Тъй като бъдещето не е винаги такова, каквото се очаква, днес правим прогнози на търговските и кредитните рискове, за да защитим паричните си потоци утре.

В процеса на правенето на бизнес през годината Вие взимате решения, които изискват задълбочен поглед върху пазарите и икономическия цикъл, подкрепени от финансовите инструменти, които дават по-голяма сигурност на Вашите планове.

Точно тук  можем да Ви помогнем. С повече от 100 години инвестиции в данни, нашето глобално бизнес разузнаване е без конкуренция. Нашите експерт-анализатори използват технологични процеси за генериране на задълбочени данни и представяне на информация, която може да бъде използвана от фирми от всякакъв мащаб и във всички сектори.

Нашата цел е да Ви дадем възможност да разгърнете работния капитал или да генерирате висока възвръщаемост на паричните средства. В същото време можете да намалите разходите си, да използвате по-добре капитала си и да минимизирате риска от загуба на ликвидност по веригата за доставки.

С нашите услуги можете да изберете най-добрите клиенти и пазари за Вашия бизнес, да подобрите финансовото си здраве и да защитите паричните си потоци от загуби поради лоши дългове. Можете да подавате оферти за повече договори, да препроектирате клиентското си портфолио или да стартирате нов бизнес.

Prediktivní informace
Чрез нашите информационни инструменти можете детайлно да проверите финансовата стабилност на Вашите клиенти и да следите портфолио риска. Нашите данни се съпоставят с икономическото разузнаване, пазарните тенденции и анализа на риска в бранша, за да Ви дадем сила и прецизност при вземането на бизнес решения.
Опитвате се да привлечете нови клиенти? Навлизате в нови пазари за износ? Искате да помогнете на настоящи клиенти с нов кредит? Ние ще работим в партньорство с Вас, за да Ви дадем увереност, че ще Ви се плаща, независимо от това какви са плановете Ви за растеж.
Непрекъснато следим Вашите клиенти и внимаваме за нови рискове и опасности на Вашите пазари. Даваме съвети относно най-добрите практики в управлението на кредити, така че да останете пред конкуренцията.

Подкрепя ни Allianz - най-голямата застрахователна компания в света. Това означава, че разполагаме с ресурсите да осигуряваме компенсация за поддържането на бизнеса Ви. Нашата мисия е да Ви дадем увереност в това да търгувате и да получавате вземанията си, за да можете да развивате бизнеса си, независимо от това каква е целта Ви.

Нека заедно поемем контрола над утрешния ден.

Комбинираме мощта на цифровите системи със задълбочени познания, изградени от опит, за да помогнем на бизнеса Ви да расте. Работата с Allianz Trade ще Ви даде увереност да вземате решения относно рисковете, свързани с клиенти и доставчици и да намерите услугите, от които се нуждаете, за да смекчите тези рискове. Независимо дали избирате застраховане на търговски кредити, облигации или някой от нашите специализирани продукти, екипите ни за обслужване на клиенти ще работят с Вас, за да разберат Вашите изисквания. Ако имате проблеми със забавени плащания или неплатени задължения, нашият екип по вземанията ще Ви подкрепи и ще Ви предложи нашите услуги по събиране на вземания. Най-важното е, че разбираме, че трябва да защитите своите парични потоци и да оптимизирате използването на капитала. Когато използвате нашите услуги, ще можете да навлизате на нови пазари, да привличате нови клиенти и да подавате оферти за повече договори и така ще разширявате бизнеса си на местните и международните пазари.