Застраховката на търговски кредит от Allianz Trade Ви позволява да търгувате уверено, осигурява надеждна защита в случай на неплатежоспособност или неплащане от страна на Ваши клиенти, независимо дали те са български компании или комапнии, регистрирани в останалите 200 държави в целия свят.

Независимо от мащаба му, Allianz Trade застрахова Вашия бизнес срещу риска от неплащане от страна на Вашите клиенти.

  • Ние застраховаме търговски вземания
  • Ние застраховаме краткосрочен риск (отложено плащане до 180 дни)
  • Ние застраховаме B2B транзакции
  • Ние застраховаме цялото портфолио от клиенти на компанията

Нашите продукти и решения

Като клиент на Allianz Trade, Вие се възползвате не само от защита на активите и подобрение на паричните потоци, но и от нашата подкрепа и информация за клиенти в целия свят, с помощта на която можете да се фокусирате върху разширяването на Вашия бизнес на нови пазари.

Когато застраховате търговските си вземания с Allianz Trade, Вие можете:

  • Да избегнете фатални загуби от проблемни вземания
  • По-уверено да постигате финансовите си цели
  • Безрисково да увеличавате продажбите си
  • Да си осигурите по-добри условия при финансиране
  • Да редуцирате обезценките на проблемни вземания в отчетите си

Ако имате интерес към нашите продукти и услуги, моля свържете се с нас. Заедно можем да намерим застрахователното решение, което най-добре отговаря на нуждите Ви.