Fraude Trendrapport Benelux 2024

Allianz Trade Benelux heeft ook dit jaar door onafhankelijk onderzoeksbureau Metrixlab een fraude onderzoek laten uitvoeren in de Benelux. Dit onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken binnen het bedrijfsleven op het gebied van fraude.

Daaruit blijkt dat Belgische en Nederlandse bedrijven nog steeds met grote regelmaat slachtorffer zijn van fraude en oplichting: 69% van de bedrijven de afgelopen 2 jaar had te maken met fraudepogingen. Door digitalisering en AI wordt fraude ook vaker gezien als een toenemend risico.

Wil je alle onderzoeksresultaten lezen? Vul het formulier in en we sturen het complete trendrapport direct naar jouw mailbox!

Het algemene beeld dat in het onderzoek van 2024 nadrukkelijk naar voren komt is dat bedrijven en organisaties in toenemende mate vooral technische maatregelen nemen om fraude te voorkomen. Het resultaat hiervan is dat het aantal gevallen van waargenomen fraude(pogingen) met 10% is gedaald in de periode 2023-2024.

Ook zien we dat bedrijven en organisaties zich hierdoor in toenemende mate veilig wanen.Dat is schijnveiligheid want nog altijd had 69% van de deelnemende organisaties in de onderzoeksperiode te maken met interne of externe fraude(pogingen). Hierbij zijn de veel voorkomende phishing-mails niet meegeteld. Het idee dat met enkele technische maatregelen het fraudeprobleem afdoende is opgelost is onterecht.

Ons onderzoek over bedrijfsfraude in de Benelux in 2024 toont aan dat:

  • 69% van de bedrijven de afgelopen 2 jaar te maken had met fraudepogingen tegenover 79% in het onderzoek van vorig jaar.
  • Nog altijd wordt de meeste fraude gepleegd door eigen werknemers. 56% van de bedrijven en organisaties had te maken met interne fraude(pogingen).
  • Van de schades is 55% hoger dan €50.000. 16% hoger dan €200.000.

Kreeg jouw bedrijf al te maken met een of meerdere fraudepogingen? Nog niet? Dan, is het, zoals je in het rapport kunt lezen, een kwestie van tijd!

Met onze fraudeverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen financiële schades door interne en externe fraude. Waarschijnlijk moet je ook kosten maken om verdere schade te beperken, zoals bijvoorbeeld de kosten voor gerechtelijke procedures. Goed nieuws! Naast de financiële verliezen zijn ook deze kosten in onze fraudeverzekering inbegrepen.

Wacht daarom niet langer en informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf.