Събирането на вземанията в България е под висок риск, сочи проучване на Allianz Trade

Бизнесът у нас се разплаща средно за 30 дни след издаване на фактура 25% от договорените суми не се издължават в срок
Прочети повече

Allianz Trade прогнозира година на стагфлация за България

Почти нулев ръст на БВП, ограничаване на износа и потреблението и над 10% средногодишна инфлация у нас очакват експертите
Прочети повече

България е с висок риск при спрени руски доставки на гас

Без алтернативни доставки оставаме без газ още през май, показва симулативен модел При лош сценарий над 12% от работните места у нас са под риск
Прочети повече

България е сред държавите с най-висок риск от газовата криза

Прочети повече

Euler Hermes става Allianz Trade | Allianz Trade Bulgaria

Прочети повече

Силен ръст на глобалната икономика и през 2022 г.| Euler Hermes

Инфлацията ще продължи да расте, а веригите за доставки ще се възстановят едва през 2023 година, прогнозира Euler Hermes
Прочети повече

България губи по 100 млн. евро на седмица | Euler Hermes

Петседмичното забавяне на ваксинацията струва на европейската икономика 90 млрд. евро, калкулира Euler Hermes
Прочети повече

7,4% безработица у нас през 2021 г.| Euler Hermes

В Еврозоната трайно незаетите ще достигнат 6,6 млн. души, прогнозира Euler Hermes
Прочети повече

Актуализирана прогноза на Euler Hermes за България | Euler Hermes

Прочети повече

26 издания общо