Wereldwijd gaat 82% van de exporteurs uit van economisch herstel in 2024. Chinese exporteurs zijn het meest optimistisch, maar ook hun Amerikaanse en Europese collega’s voorzien een eind aan de handelsrecessie van vorig jaar. Bijna 40% verwacht dit jaar een exportgroei van meer dan +5%. Dat blijkt uit de jaarlijkse mondiale Trade Survey van kredietverzekeraar Allianz Trade (zie bijlage).

Voor het derde jaar op rij verschijnt de Trade Survey. In totaal werden meer dan 3.000 bedrijven benaderd in China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Groot-Brittannië en de VS. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Het optimisme is opvallend. Vorig jaar waren de exporteurs ook positief gestemd, maar kwamen ze met een nulgroei bedrogen uit. Je zou denken dat het optimisme hierdoor wat werd getemperd maar het tegendeel is waar. Vorig jaar verwachtte 70% van de exporteurs omzetgroei, dit jaar 82%.”

De verwachtingen van Allianz Trade zelf zijn iets behoudender. “Ook wij zien mondiaal herstel. We denken dat de wereldhandel met +2,8% in waarde zal aantrekken. Dat is nog altijd fors lager dan het lange termijngemiddelde van 5%. Vooral de verstoring van de mondiale scheepvaart en het toenemende protectionisme maakt ons voorzichtig. Natuurlijk zien ondernemers deze gevaren ook, maar er lijkt een zekere gewenning op te treden.”

Over de situatie in België en buurland Nederland is Geeroms ook maar matig enthousiast. We denken aan het eind van het jaar wel een groei te zien van de export maar hard gaat het niet. In de eerste maanden viel de groei tegen. Zowel in Nederland als België zagen we tegenvallende groei- en exportcijfers.” Geeroms doelt hiermee op berichten vorige week van het CBS en van de Europese Commissie.

Het onderzoek zoomt in op de bedreigingen die exporteurs zien. De top 5 ziet er als volgt uit:

  1. Onzekerheden door politiek en protectionisme (73%)
  2. Verstoring toeleveringsketen (31%)
  3. Tekort aan grondstoffen en halffabrikaten (28%)
  4. Financieringsproblemen (20%)
  5. Gevaar van non-betaling (17%)

Zorgen over hoge energieprijzen zijn sinds 2023 aanzienlijk gedaald.

Volgens Geeroms kampen exporteurs in toenemende mate met wanbetaling. “Slecht 11% geeft aan dat ze binnen 30 dagen worden betaald. 70% geeft aan dat het 30 tot 70 dagen duurt. Bij 7% meer dan 90 dagen. Mondiaal stellen bedrijven het betalen van facturen uit. Dat komt vooral omdat het werkkapitaal onder druk staat, onder meer door hogere financieringskosten. Betaalgedrag dat verslechtert maakt ondernemers ongerust. Want soms betekent uitstel afstel en wanbetaling kan voor een bedrijf een flinke klap betekenen.”

De focus op duurzaamheid lijkt alvast verder te verzwakken. Bijna twee op de drie bedrijven geeft aan de CO²-uitstoot in 2024 met slechts een schamele 1 tot 5% terug te dringen. Bij lange na niet genoeg om tegen 2050 tot nul uitstoot te komen.

Veel landen hebben hun mond vol over het boycotten van China, maar als het gaat om exportactiviteiten is dat nog beperkt. Geeroms: “Het gebeurt halfslachtig. Je ziet twee bewegingen. Internationale bedrijven die China als productielocatie inwisselen voor alternatieven in Azië-Pacific. Dat zijn dan met name Duitse, Franse en vooral Amerikaanse bedrijven. Maar uit ons onderzoek blijkt ook dat 33% van de bedrijven de activiteiten in China juist zegt uit te breiden.” De export van China wordt geraakt door hogere importtarieven die landen instellen, met de VS voorop. Zo gaat het Amerikaanse tarief voor Chinese elektrische auto’s omhoog van 25% naar 100%. Ook de tarieven voor Chinese zonnepanelen en medisch materiaal stijgen sterk.
chinese-productielocaties
Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief Allianz Trade Magazine!
We sturen je dan elke 8 weken de laatste ontwikkelingen op het gebied van de economie, sectoren, faillissementen en tips voor optimaal debiteurenbeheer.

80 results

jul. 12, 2024

Klimaat en geopolitiek bedreigen essentiële infrastructuur steeds meer

Klimaat en oorlog bedreigen essentiële infrastructuur. Preventieve groene maatregelen zijn beter dan dure herstelwerkzaamheden, aldus 'Securing critical infrastructure'.

jun. 27, 2024

EU-economie lijdt onder zwak industriebeleid

Door zwak industriebeleid raakt de Europese economie steeds verder achterop. Een heilloze weg stelt kredietverzekeraar Allianz Trade in zijn rapport. Lees meer hier.

jun. 16, 2024

2024: lastig jaar voor Belgische bouwsector

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de bouwsector? En waar liggen de kansen? We hebben hier een analsye op gemaakt. Lees erover in dit artikel.

80 results