОРНОСТ

Euler Hermes Group и контролираните от нея компании при никакви обстоятелства не носят отговорност за непреки вреди като например финансови или търговски загуби, пропуснати ползи, бизнес неуспехи, по-ниски печалби, загуби или действия от страна на трети лица срещу потребителите на уебсайта, които са резултат от използването на сайта или информация, съдържаща се на уебсайта

ВРЪЗКИ

Преди създаването на хипервръзки и препратки към този уебсайт е задължително да има подписано писмено съгласие на редактора на уебсайта за това.

ВИРУСИ

Ваша е отговорността да вземете необходимите мерки, за да защитите вашата информация и/или софтуерни приложения и/или устройства от вируси.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА МОНИТОРИНГ

За целта на настоящата политика за Мониторинг и Отказ от отговорност под „Компанията“ се разбира EULER HERMES GROUP SA или нейно подразделение, дъщерно дружество или компания от EULER HERMES GROUP.

Получавене на имейл по грешка

Имейлът, който сте получили и всички файлове, прикачени с него, са поверителни и са предназначени единствено и само за ползване от физическото или юридическо лице, към което са адресирани. Ако сте получили това съобщение по грешка, моля да се свържете с подателя и веднага да изтриете този имейл и всички негови копия от Вашата система, както и да унищожите копията на хартиен носител. Моля, имайте предвид, че при тези обстоятелства използването, разкриването, разпространението или копирането на тази информация е строго забранено и може да бъде незаконосъобразно.

Точност и съдържание

Компанията не гарантира както точността, така и изчерпателността на този имейл и не поема отговорност за промени, направени след изпращането му. Всяко мнение, изразено в този имейл, може да е лично мнение на автора му и не е задължително да изразява позицията на Компанията или свързаните с нея лица и може да бъде променено без уведомление.

Прехвърляне на вируси

Въпреки че Компанията е взела необходимите мерки настоящият имейл да не съдържа вируси, тя не поема отговорност за каквато и да било загуба или повреда, произтичащи от получаването или използването на този имейл и/или прикачените в него файлове.

Политика на контрол

Цялата електронна комуникация с Компанията може да е обект на контрол с цел осигуряване на ефективна услуга, както и за да се предотвратят или идентифицират криминални деяния и да се гарантира законосъобразността. Ако не сте съгласни с този контрол, Вие трябва да се свържете с подателя на това съобщение.