Het bedrag dat Belgen de afgelopen 20 jaar gemiddeld bijkregen per jaar aan extra geld (sparen, beleggen en pensioen) was €2.380. Opgeteld hebben Belgen, na Nederlanders, de beschikking over het meeste extra geld. Dat blijkt uit ons rapport over extra geld in de negen belangrijkst EU-landen.

De verschillen zijn groot. Gemiddeld kregen Nederlanders er de afgelopen 20 jaar €3.590 bij. Portugal is hekkensluiter met gemiddeld €880. De algemene conclusie is dat het particuliere huishoudens is gelukt om het extra geld (sparen, beleggen en pensioen) bijna te verdubbelen de afgelopen twintig jaar. Ondanks de crises die zich voordeden zoals onder meer de financiële crisis, de covid-19 crisis en nu de oorlog in Oekraïne. Voor de duidelijkheid: de waarde van huizenbezit of andere eigendommen is niet meegenomen in het onderzoek. 

graph-financial-assets

De grafiek laat de hoeveelheid en de toename zien van het extra geld per land. Onze onderzoekers onderscheiden en vergelijken twee perioden, namelijk van 2004 tot 2014 (blauw) en van 2014 tot en met 2023 (wit). Bij België is duidelijk te zien dat de afgelopen tien jaar de groei van het extra geld relatief gezien achterbleef in vergelijking met de tien jaar daarvoor.

Het rapport laat zien dat extra geld voor huishoudens op twee manieren groeit:

  • of door opbrengsten (zoals rente, dividend of waardevermeerdering van effecten)
  • of door nieuw ‘vers’ geld opzij te zetten.
Nederland en Finland zijn kampioen in de eerste categorie. Duitsland en Oostenrijk zijn vooral van het extra sparen. Uit ons onderzoek blijkt dat in België beleggen de afgelopen tien jaar fors terrein heeft gewonnen.

Kijken we naar de nominale waarde van het extra geld dat de afgelopen tien jaar in de EU werd opgebouwd, dan ging 80% van het rendement verloren door inflatie. In Oostenrijk en Duitsland was het reële rendement zelfs negatief. In de periode 2004-2014 was het waardeverlies veel minder, maar nog altijd 55%.

Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux: “Over de langere termijn levert beleggen veel meer op dan sparen maar je hebt ook meer te maken met heftige schommelingen. Zoals bijvoorbeeld in 2022. In dat jaar is veel beleggingsrendement verloren gegaan. Als je dan ook nog een klap krijgt van 10% inflatie door de oorlog in Oekraïne en problemen in de toeleveringsketens, dan gaat even hard de verkeerde kant op.”

Die volatiliteit is een logisch gevolg van de effectenbeurzen waar het vermogen wordt geparkeerd. De kans op goede en slecht jaren is groter. Over de langere termijn gezien hebben de Nederlanders en de Finnen zoveel meer rendement gemaakt dan de klassieke spaarders als Duitsland en Oostenrijk. Ik zie geen reden om aan te nemen dat dat in de toekomst anders zal zijn. Voor de groene en digitale transformaties is veel kapitaal nodig. Als nieuwe generaties hier goed op inspelen is de kans reëel dat ze nog beter te presteren dan als hun voorgangers.”

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief Allianz Trade Magazine!
We sturen je dan elke 8 weken de laatste ontwikkelingen op het gebied van de economie, sectoren, faillissementen en tips voor optimaal debiteurenbeheer.

75 results

europese-besparingen

apr. 19, 2024

Belgen hebben steeds meer geld

Het bedrag dat Belgen de afgelopen 20 jaar gemiddeld bijkregen per jaar aan extra geld was €2.380. Dat blijkt uit ons rapport over extra geld in de negen belangrijkst EU-landen. Lees meer hier.

consumentenvertrouwen

apr. 10, 2024

Risico van wanbetaling wordt steeds groter

Wereldwijde bedrijven betalen hun facturen steeds later. Gemiddeld steeg de DSO wereldwijd met +3 dagen, tot 59 dagen in 2023. Meer weten? Lees het hier.

consumentenvertrouwen

mrt. 26, 2024

Wat zijn de vooruitzichten voor de auto-industrie?

Ons Economic Research Center zet in dit rapport de vooruitzichten voor de automotive sector op een rij. Lees hier de samenvatting of download het rapport.

75 results