Икономически изследвания

Нашата роля в Allianz Trade и Allianz Economic Research е да сме наблюдатели, анализиращи ключови икономически, политически и социални тенденции, които оформят бъдещето на бизнеса по целия свят

Публикуваме
брой на година
Подпомагаме
клиенти, потенциални клиенти и партньори при взимането на решения
Наблюдаваме и оценяваме
държави и 18 сектора
Опираме се на три основи: анализ на риска в отделните държави, анализ на риска в отделните сектори и задълбочено познаване на ключовите тематични тенденции, като основно внимание се отделя на търговията, неплатежоспособността и поведението във връзка с плащанията. Работата ни обслужва вътрешни клиенти (главния изпълнителен директор и регионалните изпълнителни директори, финансирането, застраховането на риска, маркетинга, комуникациите…), както и външни такива (лица, застраховани от Allianz Trade и потенциални клиенти, брокери, партньори) и редовно се представя от първостепенните медии по целия свят.
Нашите рейтинги имат за цел да се оцени риска от неплащане от страна на фирмите в дадена държава и по този начин подкрепят нашите клиенти при вземането на информирани решения, свързани с тяхната международна търговска дейност. Нашата методология се състои в анализиране на стотици икономически показатели, както количествени, така и качествени, за да бъдат разбрани възможно най-добре рисковете, свързани с икономиката, политиката, бизнес средата, търговията и финансите.