AA2

GEMIDDELD RISICO voor bedrijven

 • Economisch risico

 • Ondernemingsklimaat risico

 • Politiek risico

 • Commercieel risico

 • Financieel risico

 • Economisch risico

 • Ondernemingsklimaat risico

 • Politiek risico

 • Commercieel risico

 • Financieel risico

Het is vier jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte. Het heeft -tot nu toe- niet gebracht wat veel Britten hoopten. Niet langer aan de leiband van Brussel lopen zou de economie goed doen. Maar daar is nog niet veel van te merken. 60% van de Britten zou dan ook liever terugkeren naar de EU. Komende jaren zal volgens het IMF de economie van het Verenigd Koninkrijk van alle G-20 landen het minst groeien.

Sinds het vertrek uit de EU is er geen vrij verkeer meer van personen en goederen. Nu gaat de handel weer als vroeger: met invoertarieven en douanecontroles. Wil je werken in het VK dan heb je (meestal) een visum nodig.  

Het resultaat van de Brexit valt tegen tot nu toe. Maar je kunt het ook anders zien. Criticasters voorspelden dat de Britse economie zou instorten. Dat is zeker niet gebeurd. De Britse economie loopt redelijk in de pas met de economie van continentaal Europa. Volgens het Office for National Statistics (ONS) bedroeg de groei van de Britse economie in 2023 +0,4%. Dat is niet veel, maar wel hoger dan bijvoorbeeld Duitsland dat in een recessie raakte.

De Brexit heeft vooral tot veel onzekerheid geleid bij bedrijven en investeerders. Dat is terug te zien in zowel de particuliere consumptie als de bedrijfsinvesteringen. Die zijn in 2023 fors gedaald. Het is vooral de buitenlandse handel die de Britse economie overeind houdt en dat is op zich opmerkelijk na het vertrek uit de EU (waardoor handelsbelemmeringen voor de handel met Europa).

Als je de optimisten volgt kan het eigenlijk alleen maar beter gaan vanaf nu. Hoe beter bedrijven gewend raken aan de nieuwe situatie, des te efficiënter weten ze er mee om te gaan en kunnen ze des te meer profiteren van de voordelen. Zo zouden Britse bedrijven minder last hebben van regulering zoals die geldt binnen de EU. Ook biedt de zelfstandigheid mogelijkheden tot nieuwe handelsdeals. Denk aan overeenkomsten met de VS, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook is het VK toegetreden tot het Aziatische verbond CPTPP met als direct resultaat sterk verbeterde betrekkingen met India.

Na Duitsland heeft het Verenigd Koninkrijk de grootst economie van Europa. Een belangrijke pijler is de dienstensector. Financiële diensten, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, informatietechnologie en toerisme zijn slechts enkele van de sectoren die deel uitmaken van deze brede categorie. De City of London is een belangrijk knooppunt voor internationale banken, verzekeraars en andere financiële instellingen.

In tegenstelling tot de dienstensector krimpt de omvang van de Britse industrie. Belangrijke industrieën zijn farma, automotive, lucht- en ruimtevaart, informatietechnologie en digitale media, energie en telecommunicatie.

financiel-sector-londen
Nog meer dan in de EU hebben de Britten last van een hardnekkig inflatie. Het raakt de huishoudens hard in hun portemonnee. De lonen zijn weliswaar verhoogd, maar die stijging is lager dan de inflatie.  Ook bedrijven kampen met de prijsverhogingen. De inkoopkosten vallen daardoor hoger uit. Vaak is maar een deel hiervan door te berekenen aan de klant. De winstmarge van bedrijven wordt hierdoor aangetast. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft een hoogopgeleide beroepsbevolking. 80% van de Britten tussen de 25 en 64 jaar heeft een middelbare schoolopleiding of hoger. Het aandeel Britten met een hbo- of wo-diploma is gestegen van 40% in 2000 tot 55% in 2023. De arbeidsparticipatiegraad in het Verenigd Koninkrijk is 75,6% (2023). Dit is hoger dan het EU-gemiddelde van 73,2%. De arbeidsparticipatiegraad onder mannen (81,2%) is hoger dan onder vrouwen (70,0%).

Het IMF verwacht dat de Britse werkloosheid in 2024 oploopt tot 4,7%. Gunstig bij-effect hiervan is dat de oververhitte arbeidsmarkt iets kan afkoelen.

Nieuw is dat werkzoekenden die na 18 maanden geen baan hebben gevonden, moeten deelnemen aan een verplichte tewerkstelling om hun vaardigheden en inzetbaarheid te vergroten. Wie weigert om dit zes maanden te doen, verliest zijn uitkering.

 • Groot overschot handelsbalans
 • Gezonde bankensector
 • Grote diversiteit aan sectoren en exportproducten
 • Vriendelijk zakenklimaat
 • Veel aandacht voor innovatie
 • Britse staatsschuld is hoog
 • Brexit bemoeilijkt handel met EU
 • Lage productiviteitsgroei
 • Dalend besteedbaar inkomen op lange termijn
De Britse export bedroeg in 2023 475 miljard Britse pond. Dit is 17,8% van het Britse bbp. De Britse import bedroeg in 2023 635 miljard Britse pond. Dit is 23,7% van het Britse bbp. 

Belangrijkste export/import landen

(% van totaal)

Export Positie Import
Verenigde Staten 12,1%
1
13,4% China
Nederland 8,3%
2
11,9% Verenigde Staten
Duitsland 7,8%
3
8,6% Duitsland
China 6,7%
4
6,5% Noorwegen
Zwitserland 6,6%
5
4,2% Frankrijk
 1. Vervoermiddelen
 2. Olie en oliegerelateerde (chemische) producten
 3. Farmaceutische Producten
 4. Machines en elektrische apparaten
 5. Goud 
 1. Vervoermiddelen
 2. Olie en oliegerelateerde (chemische) producten
 3. Gas
 4. Goud
 5. Machines en elektrische apparaten 

Als je met een Brit zaken wilt doen, neem de tijd. Contractonderhandelingen gaan nooit snel. Ze willen wennen aan jou en je bedrijf voordat ze met je in zee gaan. Als je te snel wilt en teveel duwt dan deinzen ze terug. Geef ze de ruimte en push niet. Hoe goed jij je eigen product ook vindt, houd je in. Hoe meer jij opgeeft over jezelf, jouw diensten of producten, des te meer afstand nemen Britten.

De gewenste omgang met Britse zakenpartners zou je ‘overdreven beleefd’ kunnen noemen. Schroom niet om veelvuldig ’thank you’, ‘I’m sorry’ en ‘please’ te zeggen. Small talk over het weer of voetbal is altijd goed om het ijs te breken. Ga vooral ook na werktijd mee naar de pub. Begin dan niet over hele politieke onderwerpen of persoonlijke zaken, houd je liever op de vlakte. Als er een grapje wordt gemaakt, lach dan beleefd maar vooral niet te uitbundig.

Persoonlijk contact speelt een belangrijke rol bij het zakendoen met de Brit, maar blijf wel op gepaste afstand. Zeker op de werkvloer blijven privé en zakelijk gescheiden. De Britse zakenman is erg stipt en verwacht dat ook van zijn bezoeker. Eventuele vertraging moet onmiddellijk worden gemeld. Daarnaast hechten Britten ook veel waarde aan manieren. Heb je een afspraak gehad? Vergeet dan niet om naderhand diegene te bedanken voor zijn tijd, ook al was het maar voor een korte kennismaking

Ben vooral niet te direct. Dat wordt als onbeleefd en grof ervaren. Houd kritiek voor je. Als een contract eenmaal is gesloten, zijn ze geneigd om wat te ontdooien, maar ook dan zul je niet snel het achterste van hun tong zien.

Het helpt als je goed Engels spreekt. Is je taalgebruik onduidelijk, dan zullen ze dat vaak voor zich houden. Ze zijn te beleefd om te zeggen dat ze je niet begrijpen. Ze verstoppen hun boodschap vaak. Britten zijn erg sterk in dubbelzinnigheid. Het kan dus voorkomen dat je prima verstaat wat je zakenpartner zegt, maar dat die toch iets anders bedoelt dan jij denkt. Iemand die iets ‘not bad’ vindt, kan het prima vinden, maar kan ook laaiend enthousiast zijn. Als ze zeggen “O, that’s interesting” dan kan het goed zijn dat ze iets belachelijk vinden.  

Als je in het Verenigd Koninkrijk zaken wilt doen biedt het land volop mogelijkheden. Je moet bij het nemen van beslissingen wel rekening houden met tal van specificaties. Welke voorwaarden hanteer je bij de afspraken die je maakt? Wat is de betaalmoraal? Je hebt gedegen inzicht nodig in markten, klanten en de lokale economische ontwikkelingen. En precies op dat gebied kunnen wij je helpen.

Met ruim 100 jaar internationale expertise helpen wij je om jouw business in het buitenland (verder) te ontwikkelen. Wij richten ons specifiek op bedrijven die internationaal zakendoen, waaronder in het Verenigd Koninkrijk. Onze unieke kennis van de lokale markt danken wij aan onze uitgebreide database met financiële gegevens en expertise van onze analisten. Met onze kantoren en collega’s in het Verenigd Koninkrijk , profiteer je van onze expertise om jouw business daar veilig te ontwikkelen.