exporteren-naar-duitsland

Exporteren naar Duitsland: de belangrijkste handelsrisico's en kansen

AA1

LAAG RISICO voor bedrijven

 • Economisch risico

 • Ondernemingsklimaat risico

 • Politiek risico

 • Commercieel risico

 • Financieel risico

 • Economisch risico

 • Ondernemingsklimaat risico

 • Politiek risico

 • Commercieel risico

 • Financieel risico

Duitsland heeft de grootste economie van Europa en hoort tot de grootste economieën ter wereld. Het land staat bekend als de motor van de Europese economie, al was dat de afgelopen jaren bepaald niet het geval. In 2023 kwam de economische groei uit op -0.6% terwijl de eurozone gemiddeld een kleine plus (+0.6%) scoorde. Waar Duitsland voorheen voorop liep bij economisch herstel, vormt het nu eerder een rem. Ook de vooruitzichten zijn niet erg florissant. De Duitse economie is toe aan een grondige revisie. Er zijn plannen genoeg hiervoor maar in de praktijk gebeurt te weinig.

Ook al zit het nu tegen en is de teneur pessimistisch, Duitsland is nog altijd een belangrijk economisch bolwerk. En dan vooral op het gebied van de klassieke maakindustrie. Die hoort tot de sterkste van de wereld. De Duitse industrie is gespecialiseerd in hoogwaardige producten zoals auto's, machines, chemische producten en elektronica. Industriële merken als Mercedes-Benz, Siemens, BMW, Bosch en Volkswagen genieten wereldwijd grote faam. Duitse producten worden over de hele wereld geassocieerd met kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie.

Natuurlijk zijn de grote industriële concerns belangrijk voor de Duitse economie, maar de kracht van het Duitse midden- en kleinbedrijf mag niet worden onderschat. Er zijn meer dan 3 miljoen MKB-bedrijven in Duitsland, die goed zijn voor meer dan 50% van de werkgelegenheid.

Kijken we naar het bbp dan is het aandeel van de industrie in Duitsland veel dominanter dan in andere grote landen, terwijl de dienstensector achterblijft. De Duitse industrie draagt 18,5% bij aan het bbp (in Frankrijk 9,3% en in de VS 10,7%) en de dienstensector 62% (in Frankrijk 70,3% in de VS 77,6%). Duitsland blijft achter met slimme, digitale services waarmee in andere landen veel geld wordt verdiend.
Duitsland heeft een goed opgeleide beroepsbevolking. Het land heeft een lange geschiedenis van vakmanschap en technische bekwaamheid. Dat maakt Duitse bedrijven aantrekkelijk om zaken mee te doen. Kwaliteit is gegarandeerd en de bedrijven zijn gewend om internationaal zaken te doen. De economie is vergaand afgestemd op de export. 
Duitsland bevindt zich in het hart van Europa, strategisch gezien een perfecte locatie voor bedrijven die zaken willen doen binnen de Europese Unie. De Duitse infrastructuur is op een aantal fronten prima in orde. Het land beschikt over een omvangrijk en goed onderhouden wegennet, moderne en efficiënte luchthavens en ook een belangrijk netwerk van waterwegen. Het Duitse spoorwegennet is betrouwbaar en efficiënt, al is er ook sprake van achterstallig onderhoud. De digitale infrastructuur is duidelijk minder goed ontwikkeld dan in andere Europese landen.
Duitsland heeft een traditie van sociaal partnerschap. Overheid, vakbonden en werkgeversorganisaties werken samen om de economie te ontwikkelen. Dit zorgt voor een stabiel economisch klimaat. 
Geen land dat zoveel hernieuwbare energie produceert als Dutsland. Bekend is de Duitse Energiewende. Op grote schaal is geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen als zonne-energie, windenergie, biomassa en waterkracht. Met als doel de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (en ook kernenergie) te verminderen. Het land kent tal van subsidieprogramma's om energie-efficiëntie te stimuleren. Ook de export profiteert van de toonaangevende rol die Duitsland speelt op het gebied van groene energie. De groeiende wereldwijde vraag naar groene technologieën biedt het Duitse bedrijfsleven volop (nieuwe) kansen.
windenergie
 • Solide overheidsfinanciën
 • Sterke industriële basis
 • Lage structurele werkloosheid
 • Goed gediversifieerde exportsector (producten en handelspartners)
 • Laag systemisch politiek risico
 • Scheefgroei industrie versus dienstensector
 • Vergrijzende bevolking en tekort aan geschoolde arbeidskrachten
 • Afhankelijkheid van de export
 • Vertraging in nieuwe technologie
 • Dominantie van de automobielsector
 • Gematigde groeivooruitzichten op middellange termijn als gevolg van zwakke investeringen
Duitsland heeft sterk geprofiteerd van de globalisering. Niet alleen de grote concerns waarvan de merken in alle uithoeken van de wereld terug te vinden zijn. Ook de kleinere bedrijven (‘Mittelstand’) scoren internationaal goed. Ze zijn vaak gespecialiseerd in niche-markten. De Duitse exportsector is zeer competitief en goed in staat om te concurreren op de wereldmarkt. Wat ook meespeelt is dat de Duitse overheid de exportsector met diverse subsidieprogramma's ondersteunt.

Belangrijkste export/import landen

(% van totaal)

Export Positie Import
Verenigde Staten 9,9%
1
11,5% China
Frankrijk 7,6%
2
7,7% Nederland
Nederland 7,2%
3
6,9% Verenigde Staten
China 6,1%
4
6,0% Polen
Polen 5,8%
5
5,3% Italië
 1. Wegvoertuigen
 2. Machines en industriële machines
 3. Elektrische machines en apparaten
 4. Medische en farmaceutische producten
 5. Optische en fotografische producten
 1. Elektrische machines en apparaten
 2. Machines en industriële machines
 3. Wegvoertuigen
 4. Aardolie, aardolieproducten en gebonden producten
 5. Medische en farmaceutische producten

Natuurlijk heeft het Belgische bedrijfsleven last van de terugval van de Duitse economie. Het blijft onze belangrijkste afzetmarkt. Maar tegelijkertijd zie je wel dat de afhankelijkheid afneemt. Uit cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat het Duitse aandeel in de totale Nederlandse uitvoer de afgelopen decennia is gezakt van 30% richting 20%. Die trend zet door. Kijk je naar de coronacrisis dan zie je dat Duitsland sindsdien vooral stagneerde terwijl de Nederlandse export juist een stevige groei doormaakte.

Ondanks economische moeilijkheden blijft Duitsland de 4e grootste wereldeconomie en onze grootste handelspartner. De Duitse markt blijft dus een goede markt als je jouw business in het buitenland wilt ontwikkelen.

In veel opzichten kunnen de Duitsers worden beschouwd als meesters op het gebied van planning en organisatie. Bedrijven hebben een goed gedefinieerde en strikt nageleefde hiërarchie, met duidelijke verantwoordelijkheden en onderscheid tussen rollen en afdelingen. De vergaderingen verlopen volgens een formele procedure en stiptheid wordt zeer serieus genomen. Een kwartier te laat komen wordt beschouwd als een ernstige overtreding.

Duitse bedrijven zijn over het algemeen risicomijdend, wat het besluitvormingsproces vertraagt. Je kan verwachten dat elk detail van jouw voorstel met zorg en aandacht voor detail wordt overwogen. Wees goed voorbereid en maak gebruik van feiten en cijfers.

De communicatiestijl is formeel, direct, kort en nauwkeurig. Emoties en onnodige inhoud horen niet thuis in een discussie. Als je geen Duits spreekt, zorg er dan voor dat je iemand niet systematisch in het Engels aanspreekt. Duitsers spreken over het algemeen heel goed Engels, maar sommigen voelen zich misschien beledigd.

Als je in Duitsland zaken wilt doen biedt Duitsland volop mogelijkheden, al dien je bij het nemen van beslissingen wel rekening te houden met tal van specificaties. Welke voorwaarden hanteer je bij de afspraken die je maakt? Je hebt gedegen inzicht nodig in markten, klanten en de lokale economische ontwikkelingen. En precies op dat gebied kan kredietverzekeraar Allianz Trade je helpen.

Met ruim 100 jaar internationale expertise helpen wij je om jouw business in het buitenland (verder) te ontwikkelen. Wij richten ons specifiek op bedrijven die internationaal zakendoen, waaronder in Duitsland. Onze unieke kennis van de lokale markt danken wij aan onze uitgebreide database met financiële gegevens en expertise van onze analisten. Met onze kantoren en collega’s in Duitsland, geniet je van onze expertise om jouw business veilig in Duitsland te ontwikkelen.