garanties-construction

Laat uw bedrijf veilig groeien met onze bouwgaranties

Interview met Alexandre Desutter, Senior Manager Surety & Guarantee
In deze tijd van toenemende economische onzekerheid, zou het sluiten van contracten voor bouwprojecten zonder garanties vrijwel onmogelijk zijn. Dankzij onze bouwgaranties krijgt u het vertrouwen van uw klanten en meer opdrachten. We spraken hierover met Alexandre Desutter, Senior Manager Surety & Guarantee bij Allianz Trade Belux. Hij legt u graag de voordelen van onze bouwgaranties uit.
Mijn belangrijkste taak is het analyseren van de behoeften van onze klanten op het gebied van garanties en borgstellingen en hen oplossingen aanbieden die aangepast zijn aan hun specifieke behoeften. Ik werk nauw samen met gevestigde grote bedrijven en multinationals in sectoren als de bouw, vastgoed, logistiek en kapitaalgoederen, en draag bij aan hun succes en groei. Ik onderhoud goede contacten met de belangrijkste belanghebbenden op het niveau van senior management, CFO en treasury manager, waardoor open communicatie en een vertrouwensrelatie worden gewaarborgd.
Garanties zijn cruciaal in de bouwsector omdat ze de succesvolle afronding van projecten garanderen. Zij bieden financiële zekerheid door ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken, en beschermen de opdrachtgever tegen extra kosten bij het niet nakomen van verplichtingen. Het sluiten van contracten voor bouwprojecten zou zonder garanties vrijwel onmogelijk zijn, waardoor het vertrouwen dat nodig is om deze complexe transacties te voltooien, in het gedrang komt.
In de bouwsector zijn verschillende garanties nodig om de verschillende fases van een project veilig te stellen. De uitvoeringsgarantie verzekert de naleving van het initiële contract, de onderhoudsgarantie dekt gebreken na oplevering en de voltooiingsgarantie met betrekking tot de wet Breyne is essentieel voor nieuwe residentiële projecten. Deze garanties zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elk project en garanderen volledige bescherming gedurende de volledige cyclus van het bouwproject.
Indien u kiest voor een verzekeraar in plaats van een bank, verkrijgt u meer financiële flexibiliteit. Verzekeraars, zoals Allianz Trade, bieden garanties en borgstellingen op maat, een gespecialiseerd beheer en een efficiënte technologie. Door voor een verzekeraar te kiezen, houden klanten hun kredietlijnen vrij en profiteren ze van een grotere financiële flexibiliteit en maatwerk, aangepast aan hun specifieke behoeften.
Klanten kiezen voor de garanties van Allianz Trade dankzij onze financiële kracht, ons engagement op lange termijn, aantrekkelijke prijzen en een aanpak gebaseerd op partnerschap. De snelheid en efficiëntie van onze diensten, evenals de personalisatie van onze garanties, versterken het vertrouwen van de klant.
  • Onze klanten helpen hun projecten uit te voeren door hen oplossingen op maat aan te bieden.
  • Bijdragen aan het vertrouwen van de klant door garanties aan te bieden die zijn aangepast aan hun specifieke behoeften.
  • Het succes van hun projecten garanderen, vormt een bron van dagelijkse professionele voldoening.

Met uw keuze voor Allianz Trade als garantiepartner kiest u voor:

  • Maatwerk garanties en borgstellingen
  • Snelheid en efficiëntie
  • Een financieel stabiele partner
  • Aantrekkelijke voorwaarden

Heeft u een bouwgarantie nodig of een vrijblijvende offerte? Neem dan contact met ons op.