Политика за поверителност

Allianz Trade е търговската марка, използвана за обозначаване на набор от услуги, предоставяни от групата Юлер Ермес (наричана по-долу Юлер Ермес).

Юлер Ермес, член на групата Allianz, е световен лидер в застраховането на търговски кредити и признат специалист в областта на гаранциите, събирането, структурираните търговски кредити и политическия риск. Юлер Ермес има присъствие в повече от 50 държави с 5800 служители.

В този раздел на нашия уебсайт ще намерите информация за това как обработваме Вашите лични данни, например как и какви категории лични ще бъдат събирани, обработвани и използвани, защо се събират, с кого се споделят и какви права имате в това отношение.

Декларациите за поверителност са съобразени с Вашата ситуация, независимо дали сте:

 • Посетител на уебсайта: Вие сте посетител на нашия уебсайт.
 • Партньор: Вие сте, работите за или представлявате предприятие, което има договорни отношения с Юлер Ермес.
 • Трета страна: Вие сте, работите за или представлявате предприятие трета страна.

Можете да прочетете настоящите декларации за поверителност, като кликнете върху съответния раздел вляво на тази страница.

Може да попадате в повече от една от тези категории, в който случай можете да научите тук как обработваме Вашите лични данни във всеки от тези различни сценарии.

Условията в тези декларации за поверителност са предмет на всички допълнителни условия, откази от отговорност или други договорни условия, които сте сключили с Юлер Ермес, като декларации или уведомления за поверителност за клиента и всички приложими задължителни закони и разпоредби.

Ако сте кандидат за работа, можете да направите справка със съответната декларация за поверителност в раздела за кариери на нашия уебсайт.

Като член на групата Allianz, Юлер Ермес е обвързан от задължителните корпоративни правила (ЗКП) на Allianz.  В тези правила се урежда международното прехвърляне на лични данни между дружества от групата на Allianz, действащи в Европейското икономическо пространство (ЕИП), и дружества от групата на Allianz извън тази зона, и са описани Вашите права по отношение на такива прехвърляния, какво да направите, ако искате да упражните правата си или да се оплачете от такива прехвърляния и как да се свържете с нас. Обвързващите корпоративни правила на Allianz можете да намерите тук.

Ако имате въпроси относно това как използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по пощата или електронна поща чрез данните, посочени по-долу:

Електронна поща: info.bg@allianz-trade.com

Пощенски адрес: Юлер Ермес Сървисис България ЕООД

                                    гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, Перформ Бизнес Център

 

Тъй като непрекъснато актуализираме тази декларация за поверителност, моля, проверявайте я редовно.

Тази страница е актуализирана последно на 18.07.2022 г.

Allianz Trade е търговската марка, използвана за обозначаване на набор от услуги, предоставяни от групата Юлер Ермес (наричана по-долу Юлер Ермес). Юлер Ермес, член на групата Allianz, е световен лидер в застраховането на търговски кредити и признат специалист в областта на гаранциите, събирането, структурираните търговски кредити и политическия риск. Юлер Ермес има присъствие в повече от 50 държави с 5800 служители.

Когато обработваме информация, свързана с физическо лице, като едноличен търговец, партньор или директор на дружество например, това са лични данни и ние обработваме тази информация в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Юлер Ермес спазва приложимите закони и разпоредби при използването на лични данни.

Юлер Ермес оценява Вашето посещение на този уебсайт и интереса Ви към нашите услуги и продукти. Вашата поверителност е важна за нас и ние искаме да се чувствате комфортно, когато посещавате нашия сайт. В настоящата декларация за поверителност се обяснява как и какъв вид лична информация ще бъде събирана, обработвана и използвана по време на и след Вашите посещения на този уебсайт, защо се събира, с кого се споделя и какви са Вашите права в това отношение.

Настоящата декларация поверителност се отнася за всяка информация, която Юлер Ермес получава в резултат на използването на този уебсайт от Ваша страна. Тя не се отнася за уебсайтове, контролирани от трети страни, които не са свързани с Юлер Ермес, към които може да бъде свързан настоящия уебсайт. Моля, прегледайте декларациите за поверителност на уебсайтовете на трети страни, тъй като Юлер Ермес не носи отговорност и няма влияние върху съдържанието или практиките за поверителност на уебсайтовете на трети страни.

Условията в настоящата декларация за поверителност са предмет на всички допълнителни условия, откази от отговорност или други договорни условия, които сте сключили с Юлер Ермес, като декларации или уведомления за поверителност за клиента и всички приложими задължителни закони и разпоредби.

За повече информация относно това как обработваме лични данни, когато Вие сте предприятие, работите за предприятие или представлявате предприятие, което има договор с Юлер Ермес, или ако Вие сте, работите или представлявате предприятие трета страна, моля, кликнете върху съответния раздел вляво на тази страница, за да се запознаете със съответната декларация за поверителност. Ако сте кандидат за работа, можете да направите справка със съответната декларация за поверителност в раздела за кариери на нашия уебсайт.

Тъй като непрекъснато актуализираме тази декларация за поверителност, моля, проверявайте я редовно.

 

Администратор на данни е физическо или юридическо лице, което контролира и отговаря за съхраняването и използването на личните данни в хартиени или електронни файлове. Настоящата декларация за поверителност се отнася за следните администратори на данни, както е определено от съответните закони и разпоредби за защита на данните:

Юлер Ермес Сървисис България ЕООД

гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, Перформ Бизнес Център

Когато посещавате този уебсайт, нашият уеб сървър автоматично записва данни за Вашето посещение, включително: IP адрес, уебсайтът, от който сте ни посетили, вида на използвания браузър, страниците на уебсайта, които посещавате, и датата и продължителността на Вашето посещение на този уебсайт.

Ще използваме тези лични данни за следните цели:

 • за техническа администрация, проучване и развитие на този уебсайт;
 • за извършване на проучвания и анализи по отношение на нашите бизнес отношения;
 • за предотвратяване и разкриване на измами;
 • за спазване на законови задължения (например данъчни, счетоводни и административни задължения)

Информираме ви, когато е необходимо Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни. В противен случай ние обработваме Вашите лични данни с оглед на нашите законни бизнес интереси (включително защита на нашите системи и провеждане на пазарни проучвания и анализи) или когато е необходимо за спазване на определено в закона задължение.

Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които са събрани, или за изпълнение на законови задължения, или доколкото е разрешено по закон, например за защита на правни искове. След това ще изтрием Вашите лични данни. Информационните файлове („бисквитки“) за анализ се изтриват след 13 месеца, а свързаните с тях предпочитания се изтриват след 6 месеца.

Когато се свържете с нас чрез този уебсайт (например чрез попълване на уеб формуляр), ние може да събираме и обработваме различни видове лични данни, включително: фамилия, собствено име, длъжност, адрес, пол, данни за контакт, длъжност, име на дружество, стопанска дейност и/или професия и/или номер на акционер.

Ние събираме тези данни само когато решите да ни ги предоставите.

Ще използваме тези лични данни за следните цели:

 • за администриране и маркетинг на клиенти и потребители;
 • за поддържане на бизнес отношения;
 • за извършване на проучвания и анализи по отношение на нашите бизнес отношения;
 • за да Ви информираме за нашите събития, услуги, продукти и новини, когато посещавате този уебсайт или когато се абонирате за нашия бюлетин или адресни списъци;
 • за улесняване на спазването на закона за ценните книжа, изискванията за регистриране на ценни книжа на публични дружества на фондова борса и свързаните с това закони и разпоредби;
 • за спазване на законови задължения (например данъчни, счетоводни и административни задължения)

Ние ще Ви информираме, когато е необходимо Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни. В противен случай ние обработваме Вашите лични данни с оглед на на нашите законни бизнес интереси (включително за поддържане на контакт с клиенти, предоставяне на актуални данни и информация за Юлер Ермес, организация и хостинг на събития и провеждане на пазарни проучвания и анализи) или когато е необходимо за спазване на законово задължение. Освен това може да обработваме Вашите лични данни, за да сключим договор с вас или да изпълним задълженията си по съществуващ договор с вас.

Ние няма да съхраняваме тези данни по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които са събрани, или за изпълнение на законови задължения, или доколкото е разрешено по закон, например за защита на правни искове. След това ще изтрием Вашите лични данни.

Възможно е да обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, за да Ви информираме за нашите продукти, услуги и оферти. 

За тази цел може да обработваме: Вашето име, пол, фирма, бизнес, професия и/или длъжност, служебен пощенски адрес, служебен електронен адрес и служебен телефонен номер. Ние получаваме тази информация директно от вас. 

Тази информация ще се съхранява, докато желаете да поддържате контакт с нас. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време

Технологията за проследяване ни помага да управляваме и подобряваме използваемостта на уебсайта на Юлер Ермес, например чрез разкриване дали е имало контакт между Вашия компютър и нас в миналото и за идентифициране на най-популярните раздели на този уебсайт.

Чрез по-подробно описание на използването на бисквитки, нашият инструмент за управление на бисквитки Ви помага да управлявате Вашите предпочитания за бисквитки, включително да предоставяте съгласие. Връзката към съответния инструмент за управление на бисквитките ще намерите по-долу. Можете да оттеглите съгласието си за използването на определени бисквитки по всяко време, като използвате посочения по-горе инструмент.

Когато запазите настройките си за бисквитки, те трябва да се прилагат и за бъдещите Ви посещения на този уебсайт. Въпреки това, поради технически причини извън нашия контрол, това не може да бъде гарантирано. Например, ако пренастроите браузъра си, изтриете бисквитките си или влезете в този уебсайт от друг браузър или устройство, настройките Ви за бисквитки може да бъдат загубени. С цел спазване на приложимите закони и разпоредби, в някои държави може да бъдете помолени да потвърдите настройките си за бисквитки, когато за първи път посетите този уебсайт. Ако се намирате в държава, в която автоматично се изисква да зададете настройките си за бисквитки, може да бъдете помолени да ги зададете отново при следващо посещение.

В много случаи можете да контролирате технологиите за проследяване и като използвате Вашия браузър. Моля, уверете се, че настройката на Вашия браузър отразява дали желаете да бъдете предупреждавани и/или приемате технологиите за проследяване (като бисквитки), когато е възможно. Конкретните възможности на Вашия браузър и инструкции как да ги използвате обикновено могат да бъдат намерени в неговото ръководство или помощен файл.

Наличността на услугите, предоставяни от този уебсайт, може да бъде намалена без технологиите за проследяване или части от нашия уебсайт може вече да не функционират правилно.

Уебсайтът на Euler Hermes използва следните добавки за социални медии („плъгини“):

 • Бутон за споделяне във Facebook, поддържан от Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Бутон за споделяне в Twitter, поддържан от Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • Бутон за споделяне в Xing, управляван от XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany;
 • Бутон за споделяне в LinkedIn, управляван от LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States.

Всички плъгини са обозначени с марките на съответните оператори Facebook, Twitter, Xing и LinkedIn („Оператор“). За да повишим нивото на защита на данните и в съответствие с приложимите закони и разпоредби, внедрихме допълнителните програми чрез „решение с 2 кликвания“. Тази процедура гарантира, че когато посетите уебсайта на Юлер Ермес, няма да се установи директна връзка на Вашия браузър със сървърите на оператора. Само ако активирате добавките (плъгини), като щракнете върху тях и по този начин дадете съгласието си за пренос на данни, Вашият браузър установява директна връзка със сървъра на съответния оператор. След това съдържанието на добавките (плъгини) се предава от операторите директно на Вашия браузър и се интегрира от тях в уебсайта.

Когато бъде приета добавката, операторът получава информацията, че Вашият браузър е осъществил достъп до уебсайта на Юлер Ермес. Ако сте влезли в своя профил, когато сте посетили уебсайта на Allianz, операторът може да свърже Вашето посещение директно с Вашия профил. Ако взаимодействате с приставката, например като кликнете върху бутона Facebook, бутона Tweet или бутона „Споделяне“ на LinkedIn, данните ще бъдат прехвърлени директно от Вашия браузър към оператора и запазени от оператора. Освен това информацията ще бъде публикувана в съответната социална мрежа или във Вашия профил в Twitter и ще бъде видима за свързани с вас лица. Ако не желаете това прехвърляне на данни към операторите, трябва да излезете от съответния си профил, преди да кликнете върху добавките (плъгини) и да ги активирате. XING AG използва Вашите данни само за предлагане на споделени функции (например показване на изчисление/брояч), а не за съхраняване на Вашите лични данни или за оценка на потребителското Ви поведение.

За повече информация относно целта и обхвата на събирането, обработката и използването на данни, моля, вижте декларациите за поверителност по-долу:

Ние гарантираме, че Вашите лични данни се обработват по начин, който е съвместим с посочените по-горе цели.

За посочените цели Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните страни, които функционират като администратори на данни на трети страни:

 • Други дружества от групата на Allianz;
 • Оторизирани агенти и трети страни доставчици на услуги.

За посочените цели може също да споделяме Вашите лични данни със следните страни, които функционират като обработващи данни по наши инструкции:

 • Други дружества от групата на Allianz;
 • Упълномощени посредници, доставчици на услуги, които улесняват и/или предоставят части от нашите услуги, и агенции за анализ на изследвания; и
 • фасилитатори, консултанти или експерти, управляващи комуникации и събития, спонсорирани от Юлер Ермес.

И накрая, може да споделим Вашите лични данни в следните случаи:

 • с правоприлагащи органи, съдилища, държавни и регулаторни органи, за да изпълним приложимите законови или регулаторни задължения, когато сме задължени да го направим по закон.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани както в, така и извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) от страните, посочени по-горе, винаги без да се засягат договорни ограничения по отношение на поверителността и сигурността в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на данните. Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на страни, които не са упълномощени да ги обработват.

Всеки път, когато прехвърляме Ваши лични данни за обработка извън ЕИП от друга компания от групата на Allianz, ние ще правим това въз основа на задължителните корпоративни правила (BCR) на Allianz, известни като Allianz Privacy Standard (Стандарт на Allianz за поверителността на данните, (APS)), с които се установява адекватна защита на личните данни и са правно обвързващи за компаниите от групата на Allianz. Публичната версия на APS и списъкът на компаниите от групата на Allianz, които ги спазват, можете да намерите тук.

Когато стандартът за поверителност на Allianz не се прилага, ние ще предприемем вместо него стъпки, за да гарантираме, че прехвърлянето на Вашите лични данни извън ЕИП получава адекватно ниво на защита, както в ЕИП. Можете да разберете на какви предпазни мерки разчитаме при такова прехвърляне (например стандартни договорни клаузи на ЕС), като се свържете с нас, както е описано по-долу.

Когато е разрешено от приложимото законодателство или наредба, имате право да:

 • Получите достъп до Вашите лични данни, съхранявани за вас, и да научите откъде произхождат, целите и средствата за обработка, данни за администраторите, обработващите данните, както и за страните, пред които могат да бъдат разкрити данните.
 • Оттеглите съгласието си по всяко време, когато Вашите лични данни се обработват с Вашето съгласие.
 • Актуализирате и коригирате личните си данни, така че да бъдат точни.
 • Изтриете Вашите лични данни от нашите записи, ако вече не са необходими за целите, посочени по-горе.
 • Ограничите обработването им при определени обстоятелства, например когато сте оспорили точността им, за периода, през който имаме право да проверим тяхната точност.
 • Възразите срещу обработката на Вашите лични данни или ни кажете да спрем обработката им (включително за целите на директния маркетинг).
 • Получите Вашите лични данни в електронен формат.
 • Подадете жалба до нас и/или съответния орган за защита на данните:

Комисия за защита на личните данни, гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, https://www.cpdp.bg/

 

Можете да упражните тези права, като изпратите вашите  име и имейл адрес, както и целта на вашето запитване и подходящо потвърждение на вашата самоличност на имейла или пощенския адрес, посочени по-долу.

Законът за поверителността на данните на потребителите в Калифорния (CCPA) предоставя на потребителите (жителите на Калифорния) конкретни права по отношение на личната им информация. В раздела по-долу са описени тези права.

Имате право да поискате от Юлер Ермес да Ви разкрие определена информация относно нашето събиране и използване на Вашата лична информация през последните 12 месеца. След като получим и потвърдим Вашето потребителско искане, ние ще Ви разкрием в преносим формат:

 • Категориите лична информация, която сме събрали за вас.
 • Категориите източници на личната информация, която сме събрали за вас.
 • Нашите бизнес или търговски цели за събиране или продажба на тази лична информация.
 • Категориите трети страни, с които споделяме тази лична информация.
 • Конкретната лична информация, която сме събрали за вас.

Съгласно правата, предоставени от CCPА, имате право да поискате Вашата информация да бъде изтрита. Правото на изтриване не се прилага, когато запазването на лична информация е необходимо за извършване на някое от следните:

 • Предоставяне на стоки или услуги за Вас;
 • Откриване или разрешаване на проблеми, свързани със сигурността или функционалността;
 • Спазване на закона;
 • Провеждане на проучвания в обществен интерес;
 • Защитаване на правото на свобода на словото; или
 • Извършване на действия за вътрешни цели, които можете обосновано да очаквате

Юлер Ермес няма да Ви дискриминира, ако упражнявате някое от Вашите права по CCPA. Освен ако не е разрешено от CCPA, ние няма да:

 • откажем да Ви предоставим стоки или услуги.
 • ви таксуваме по различни цени или тарифи за стоки или услуги, включително чрез предоставяне на отстъпки или други облаги, или чрез налагане на санкции.
 • ви предоставим различно ниво или качество на стоки или услуги.
 • предложим да получите различна цена или тарифа за стоки или услуги или различно ниво на качество на стоките или услугите.
Юлер Ермес не продава и не е продавало през последните 12 месеца каквито и да е лични данни на посетителите на своите уебсайтове.
Ние въведохме разумни технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни, които събираме чрез нашия уебсайт, срещу неразрешен достъп, злоупотреба, загуба или унищожаване.
Всички електронни съобщения, изпратени до и от Юлер Ермес, са защитени с разумни технически и организационни мерки и могат да бъдат достъпни само в обосновани случаи в съответствие с приложимите закони и разпоредби (например съдебно разпореждане, подозрение за престъпно поведение, нарушение на регулаторни задължения) на конкретни лица с определени функции (например лица, отговарящи за правни въпроси, съответствие, риск). Всички електронни съобщения се изтриват след изтичане на приложимия период на съхранение.

Интернет по принцип не се счита за сигурна среда и достъп до информацията, изпратена чрез интернет (например към или от уебсайта на Юлер Ермес или чрез електронно съобщение), може да бъде получен от неупълномощени трети страни, което евентуално да доведе до разкриване, промени в съдържанието или технически грешки. Дори ако изпращачът и получателят се намират в една и съща държава, информацията, изпратена чрез интернет, може да бъде предадена през международните граници и да бъде препратена към държава с по-ниско ниво на защита на данните, отколкото във Вашата страна на пребиваване.

Юлер Ермес не поема отговорност или задължение за сигурността на Вашата информация, докато се пренася по интернет към Юлер Ермес. За да защитите поверителността си, можете да изберете друг начин за комуникация с Юлер Ермес, когато прецените за целесъобразно.

Ако имате запитвания относно това как използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по пощата или електронна поща чрез данните, посочени по-долу:

Пощенски адрес: Юлер Ермес Сървисис България ЕООД

                                    гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, Перформ Бизнес Център

 

Електронна поща: info.bg@allianz-trade.com

Ние непрекъснато извършваме преглед на настоящата декларация за поверителност и внасяме промени в нея междувременно. Ние гарантираме, че най-новата версия е достъпна тук. Тази декларация за поверителност е актуализирана последно на 18.07.2022 г.

Allianz Trade е търговската марка, използвана за обозначаване на набор от услуги, предоставяни от групата Юлер Ермес (наричана по-долу Юлер Ермес). Юлер Ермес, член на групата Allianz, е световен лидер в застраховането на търговски кредити и признат специалист в областта на гаранциите, събирането, структурираните търговски кредити и политическия риск. Юлер Ермес има присъствие в повече от 50 държави с 5800 служители.

 Когато обработваме информация, свързана с физическо лице, като едноличен търговец, партньор или директор на дружество например, това са лични данни и ние обработваме тази информация в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Юлер Ермес спазва приложимите закони и разпоредби при използването на лични данни.

Настоящата декларация за поверителност се отнася за всяка информация, получена от Юлер Ермес, когато вие сте, работите за или представлявате предприятие, което има договорни отношения с Юлер Ермес.

Условията в настоящата декларация за поверителност са предмет на всички допълнителни условия, откази от отговорност или други договорни условия, които сте сключили с Юлер Ермес, като декларации или уведомления за поверителност за клиента и всички приложими задължителни закони и разпоредби.

За повече информация относно това как обработваме лични данни, когато посещавате нашия уебсайт, или ако сте собственик, директор или представител на предприятие, моля, кликнете върху съответния раздел вляво на тази страница, за да се консултирате със съответната декларация за поверителност. Ако сте кандидат за работа, можете да направите справка със съответната декларация за поверителност в раздела за кариери на нашия уебсайт.

Тъй като непрекъснато актуализираме тази декларация за поверителност, моля, проверявайте я редовно.

Администраторът на данни е физическо или юридическо лице, което контролира и отговаря за съхраняването и използването на личните данни на хартия или в електронни файлове. Настоящата декларация за поверителност се отнася за следните администратори на данни, както е определено от съответните закони и разпоредби за защита на данните:

Юлер Ермес Сървисис България ЕООД

гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, Перформ Бизнес Център

Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • да изготвяме оферти за нашите продукти и да Ви предоставяме нашите услуги;
 • да изпълняваме нашите взаимни договорни задължения или договорните задължения между Юлер Ермес и предприятието, за което работите или което представлявате;
 • да създаваме и поддържаме потребителски профили за нашите клиенти и партньори и да предоставяме техническа поддръжка;
 • да поддържаме бизнес отношения и да организираме и бъдем домакини на срещи и други събития;
 • да Ви информираме за събития, услуги, продукти и новини;
 • да провеждаме проучвания и анализи по отношение на нашите услуги и бизнес отношения;
 • да предотвратява,е и откриваме измами и да обезпечаваме инструментите и системите на Юлер Ермес и Allianz;
 • улесняване на спазването на закона за ценните книжа, изискванията за регистриране на ценни книжа на публични дружества на фондова борса и свързаните с това закони и разпоредби;
 • спазване на други правни задължения (например данъчни, счетоводни и административни задължения).

Ние обработваме Вашите лични данни според необходимостта да изготвим и/или изпълним договор с вас, както и с оглед на нашите законни бизнес интереси за целите, посочени по-горе, включително за изпълнението на договор с предприятието, за което работите или което представлявате.

Възможно е също така да обработваме Вашите лични данни въз основа на нашите законови задължения, за да изпълним исканията на правоприлагащите органи или процедурите за откриване, или когато това се изисква или е разрешено от приложимите закони, съдебни разпореждания, държавни разпоредби или държавни органи, когато е необходимо да се проведе разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на незаконни дейности, предполагаема измама, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице или нарушения на нашите политики или условия. Това включва например изпълнението на нашите задължения от типа „Познавай своя клиент“.

Ние ще Ви информираме, когато е необходимо Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни.

Тези данни включват, когато е приложимо:

 • Първо име, фамилия, пол, обръщение;
 • Данни за връзка със служебно лице, включително служебен адрес, служебен телефонен номер, служебен електронен адрес;
 • Длъжност, бизнес роля и отговорности;
 • Име на дружеството, дейност и/или професия;
 • Информация за акционерите.

Тази информация ни се предоставя от вас самите, от Вашия работодател, от предприятието, което представлявате, или от трети страни.

Вие гарантирате, че съответните данни, които предоставяте на Юлер Ермес, са надеждни, точни, пълни и актуални. В случай, че тези данни трябва да бъдат актуализирани, модифицирани или изтрити, вие се задължавате незабавно да информирате Юлер Ермес в писмена форма.

Ние съхраняваме тези данни, докато те имат отношение към договорните отношения и са необходими за изпълнение на целите, за които са били събрани, или за изпълнение на нашите законови задължения, или както е разрешено от закона, за да защитим нашата законна дейност и законни интереси, например за защита при правни искове. По отношение на личните данни на кандидатите за работа българският Закон за защита на личните данни предвижда максимален срок за съхранение от 6 месеца, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок. След това изтриваме Вашите лични данни.

Съгласно член 4, параграф 4 от ОРЗД „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

Нашата дейност по предоставяне на услуги включва профилиране на предприятия за преценяване на кредитния риск чрез оценка, разпространена до нашите клиенти, които работят в областта на бизнес сегмента. Това профилиране може да включва автоматично вземане на решения.

Оценката на Юлер Ермес е показател за начина, по който оценяваме финансовата стабилност на дадено предприятие според наличната информация, тя и представлява прогноза с вероятност със срок от 12 месеца дали е вероятно предприятието да плаща фактури навреме, да получава кредит или дали е обект на други специфични рискове.

Оценката на Юлер Ермес може да има последици по отношение на застрахователното покритие. В зависимост от оценката клиентите на Юлер Ермес могат да се възползват от застрахователно покритие за своите кредитни рискове. Нашата оценка не включва препоръки от Юлер Ермес за сключване на договори или извършване на доставка. На нашите клиенти се предоставя подходяща документация, за да разберат и тълкуват всяко ниво на класа.

В съответствие с член 22 от ОРЗД, всички еднолични търговци, еднолични дружества, акционери на предприятия, представители и собственици, доколкото те са лица, чиито данни са били използвани в хода на дейностите по оценяване на Юлер Ермес, могат да получат обяснение на решението, взето след извършването на такива оценки, и да оспорят резултата, като добавят или коригират информацията, на която се основава оценката, като се свържат с Юлер Ермес на адреса, посочен в раздел 1.3.

За целите на оценката използваме различни модели и алгоритми, които непрекъснато се наблюдават и подобряват. Ние не използваме черни списъци и не обработваме специални категории лични данни, описани в член 9, параграф 1 от ОРЗД.

Нашата дейност по оценяване се извършва за целите, произтичащи от легитимния интерес на Юлер Ермес да предоставя информация, както и услуги за застраховане на търговски кредити на своите клиенти и по-специално да изпълнява задълженията си по основните договори за услуги и застрахователни полици. Като застраховател нашата дейност е силно регулирана и контролирана от компетентни органи.

Ние гарантираме, че Вашите лични данни се обработват по начин, който е съвместим с посочените по-горе цели.

За посочените цели Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните страни, които функционират като администратори на данни на трети страни:

 • Други дружества от групата на Allianz.
 • Упълномощени посредници, брокери и трети страни доставчици на услуги.

За посочените цели може също да споделяме Вашите лични данни със следните страни, които функционират като обработващи данни по наши инструкции:

 • Други дружества от групата на Allianz.
 • Упълномощени посредници, брокери, доставчици на услуги, които улесняват и/или предоставят части от нашите услуги, и агенции за анализ на изследвания.
 • Фасилитатори, консултанти или експерти, управляващи комуникации и събития, спонсорирани от Юлер Ермес.

И накрая, може да споделим Вашите лични данни в следните случаи:

 • с правоприлагащи органи, съдилища, държавни и регулаторни органи, за да изпълним приложимите законови или регулаторни задължения, когато сме задължени да го направим по закон.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани както в, така и извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) от страните, посочени по-горе, винаги без да се засягат договорни ограничения по отношение на поверителността и сигурността в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на данните. Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на страни, които не са упълномощени да ги обработват.

Всеки път, когато прехвърляме Ваши лични данни за обработка извън ЕИП от друга компания от групата на Allianz, ние ще правим това въз основа на задължителните корпоративни правила (BCR) на Allianz, известни като Allianz Privacy Standard (Стандарт на Allianz за поверителността на данните, (APS)), с които се установява адекватна защита на личните данни и са правно обвързващи за компаниите от групата на Allianz. Публичната версия на APS и списъкът на компаниите от групата на Allianz, които ги спазват, можете да намерите тук.

Когато стандартът за поверителност на Allianz не се прилага, ние ще предприемем вместо него стъпки, за да гарантираме, че прехвърлянето на Вашите лични данни извън ЕИП получава адекватно ниво на защита, както в ЕИП. Можете да разберете на какви предпазни мерки разчитаме при такова прехвърляне (например стандартни договорни клаузи на ЕС), като се свържете с нас, както е описано по-долу.

 • Когато е разрешено от приложимото законодателство или наредба, имате право да:
 • Получите достъп до Вашите лични данни, съхранявани за вас, и да научите откъде произхождат, целите и средствата за обработка, данни за администраторите, обработващите данните, както и за страните, пред които могат да бъдат разкрити данните.
 • Оттеглите съгласието си по всяко време, когато Вашите лични данни се обработват с Вашето съгласие.
 • Актуализирате и коригирате личните си данни, така че да бъдат точни.
 • Изтриете Вашите лични данни от нашите записи, ако вече не са необходими за целите, посочени по-горе.
 • Ограничите обработването им при определени обстоятелства, например когато сте оспорили точността им, за периода, през който имаме право да проверим тяхната точност.
 • Възразите срещу обработката на Вашите лични данни или ни кажете да спрем обработката им (включително за целите на директния маркетинг).
 • Получите Вашите лични данни в електронен формат.
 • Подадете жалба до нас и/или съответния орган за защита на данните.

Можете да упражните тези права, като изпратите вашите  име и имейл адрес, както и целта на вашето запитване и подходящо потвърждение на вашата самоличност на имейла или пощенския адрес, посочени по-долу.

Законът за поверителността на данните на потребителите в Калифорния (CCPA) предоставя на потребителите (жителите на Калифорния) конкретни права по отношение на личната им информация. В раздела по-долу са описени тези права.

Имате право да поискате от Юлер Ермес да Ви разкрие определена информация относно нашето събиране и използване на Вашата лична информация през последните 12 месеца. След като получим и потвърдим Вашето проверимо потребителско искане, ние ще Ви разкрием в преносим формат:

 • Категориите лична информация, която сме събрали за вас.
 • Категориите източници на личната информация, която сме събрали за вас.
 • Нашите бизнес или търговски цели за събиране или продажба на тази лична информация.
 • Категориите трети страни, с които споделяме тази лична информация.
 • Конкретната лична информация, която сме събрали за вас.

Съгласно правата, предоставени от CCPА, имате право да поискате Вашата информация да бъде изтрита. Правото на изтриване не се прилага, когато запазването на лична информация е необходимо за извършване на някое от следните:

 • Предоставяне на стоки или услуги за Вас;
 • Откриване или разрешаване на проблеми, свързани със сигурността или функционалността;
 • Спазване на закона;
 • Провеждане на проучвания в обществен интерес;
 • Защитаване на правото на свобода на словото; или
 • Извършване на действия за вътрешни цели, които можете обосновано да очаквате

Юлер Ермес няма да Ви дискриминира, ако упражнявате някое от Вашите права по CCPA. Освен ако не е разрешено от CCPA, ние няма да:

 • откажем да Ви предоставим стоки или услуги.
 • ви таксуваме по различни цени или тарифи за стоки или услуги, включително чрез предоставяне на отстъпки или други облаги, или чрез налагане на санкции.
 • ви предоставим различно ниво или качество на стоки или услуги.
 • предложим да получите различна цена или тарифа за стоки или услуги или различно ниво на качество на стоките или услугите.
Част от личната информация, която обработваме, както е описано в раздел 2, може да бъде споделена с други компании от групата на Allianz.
Ние въведохме разумни технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу неразрешен достъп, злоупотреба, загуба или унищожаване.
Всички електронни съобщения, изпратени до и от Юлер Ермес, са защитени с разумни технически и организационни мерки и могат да бъдат достъпни само в обосновани случаи в съответствие с приложимите закони и разпоредби (например съдебно разпореждане, подозрение за престъпно поведение, нарушение на регулаторни задължения) на конкретни лица с определени функции (например лица, отговарящи за правни въпроси, съответствие, риск). Всички електронни съобщения се изтриват след изтичане на приложимия период на съхранение.

Интернет по принцип не се счита за сигурна среда и достъп до информацията, изпратена чрез интернет (например към или от уебсайта на Юлер Ермес или чрез електронно съобщение), може да бъде получен от неупълномощени трети страни, което евентуално да доведе до разкриване, промени в съдържанието или технически грешки. Дори ако изпращачът и получателят се намират в една и съща държава, информацията, изпратена чрез интернет, може да бъде предадена през международните граници и да бъде препратена към държава с по-ниско ниво на защита на данните, отколкото във Вашата страна на пребиваване.

Юлер Ермес не поема отговорност или задължение за сигурността на Вашата информация, докато се пренася по интернет към Юлер Ермес. За да защитите поверителността си, можете да изберете друг начин за комуникация с Юлер Ермес, когато прецените за целесъобразно.

Ако имате запитвания относно това как използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по пощата или електронна поща чрез данните, посочени по-долу:

Пощенски адрес: Юлер Ермес Сървисис България ЕООД

                                      гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, Перформ Бизнес Център

Електронна поща: info.bg@allianz-trade.com

Ние непрекъснато извършваме преглед на настоящата декларация за поверителност и внасяме промени. Ние гарантираме, че най-новата версия е достъпна тук. Тази декларация за поверителност е актуализирана последно на 18.07.2022 г.

Allianz Trade е търговската марка, използвана за обозначаване на набор от услуги, предоставяни от групата Юлер Ермес (наричана по-долу Юлер Ермес). Юлер Ермес, член на групата Allianz, е световен лидер в застраховането на търговски кредити и признат специалист в областта на гаранциите, събирането, структурираните търговски кредити и политическия риск. Юлер Ермес има присъствие в повече от 50 държави с 5800 служители.

Когато обработваме информация, свързана с физическо лице, като едноличен търговец, партньор или директор на дружество например, това са лични данни и ние обработваме тази информация в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Юлер Ермес спазва приложимите закони и разпоредби при използването на лични данни.

Настоящата декларация за поверителност се отнася за информация, получена от Юлер Ермес, когато Вие сте, работите за или представлявате предприятие трета страна.

Условията в настоящата декларация за поверителност са предмет на всички допълнителни условия, откази от отговорност или други договорни условия, които сте сключили с Юлер Ермес, като декларации или уведомления за поверителност за клиента и всички приложими задължителни закони и разпоредби.

За повече информация относно това как обработваме лични данни, когато посещавате този уебсайт, или ако сте предприятие, работите за предприятие или представлявате предприятие, което има договор с Юлер Ермес, моля, кликнете върху съответния раздел вляво на тази страница, за да се консултирате със съответната декларация за поверителност. Ако сте кандидат за работа, можете да направите справка със съответната декларация за поверителност в раздела за кариери на нашия уебсайт.

Тъй като непрекъснато актуализираме тази декларация за поверителност, моля, проверявайте я редовно

Администраторът на данни е физическо или юридическо лице, което контролира и отговаря за съхраняването и използването на личните данни на хартия или в електронни файлове. Настоящата декларация за поверителност се отнася за следните администратори на данни, както е определено от съответните закони и разпоредби за защита на данните:

Юлер Ермес Сървисис България ЕООД

гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, Перформ Бизнес Център

Ние обработваме информация, свързана с (потенциални) клиенти („купувачи“) на нашите клиенти, за да:

 • потвърдим идентичността на Вашето предприятие;
 • подпомогнем оценката на риска на дружеството по отношение на стопанската дейност, финансовите операции и дейностите за съответствие;
 • създадем профили за кредитна оценка;
 • предоставим информация за кредитния риск;
 • поемем кредитни рискове за нашите притежатели на полици;
 • издадем облигации;
 • оценим и наблюдаваме собствения си риск;
 • събираме дългове за себе си и за нашите клиенти;
 • подпомагаме стабилното управление на Юлер Ермес и други дружества от групата Allianz;
 • защитаваме законните си интереси, да упражняваме правата си и да се защитаваме срещу правни искове;
 • извършваме проучвания и анализи по отношение на нашите бизнес операции;
 • изпълняваме законовите си задължения, включително зачитаме упражняването на правата за защита на данните.

Това обработване се основава на легитимните интереси на Юлер Ермес и, когато е уместно, на други дружества от групата на Allianz и на нашите клиенти, за да бъдат постигнати посочените по-горе цели, когато такова обработване е необходимо за тези цели.

Преди да обработим каквито и да е лични данни, търсим баланс между тези законни интереси и потенциалните въздействия върху интересите, правата и свободата на участващите лица.

Стремим се да изключим всички специални категории лични данни от тази обработка и да вземем предвид разумните очаквания на участващите лица.

Ние обработваме следните категории лични данни относно собственици на дружества, директори и представители:

Предприятия (предимно търговски дружества, но идентичността на някои предприятия е свързана с тази на техния собственик, като еднолични търговци, партньорства или еднолични дружества с ограничена отговорност):

 • Наименование на предприятието (което може да съответства на лично име) и правна форма;
 • Стопанска дейност, сектор и размер;
 • Кредитна оценка на предприятието;
 • Данни за връзка като: служебен пощенски адрес, служебен електронен адрес, служебен телефонен номер, номер на служебен факс. Когато е възможно, тези данни са общи фирмени, а не лични данни (например, ако са налични, ще използваме info@company.com вместо john.doe@company.com);
 • ДДС номер и други номера за идентификация на дружества (от правителства, търговски камари, Юлер Ермес и/или брокери на данни);
 • Финансова информация, свързана с предприятието, като адрес на банка, банкова сметка, финансово състояние, активи и нетна стойност;
 • История и модели на бизнес плащания, рентабилност и друга информация относно кредитоспособността (например плащания и рискови инциденти), включително ситуация на несъстоятелност.

Собственици, директори и представители на фирми:

 • първо име, фамилия, пол, обръщение, наименование на длъжността;
 • Връзки с различни предприятия (минали и настоящи);
 • Информация за акционерите.

Ние събираме посочената информация в съответствие с всички приложими разпоредби от:

 • Вас;
 • Вашия уебсайт или други публикации, които сте направили публично достъпни;
 • Дружеството, за което работите или което представлявате;
 • Нашите клиенти;
 • Нашите бизнес партньори;
 • Доставчици на услуги в областта на предотвратяването на злоупотреби (които поддържат бази данни с идентификационни номера на крайни устройства);
 • Доставчици на услуги в областта на проверката на идентичността;
 • Компании за директен маркетинг;
 • Публично достъпна информация, като търговски регистри, публични бази данни със статистическа информация и уебсайтове.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нас само за срока, който е необходим за постигане на посочените по-горе цели, в съответствие с нашия Стандарт за управление на информацията и документите.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни, докато съществуват законови изисквания за съхранение или докато са възможни правни претенции, за чиято защита са необходими личните данни.

Данните за историята на плащанията се изтриват, когато вече не са от значение за кредитоспособността на Вашия бизнес.

В интерес на Юлер Ермес е да използва само подходяща, правилна и актуална информация. Всички данни, които обработваме, се актуализират и проверяват постоянно.

Съгласно член 4, параграф 4 от ОРЗД „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

Нашата дейност по предоставяне на услуги включва профилиране на предприятия за преценяване на кредитния риск чрез оценка, разпространена до нашите клиенти, които работят в областта на бизнес сегмента. Това профилиране може да включва автоматично вземане на решения.

Оценката на Юлер Ермес е показател за начина, по който оценяваме финансовата стабилност на дадено предприятие според наличната информация, тя и представлява прогноза с вероятност със срок от 12 месеца дали е вероятно предприятието да плаща фактури навреме, да получава кредит или дали е обект на други специфични рискове.

Оценката на Юлер Ермес може да има последици по отношение на застрахователното покритие. В зависимост от оценката клиентите на Юлер Ермес могат да се възползват от застрахователно покритие за своите кредитни рискове. Нашата оценка не включва препоръки от Юлер Ермес за сключване на договори или извършване на доставка. На нашите клиенти се предоставя подходяща документация, за да разберат и тълкуват всяко ниво на оценка.

В съответствие с член 22 от ОРЗД, всички еднолични търговци, еднолични дружества, акционери на предприятия, представители и собственици, доколкото те са лица, чиито данни са били използвани в хода на дейностите по оценяване на Юлер Ермес, могат да получат обяснение на решението, взето след извършването на такива оценки, и да оспорят резултата, като добавят или коригират информацията, на която се основава оценката, като се свържат с Юлер Ермес на адреса, посочен в раздел 1.3.

За целите на оценката използваме различни модели и алгоритми, които непрекъснато се наблюдават и подобряват. Ние не използваме черни списъци и не обработваме специални категории лични данни, описани в член 9, параграф 1 от ОРЗД.

Нашата дейност по оценяване се извършва за целите, произтичащи от легитимния интерес на Юлер Ермес да предоставя информация, както и услуги за застраховане на търговски кредити на своите клиенти и по-специално да изпълнява задълженията си по основните договори за услуги и застрахователни полици. Като застраховател нашата дейност е силно регулирана и контролирана от компетентни органи.

Ние гарантираме, че Вашите лични данни се обработват по начин, който е съвместим с посочените по-горе цели.

За посочените цели Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните страни, които функционират като администратори на данни на трети страни:

 • Други дружества от групата на Allianz;
 • Упълномощени посредници, брокери и трети страни доставчици на услуги.
 • Нашите клиенти, ако сте техен клиент или потенциален клиент.

За посочените цели може също да споделяме Вашите лични данни със следните страни, които функционират като обработващи данни по наши инструкции:

 • Други дружества от групата на Allianz.
 • Упълномощени посредници доставчици на услуги, които улесняват и/или предоставят части от нашите услуги, и агенции за анализ на изследвания.
 • Фасилитатори, консултанти или експерти, управляващи комуникации и събития, спонсорирани от Юлер Ермес.

И накрая, може да споделим Вашите лични данни в следните случаи:

 • с правоприлагащи органи, съдилища, държавни и регулаторни органи, за да изпълним приложимите законови или регулаторни задължения, когато сме задължени да го направим по закон.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани както в, така и извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) от страните, посочени по-горе, винаги без да се засягат договорни ограничения по отношение на поверителността и сигурността в съответствие с приложимите закони и разпоредби за защита на данните. Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на страни, които не са упълномощени да ги обработват.

Всеки път, когато прехвърляме Ваши лични данни за обработка извън ЕИП от друга компания от групата на Allianz, ние ще правим това въз основа на задължителните корпоративни правила (BCR) на Allianz, известни като Allianz Privacy Standard (Стандарт на Allianz за поверителността на данните, (APS)), с които се установява адекватна защита на личните данни и са правно обвързващи за компаниите от групата на Allianz. Публичната версия на APS и списъкът на компаниите от групата на Allianz, които ги спазват, можете да намерите тук.

Когато стандартът за поверителност на Allianz не се прилага, ние ще предприемем вместо него стъпки, за да гарантираме, че прехвърлянето на Вашите лични данни извън ЕИП получава адекватно ниво на защита, както в ЕИП. Можете да разберете на какви предпазни мерки разчитаме при такова прехвърляне (например стандартни договорни клаузи на ЕС), като се свържете с нас, както е описано по-долу.

6. Какви са Вашите права по отношение на Вашите лични данни?

Когато е разрешено от приложимото законодателство или наредба, имате право да:

 • Получите достъп до Вашите лични данни, съхранявани за вас, и да научите откъде произхождат, целите и средствата за обработка, данни за администраторите, обработващите данните, както и за страните, пред които могат да бъдат разкрити данните.
 • Оттеглите съгласието си по всяко време, когато Вашите лични данни се обработват с Вашето съгласие.
 • Актуализирате и коригирате личните си данни, така че да бъдат точни.
 • Изтриете Вашите лични данни от нашите записи, ако вече не са необходими за целите, посочени по-горе.
 • Ограничите обработването им при определени обстоятелства, например когато сте оспорили точността им, за периода, през който имаме право да проверим тяхната точност.
 • Възразите срещу обработката на Вашите лични данни или ни кажете да спрем обработката им (включително за целите на директния маркетинг).
 • Получите Вашите лични данни в електронен формат.
 • Подадете жалба до нас и/или съответния орган за защита на данните.

Можете да упражните тези права, като изпратите вашите  име и имейл адрес, както и целта на вашето запитване и подходящо потвърждение на вашата самоличност на имейла или пощенския адрес, посочени по-долу.

Законът за поверителността на данните на потребителите в Калифорния (CCPA) предоставя на потребителите (жителите на Калифорния) конкретни права по отношение на личната им информация. В раздела по-долу са описени тези права.

Имате право да поискате от Юлер Ермес да Ви разкрие определена информация относно нашето събиране и използване на Вашата лична информация през последните 12 месеца. След като получим и потвърдим Вашето проверимо потребителско искане, ние ще Ви разкрием в преносим формат:

 • Категориите лична информация, която сме събрали за вас.
 • Категориите източници на личната информация, която сме събрали за вас.
 • Нашите бизнес или търговски цели за събиране или продажба на тази лична информация.
 • Категориите трети страни, с които споделяме тази лична информация.
 • Конкретната лична информация, която сме събрали за вас.

Съгласно правата, предоставени от CCPА, имате право да поискате Вашата информация да бъде изтрита. Правото на изтриване не се прилага, когато запазването на лична информация е необходимо за извършване на някое от следните:

 • Предоставяне на стоки или услуги за Вас;
 • Откриване или разрешаване на проблеми, свързани със сигурността или функционалността;
 • Спазване на закона;
 • Провеждане на проучвания в обществен интерес;
 • Защитаване на правото на свобода на словото; или
 • Извършване на действия за вътрешни цели, които можете обосновано да очаквате

Юлер Ермес няма да Ви дискриминира, ако упражнявате някое от Вашите права по CCPA. Освен ако не е разрешено от CCPA, ние няма да:

 • откажем да Ви предоставим стоки или услуги.
 • ви таксуваме по различни цени или тарифи за стоки или услуги, включително чрез предоставяне на отстъпки или други облаги, или чрез налагане на санкции.
 • ви предоставим различно ниво или качество на стоки или услуги.
 • предложим да получите различна цена или тарифа за стоки или услуги или различно ниво на качество на стоките или услугите.
Част от личната информация, която обработваме, както е описано в раздел 2, може да бъде споделена с други
Ние въведохме разумни технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу неразрешен достъп, злоупотреба, загуба или унищожаване.

Всички електронни съобщения, изпратени до и от Юлер Ермес, са защитени с разумни технически и организационни мерки и могат да бъдат достъпни само в обосновани случаи в съответствие с приложимите закони и разпоредби (например съдебно разпореждане, подозрение за престъпно поведение, нарушение на регулаторни задължения) на конкретни лица с определени функции (например лица, отговарящи за правни въпроси, съответствие, риск). Всички електронни съобщения се изтриват след изтичане на приложимия период на съхранение. 

 

Интернет по принцип не се счита за сигурна среда и достъп до информацията, изпратена чрез интернет (например към или от уебсайта на Юлер Ермес или чрез електронно съобщение), може да бъде получен от неупълномощени трети страни, което евентуално да доведе до разкриване, промени в съдържанието или технически грешки. Дори ако изпращачът и получателят се намират в една и съща държава, информацията, изпратена чрез интернет, може да бъде предадена през международните граници и да бъде препратена към държава с по-ниско ниво на защита на данните, отколкото във Вашата страна на пребиваване.

Юлер Ермес не поема отговорност или задължение за сигурността на Вашата информация, докато се пренася по интернет към Юлер Ермес. За да защитите поверителността си, можете да изберете друг начин за комуникация с Юлер Ермес, когато прецените за целесъобразно.

Ако имате запитвания относно това как използваме Вашите лични данни, независимо от това кое дружество на Юлер Ермес участва, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по пощата или електронна поща чрез данните, посочени по-долу:

Пощенски адрес: Юлер Ермес Сървисис България ЕООД

                                     гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, Перформ Бизнес Център

 

Електронна поща: info.bg@allianz-trade.com

Ние непрекъснато извършваме преглед на настоящата декларация за поверителност и внасяме промени. Ние гарантираме, че най-новата версия е достъпна тук. Тази декларация за поверителност е актуализирана последно на 18.07.2022 г.