De totale inflatie in de eurozone blijft nog lange tijd hoger dan de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Wel daalt de energie-inflatie in de komende kwartalen. Dat blijkt uit onze laatste onderzoek. De kredietverzekeraar houdt rekening met 2,8% inflatie in 2024 en stelt dat de ECB het inflatiedoel voor de middellange termijn niet zal halen.

Volgens de ECB is de inflatie in 2025 weer teruggezakt naar 2%. Onze researchafdeling voorziet een ander scenario. “We moeten leren leven met een structureel hogere inflatie dan we voor de pandemie gewend waren”, zo stelt Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux. “Vooral door de normalisering van de energieprijzen daalt de inflatie momenteel, maar de vraag is tot welk niveau? Volgens Eurostat heeft België nu met 5,5 procent de op één na laagste inflatie van de eurozone. Alleen Groothertogdom Luxemburg doet beter met 4,8%. Onze researchafdeling heeft de structurele factoren onder de loep genomen die inflatie aanjagen dan wel afremmen. De conclusie is dat de kracht van remmende factoren afneemt en die van de aanjagers juist sterker worden.”

Naast cyclische (conjuncturele) oorzaken, gaat de inflatie ook omhoog of omlaag door structurele factoren. Zo is de inflatie de afgelopen 15 jaar niet alleen afgeremd door de lage rente, maar ook door structurele factoren als globalisering en vergrijzing. Die afremmende trend is gekeerd. Hij ziet nu 5 structurele factoren die de inflatie juist opjagen:

◉ Demografie,
◉ Decarbonisatie,
◉ Deglobalisering,
◉ Schulden
◉ Digitalisering.

De effecten hiervan zijn geleidelijk, maar jaar op jaar drijven ze de inflatie op. Dat kan oplopen tot een procentpunt per jaar.

Het aanbod van arbeid afneemt (demografie). Hierdoor stijgt de loondruk. Ook stijgen kosten door maatregelen om CO² terug te dringen (decarbonisatie). Door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketens zien we dat bedrijven dichter bij huis oplossingen gaan zoeken (deglobalisering). Ook dat zorgt voor hogere kosten. Verder voorzien we dat bedrijven door slim gebruik van data (digitalisering) hun prijszettingsvermogen kunnen versterken, met prijsopdrijving tot gevolg. Tot slot hebben ook de oplopende schulden een inflatoir effect. De geldontwaarding kan bedrijven en particulieren aanmoedigen om extra schulden aan te gaan. Een ongewenst effect dat centrale banken zullen bestrijden met hogere rentes.
Het effect van al deze inflatoire trends kan worden beïnvloed door beleid en economische ontwikkelingen. Zo kan de teruggang van de beroepsbevolking bijvoorbeeld worden opgevangen door tegenmaatregelen. Overheden kunnen fulltime werk stimuleren ten koste van parttime werk. Zo kun je bij alle voornoemde factoren ontwikkelingen bedenken die het inflatoire effect versterken of verminderen. Neem deglobalisering, en vooral de ontkoppeling met China, dat hangt sterk af van de geopolitieke omstandigheden. Maar dat de inflatie weer terugzakt naar een niveau van 2% in 2025, zien wij niet gebeuren.

129 results

img desc

mrt. 13, 2023

Hoe draait economie in Rusland en Oekraïne?

De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn groot. In het rapport 'Russia's war economy' neemt onze onderzoeksafdeling de economische situatie in Rusland en Oekraïne onder de loep.

img desc

mrt. 08, 2023

Leren leven met hogere inflatie

Volgens de ECB is de inflatie in 2025 weer teruggezakt naar 2%. Onze researchafdeling voorziet een ander scenario. Lees meer over inflatie in onze studie.

img desc

mrt. 06, 2023

Duitse faillissementen in stroomversnelling

Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn in Duitsland de faillissementen niet meer zo hard gestegen als vorig jaar. Voor dit jaar wordt een stijging van +15% verwacht. Lees meer.

129 results