Vandaag publiceren we ons nieuwste rapport over wereldwijde bedrijfsfaillissementen en onthullen we onze laatste voorspellingen voor 2024 en 2025. Ontdek hieronder onze voorspellingen en de nieuwe bedrijfsuitdagingen.

De sterke groei van de faillissementen komt na drie jaar tot een eind. In 2023 bedroeg de mondiale groei van faillissementen +7%. Voor 2024 voorspellen we een verdere versnelling van 9%, alvorens te stabiliseren. We verwachten dat het aantal wereldwijde faillissementen in 2025 hoog zal blijven maar niet meer zal stijgen.

In België, na een beperkte stijging met 6% in 2024,daalt het aantal faillissementen in 2025 naar verwachting met -5%. Sommige sectoren vormen een groter risico voor banen en economie: de bouw en vastgoed haalt de horeca, transport en groothandel/retail in qua cijfers. In België noteerde de bouw en vastgoedsector +18% faillissementen in laatste kwartaal 2023.

“De stijging van het aantal mondiale faillissementen (+7%) werd nog enigszins gedrukt door de dalingen in China (-14%) en opkomende markten zoals Zuid-Afrika (-13%) en India (- 8%). West-Europa bleef een belangrijke bijdrage leveren aan de mondiale stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen, ondanks dat de groei met +15% iets terugviel in 2023. Noord-Amerika was een belangrijke aanjager. Het aantal faillissementen in de VS steeg in 2023 met (+41%). Een andere zorgwekkende factor is de toename van het aantal faillissementen van grote bedrijven. Dat verhoogt het wanbetalingsrisico’s voor kleinere leveranciers. In 2023 ging er wereldwijd elke dag een groot concern failliet (in totaal namelijk 365)”, legt Maxime Lemerle uit, hoofdanalist voor insolventieonderzoek bij Allianz Trade.

Over de Belgische situatie zegt Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux: “Dit jaar is er nog een beperkte stijging met 6%. Maar voor 2025 wordt een daling van het aantal faillissementen verwacht met -5%.”

De remweg in faillissementscijfers is voor België wat korter dan andere landen omdat de Coronasteun er minder uitgebreid was dan bijvoorbeeld in Nederland.  Daarom kwam de grote klap faillissementen voor België er al in 2022 (+42%), en in Nederland pas in 2023 (+52%) en 2024 (+31%). Het aantal startups nam in België ook toe met +14%, maar voor hen wordt 2024 pas de echte test m.b.t. hun veerkracht en weerbaarheid.

Anderzijds werd de koopkracht in België behouden door de automatische loonindexering. De consumptie werd daardoor niet aangetast maar het effect komt wel later, door een verslechterend concurrentievermogen. Ook de bbp-groei in 2023 was gemiddeld in België hoger dan de andere EU-landen.

Daarnaast constateert Johan Geeroms dat kmo’s de afgelopen jaren kwetsbaarder zijn geworden. “De kosten aan de inkoopkant zijn gestegen, maar die worden uit concurrentieoverweging niet doorgerekend aan de klant. Dat gaat ten koste van hun marge.”

De mondiale versnelling van het aantal faillissementen is nog niet voltooid, maar de inhaalbeweging loopt ten einde. Dat de groei dit jaar nog toeneemt (+9%) komt volgens het rapport door de lagere economische groei, verstoringen van de handel en geopolitieke onzekerheid. De grootste stijgingen worden verwacht in de VS (+28%), Spanje (+28%) en Nederland (+31%).

“De wereldwijde stijging van de faillissementen in 2024 is breed gedragen. In twee van de drie landen komt het aantal faillissementen hoger uit dan vóór de pandemie. De huidige, haperende economie stelt de veerkracht van bedrijven op de proef. Vooral van bedrijven die ook voorgaande jaren al kwetsbaar bleken. Op een hoog niveau zal het aantal faillissementen volgend jaar stabiliseren. Concreet betekent dat voor de VS dat het niveau +12% hoger is dan in 2019, +8% in Frankrijk en +6% in Duitsland”, zegt Aylin Somersan Coqui, CEO van Allianz Trade.

Allianz Trade verwacht geen tsunami aan bedrijfsfaillissementen zoals in de nasleep van de grote financiële crisis, toen de mondiale faillissementen in 2008 en 2009 met respectievelijk +17% en +19% omhoog schoten. Wel waarschuwt de kredietverzekeraar voor bedrijven in vooral de geavanceerde economieën van Europa. Zij zijn het meest blootgesteld aan winstgevendheid- en financieringsproblemen. Ook omschrijft het rapport concreet B2C-gerelateerde sectoren en de bouw als kwetsbaar.

Allianz Trade benoemt 4 reality checks voor bedrijven in de komende jaren:

  1. Krimp winstgevendheid
  2. Voordat bedrijven kunnen profiteren van het mondiale economische herstel dat in 2025 in zicht komt, moeten ze eerst dealen met de vertraging van de mondiale vraag. Vooral bedrijven in de VS en Europa worden hierdoor getroffen, waardoor extra faillissementen dreigen. Volgens Allianz Trade hebben de eurozone en de VS in de periode 2024-2025 gemiddeld +0,7 procentpunt extra bbp-groei nodig om hun aantal faillissementen te stabiliseren.
  3. Toename risico wanbetaling
  4. Bedrijven krijgen te maken met toenemende onzekerheid. De geopolitieke onrust wereldwijd speelt daarbij een belangrijke rol. Maar ook het feit dat bedrijven in toenemende mate te maken krijgen met wanbetaling. Naast conflicten zoals in Oekraïne en Gaza, is er mondiaal gezien in 2024 een overvolle verkiezingskalender (in landen die samen 60% van het mondiale bbp voor hun rekening nemen zijn er dit jaar verkiezingen). Dat betekent extra onzekerheid boven op de haperende economie. In deze context is het voor veel bedrijven een grote uitdaging om nauwkeurige voorspellingen en bedrijfsplannen te maken.
  5. Daar komt bij dat de regelgeving toeneemt. Dit dwingt bedrijven tot kostbare extra inspanningen om aan de nieuwe regels te voldoen. Dat maakt het voor bedrijven moeilijker om aan hun verplichtingen te voldoen. Uit eigen onderzoek blijkt dat bedrijven zich steeds meer zorgen maken over wanbetalingen, waarbij de index op het hoogste niveau staat sinds 2022.
  6. Oplopende financieringskosten
  7. De financierings- en liquiditeitsomstandigheden blijven krap. Steeds meer bedrijven hebben moeite om de kredietkosten op te vangen. Dit zet de winstgevendheid extra onder druk. Tegelijkertijd brengen beperkte financieringsmogelijkheden de meest kwetsbare sectoren en bedrijven in gevaar. Landen waar het aantal kwetsbare bedrijven hoog is: Groot-Brittannië (15%), Frankrijk (14%), Italië (9%) en Duitsland (7%).
  8. Nieuwe bedrijven vallen vaker om
  9. Na de coronaperiode zijn relatief veel nieuwe bedrijven gestart. Dit stimuleert het aantal faillissementen. Lang niet alle nieuwe bedrijven redden het. In Europa was de registratie van nieuwe bedrijven in 2021-2023 +14% hoger dan in 2016-2019. Voor deze bedrijven zal 2024 de eerste ‘echte’ test van hun veerkracht zijn. Landen waar de meeste nieuwe bedrijven zijn opgestart: Frankrijk (+47%), Nederland (+28%) en België (+14%).

74 results

consumentenvertrouwen

feb. 28, 2024

+9% wereldwijde faillissementen in 2024

In 2023 steeg het aantal faillissementen wereldwijd met 7%. Voor 2024 voorzien we een verdere versnelling van 9%, alvorens te stabiliseren. Ontdek meer in ons rapport.

consumentenvertrouwen

feb. 26, 2024

Historisch lage groei China komende vijf jaar

Het groeiwonder van China is voorbij. De komende vijf jaar zal de gemiddelde groei slechts +3,9% bedragen. Volgens onze experts, is de rol van China als absolute aanjager van de wereldeconomie uitgespeeld.

consumentenvertrouwen

feb. 09, 2024

Inkomen Europese boeren daalt tot -22%

Terwijl de lonen in nagenoeg alles sectoren fors stegen, daalde het gemiddelde inkomen van de Europese boer. Lees het artikel om meer te weten over de situatie van Europese boeren.

74 results