Застраховане на
търговски кредит


Помагаме на фирмите да поемат контрола над утрешния ден. Изграждайте бизнеса си със силата на нашата бизнес информация

Застраховката на търговски кредит покрива вземанията Ви за период от 12 месеца, така че паричните Ви потоци са защитени. Ние следим финансовото състояние на Вашите клиенти и Ви даваме актуална информация, за да можете да търгувате уверено. Ако клиентите Ви изпаднат в несъстоятелност или не могат да изпълняват задълженията си, ще получите обезщетение върху стойността на доставените от Вас стоки и услуги.
  • Проверка на състоянието на клиента:  Анализираме кредитоспособността и финансовата стабилност на Вашите клиенти.
  • Изчисляване на кредитния лимит:  Всеки клиент има лимит, който е максималната сума, до която ще изплатим обезщетение, ако съответният клиент не Ви плати.
  • Бизнес, както обикновено:  Търгувате със съществуващите си клиенти според Вашето желание, а рискът е покрит до лимита.
  • Актуализиране на търговските лимити:  Ще Ви информираме за евентуалните корекции в лимитите, ако бъдат увеличени или намалени при промяна на условията.
  • Развитие на бизнеса:  Проверявате кредитоспособността на потенциалните нови клиенти. Ние потвърждаваме одобрение или Ви обясняваме защо искането Ви се отхвърля.
  • Предявяване на претенция:  Ако даден клиент не Ви плати, Вие ни предоставяте цялата информация. Ние правим проверка и Ви обезщетяваме до размера на застрахователната сума, ако  условията на застрахователната полица са спазени.

Corporate Advantage

Corporate Advantage е застрахователна полица, която покрива вземанията от търговски заеми както на вътрешния, така и на външния пазар...

Получавате достъп до изчерпателна и актуална информация за променящия се риск във Вашето портфолио от клиенти. Проследявате и управлявате поръчките и плащанията от клиентите с повече увереност.
Търговските вземания са защитени и Вашите парични потоци и печалби ще бъдат по-добре обезпечени. Банките, одиторите и инвеститорите ясно ще виждат силата на Вашия бизнес.
Идентифицирате възможностите за растеж и разширяване. Освобождавате ресурси за развитие на продажбите с нови клиенти и на нови пазари.
Глобален лидер
държави по цял свят
Предиктивни задълбочени познания
наблюдавани фирми
Солидна основа
рейтинг на Standard & Poor’s
Риск от неплащане съществува, дори ако клиентите Ви са с утвърдени позиции. Застраховката на търговски кредит покрива търговските и политически рискове, които възпрепятстват изплащането на дължимите Ви парични средства. Използвайте нашата полица да намалите негативното въздействие от неплатежоспособността на клиентите и да избегнете риска от неплащане. Ние следим финансовото здраве на Вашите клиенти и ги оценяваме по нашата точкова система. Определяте търговски лимити, за да контролирате размера и честотата на поръчките, които ще приемате от нови или съществуващи клиенти. Ние непрекъснато следим оценките и Ви информираме за евентуалните промени, свързани с финансовите предизвикателства, пред които се изправят Вашите клиенти. Можете да коригирате търговските си лимити с цел управление на кредитния риск. Нашите услуги по събиране на вземания подпомагат Вашите собствени процеси и оптимизират плащанията. Вашите банкови и търговски отношения могат да се подобрят, ако имате застраховка на търговски кредит.