Hoe werkt een kredietverzekering?

Preventie, incasso en schadevergoeding. Dat zijn de drie krachtige peilers van een dummy kredietverzekering. Zo biedt een kredietverzekering bij Allianz Trade u niet enkel inzichten over de dummy kredietwaardigheid van uw klanten, we zorgen er actief voor dat uw achterstallige betalingen geïnd worden én meer nog: we vergoeden uw niet-gerecupereerde onbetaalde facturen, bijvoorbeeld bij faillissement van een klant.

Dat heeft drie tastbare gevolgen:

U kan meteen en op basis van accurate informatie anticiperen op een bestaande of potentiële nieuwe klant
U kan proactief uw werkkapitaal en marges beschermen
U kan de meest betrouwbare klanten kiezen om duurzaam te groeien

1  Analyse van uw klanten en prospecten

Het beoordelen welk risico er aan welke klanten verbonden is, vormt een eerste en belangrijke stap bij het beschermen van uw betalingsverkeer. Het geeft ook extra opportuniteit om de kwaliteit van uw klantenportfolio te vergroten. Elke dag analyseren onze gespecialiseerde risicoanalisten honderden economische indicatoren. Zo krijgen we inzicht in de economische, politieke, commerciële en financieringsrisico’s van uw nieuwe en bestaande klanten. Het resultaat is een permanente barometer van de financiële stabiliteit van uw klantenportefeuille.

2  Toets het risico en vraag een limiet aan

Voor je zaken doet wil je natuurlijk weten of het slim is op krediet te leveren aan een klant. Via ons online systeem vraag je eenvoudig een limiet aan. Op basis van onze risicoanalyse beoordelen wij of we deze limiet wel, niet of gedeeltelijk verantwoord vinden. De limiet geeft dus aan voor welk bedrag we het veilig vinden om zonder vooruitbetaling aan die specifieke klant te leveren. Die limiet is meteen het bedrag waarvoor u verzekerd bent mocht uw klant niet betalen. Bij bepaalde producten bent u evenwel standaard verzekerd tot een vooraf bepaald bedrag per klant.

3  We monitoren uw klanten in real time

Van zodra die limiet is goedgekeurd – en dat kan vaak de dag zelf nog – kan u zich focussen op uw klanten, wij dekken de risico’s af. Wijzigt de financiële situatie van uw klant, dan brengen we u meteen op de hoogte en passen we de limiet indien nodig aan.

4  Wij nemen het debiteurenrisico van u over

Komt een van uw klanten in financieel woelig water en worden uw facturen niet op tijd betaald? Dan gaat onze incasso-afdeling, na de door u verstuurde betalingsherinnering en aanmaning, aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen. U hoeft verder niks meer te doen.

5  Betaalt uw klant niet, dan vergoeden wij de schade

Krijg je de factuur nog niet betaald? Is uw klant failliet? Dan keren wij de openstaande factuur uit volgens het dekkingspercentage dat we in de polis samen bepaald hebben. Op die manier hoef je je dus nooit meer zorgen te maken over de betaling van welke factuur dan ook.