За да вникнете по-добре в икономическата и политическата среда, бизнес рисковете и финансирането по целия свят, Allianz Trade определя рейтинга на страната, анализирайки стотици икономически показатели.

Как се оценява рискът за страната?

Allianz Trade редовно актуализира  рейтингите на страните, като измерва риска от неплащане във всяка страна. Общата оценка на риска се основава на два елемента: текущ рейтинг на страната (4 нива от 1 до 4) и краткосрочна оценка на степента на риск за страната (6 нива от AA до D).

Рейтинг на страната

  • оценка на макроикономическия риск
  • структурна оценка на бизнес средата
  • оценка на стабилността и ефективността на политическата система (политически риск)

Тези показатели се комбинират, за да се получи оценка на страната по 6-степенна скала, където АА представлява най-ниския риск и D най-висок риск (AA → A → BB → B → C → D).

 Степен на риск за страната

  • търговски риск
  • финансов риск

Тези индикатори оказват пряко въздействие върху икономическите резултати през следващите 6-12 месеца и се оценяват по 4-цифрена скала, където 1 представлява най-ниския риск (1 → 2 → 3 → 4).

Карта на риска по държави

Актуализацията на риска и икономическите перспективи в 241 страни

Информация за събиране на дългове


Степент на събираемост на 50 ключови пазара