De totale inflatie in de eurozone blijft nog lange tijd hoger dan de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Wel daalt de energie-inflatie in de komende kwartalen. Dat blijkt uit onze laatste onderzoek. De kredietverzekeraar houdt rekening met 2,8% inflatie in 2024 en stelt dat de ECB het inflatiedoel voor de middellange termijn niet zal halen.

Volgens de ECB is de inflatie in 2025 weer teruggezakt naar 2%. Onze researchafdeling voorziet een ander scenario. “We moeten leren leven met een structureel hogere inflatie dan we voor de pandemie gewend waren”, zo stelt Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux. “Vooral door de normalisering van de energieprijzen daalt de inflatie momenteel, maar de vraag is tot welk niveau? Volgens Eurostat heeft België nu met 5,5 procent de op één na laagste inflatie van de eurozone. Alleen Groothertogdom Luxemburg doet beter met 4,8%. Onze researchafdeling heeft de structurele factoren onder de loep genomen die inflatie aanjagen dan wel afremmen. De conclusie is dat de kracht van remmende factoren afneemt en die van de aanjagers juist sterker worden.”

Naast cyclische (conjuncturele) oorzaken, gaat de inflatie ook omhoog of omlaag door structurele factoren. Zo is de inflatie de afgelopen 15 jaar niet alleen afgeremd door de lage rente, maar ook door structurele factoren als globalisering en vergrijzing. Die afremmende trend is gekeerd. Hij ziet nu 5 structurele factoren die de inflatie juist opjagen:

◉ Demografie,
◉ Decarbonisatie,
◉ Deglobalisering,
◉ Schulden
◉ Digitalisering.

De effecten hiervan zijn geleidelijk, maar jaar op jaar drijven ze de inflatie op. Dat kan oplopen tot een procentpunt per jaar.

Het aanbod van arbeid afneemt (demografie). Hierdoor stijgt de loondruk. Ook stijgen kosten door maatregelen om CO² terug te dringen (decarbonisatie). Door de wereldwijde problemen in de toeleveringsketens zien we dat bedrijven dichter bij huis oplossingen gaan zoeken (deglobalisering). Ook dat zorgt voor hogere kosten. Verder voorzien we dat bedrijven door slim gebruik van data (digitalisering) hun prijszettingsvermogen kunnen versterken, met prijsopdrijving tot gevolg. Tot slot hebben ook de oplopende schulden een inflatoir effect. De geldontwaarding kan bedrijven en particulieren aanmoedigen om extra schulden aan te gaan. Een ongewenst effect dat centrale banken zullen bestrijden met hogere rentes.
Het effect van al deze inflatoire trends kan worden beïnvloed door beleid en economische ontwikkelingen. Zo kan de teruggang van de beroepsbevolking bijvoorbeeld worden opgevangen door tegenmaatregelen. Overheden kunnen fulltime werk stimuleren ten koste van parttime werk. Zo kun je bij alle voornoemde factoren ontwikkelingen bedenken die het inflatoire effect versterken of verminderen. Neem deglobalisering, en vooral de ontkoppeling met China, dat hangt sterk af van de geopolitieke omstandigheden. Maar dat de inflatie weer terugzakt naar een niveau van 2% in 2025, zien wij niet gebeuren.

76 results

europese-besparingen

apr. 19, 2024

Belgen hebben steeds meer geld

Het bedrag dat Belgen de afgelopen 20 jaar gemiddeld bijkregen per jaar aan extra geld was €2.380. Dat blijkt uit ons rapport over extra geld in de negen belangrijkst EU-landen. Lees meer hier.

consumentenvertrouwen

apr. 10, 2024

Risico van wanbetaling wordt steeds groter

Wereldwijde bedrijven betalen hun facturen steeds later. Gemiddeld steeg de DSO wereldwijd met +3 dagen, tot 59 dagen in 2023. Meer weten? Lees het hier.

consumentenvertrouwen

mrt. 26, 2024

Wat zijn de vooruitzichten voor de auto-industrie?

Ons Economic Research Center zet in dit rapport de vooruitzichten voor de automotive sector op een rij. Lees hier de samenvatting of download het rapport.

76 results