Risk Barometer 2023: cyberincidenten zijn kopzorg nr. 1 voor ondernemers wereldwijd

Wereldwijd maken ondernemers zich het meest zorgen over het gevaar van cyberincidenten zoals IT-verstoring, ransomware aanvallen of datalekken. Dat blijkt uit de jaarlijkse Risk Barometer van Allianz. Als tweede noemen ondernemers het gevaar van nieuwe bedrijfsonderbrekingen zoals die afgelopen jaren zijn veroorzaakt door corona en de oorlog in Oekraïne.

Jaarlijks vraagt Allianz ondernemers uit 94 landen om welke risico’s zij zich het meest zorgen maken. Net als vorig jaar staat het cyberrisico bovenaan. Johan Geeroms, Directeur Risk Underwriting Benelux: “Twee dingen vallen mij vooral op. Vooreerst de ernst van het cyberrisico waarmee bedrijven enorm worstelen, door de toenemende digitalisering. De afhankelijkheid van IT en internet wordt steeds groter en maakt bedrijven kwetsbaar.

Als tweede vaststelling verwachten onze onderzoekers dat de hoge niveaus van businessverstoring van de afgelopen jaren, door corona en de oorlog in Oekraïne, ook dit jaar blijven aanhouden. Het ergste is zeker niet achter de rug. Energie, inflatie, recessie, de geopolitieke onrust... de onzekerheid binnen het bedrijfsleven is groot. Het is lastig zakendoen en elke deal is omgeven met veel onzekerheid. Daarbovenop komt de dreiging dat IT-systemen verstoord raken, al of niet door toedoen van criminelen.

Johan Geeroms wijst erop dat de uitslag van de Risk Barometer een wereldwijd gemiddelde is. “Als u inzoomt op landen of op grote concerns dan ziet u net andere uitslagen. Kijk bijvoorbeeld naar Duitsland dan ziet u dat ondernemers zich daar vooral zorgen maken over businessonderbreking door geopolitieke spanningen. Maar dat is logisch natuurlijk door de relatieve nabijheid bij het oorlogsgebied. Ook bij grote concerns in de hele wereld staat deze dreiging bovenaan.

De Risk Barometer verscheen dit jaar voor de 12e keer. Nooit eerder stond het ‘energie-risico’ in de top 10. Vanuit het niets staat het dit jaar op de 4e plaats. Energieverbruik verschilt per bedrijf, maar voor veel sectoren is een tekort aan energie en de hoge prijzen een gigantisch probleem. Het kan de winstgevendheid van industrieën compleet wegvagen. Bedrijven moeten vaak ingrijpende maatregelen nemen, zoals het verplaatsen van de productie naar alternatieve locaties of soms een tijdelijke sluiting. Vooral in Europa speelt dit probleem. Volgens het onderzoek zijn in Europa vooral voeding, landbouw, chemicaliën, farmaceutica, bouw en de maakindustrie kwetsbaar.

Scroll horizontaal om meer te zien

1. Cyberincidenten (34%)*

2. Nieuwe bedrijfsonderbrekingen (ook 34%)

3. Macro-economische ontwikkelingen (25%, denk aan monetair beleid)

4. Energiecrisis (22%)

5. Veranderingen in wetgeving (19%)

6. Natuurrampen (19%)

7. Klimaatverandering (17%)

8. Personeelstekort (14%)

9. Brand- en explosiegevaar (14%)

10. Politieke risico’s en geweld (13%).

(*) Het percentage geeft aan hoe vaak het betreffende risico werd genoemd.

73 results

img desc

feb. 09, 2024

Inkomen Europese boeren daalt tot -22%

Terwijl de lonen in nagenoeg alles sectoren fors stegen, daalde het gemiddelde inkomen van de Europese boer. Lees het artikel om meer te weten over de situatie van Europese boeren.

img desc

jan. 24, 2024

Rode Zee-crisis: -0.9% voor de Europese economie

Als de Rode Zee-crisis enkele maanden aanhoudt, is dat een gevoelige tik voor de wereldeconomie. Met als resultaat dat de groei van het mondiale bbp met -0.4% afneemt en de inflatie met +0.5% wordt gestuwd.

img desc

jan. 19, 2024

Is jouw bedrijf klaar voor de toekomst?

Een recessie kan jouw bedrijf en jouw klanten altijd beïnvloeden. Wij hebben een lijst van 8 strategieën die je nu kunt toepassen om jouw bedrijf beter voor te bereiden op een toekomstige recessie.

73 results