Op 14 augustus 2021 heeft België een nieuwe wet aangenomen die vreemd genoeg redelijk onopgemerkt is gebleven. Deze zeer belangrijke wet beoogt de betalingsvoorwaarden te regelen die contractueel kunnen worden vastgesteld in het kader van B2B-contracten. Met deze wet wil de wetgever kleinere economische actoren en ondernemingen met activiteiten die van andere actoren afhankelijk zijn, beschermen door contractuele vrijheid te beperken die voor hen nadelig kan zijn.

De wettelijke betalingstermijn voor een factuur is 30 dagen. Vóór de nieuwe wet belette echter niets de ondernemingen om een andere betalingstermijn overeen te komen. Het kwam dan ook vaak voor dat een debiteur die economisch sterker stond dan de schuldeiser, misbruik maakte van zijn positie tegenover een kleine aannemer. Leveranciers werden vaak onder druk gezet om betalingstermijnen van meer dan 30 dagen te aanvaarden, tot zelfs 120 dagen of meer. Dit vormde een bijzonder zware last voor kmo's.

Op 29 april 2020 heeft de wetgever reeds ingegrepen voor contracten die vanaf die datum worden gesloten door te bepalen dat, wanneer de schuldeiser een kmo is, de overeengekomen betalingstermijn niet meer dan 60 dagen mag bedragen.

Wanneer de overeenkomst tussen een kmo-schuldeiser en een debiteur die geen kmo is, voorziet in een betalingstermijn die ingaat bij de aanvaarding of de verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten, mag de aanvaardings- of verificatieprocedure volgens deze wet niet langer duren dan 30 dagen.

Deze bepaling gold echter alleen voor kmo's, d.w.z. een onderneming die aan ten minste twee van de volgende criteria voldoet:

  • een jaarlijks gemiddelde van 50 werknemers,
  • een jaaromzet, exclusief BTW, van 9 miljoen euro, en
  • een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

In de nieuwe wet wordt van laatstgenoemd systeem afgestapt en wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen soorten ondernemingen, zodat geen discussie meer mogelijk is over de vraag of een onderneming al dan niet een kmo is.

De nieuwe wet voorziet in een standaard betalingstermijn van 30 dagen tussen bedrijven na ontvangst van de factuur, die contractueel kan worden verlengd tot 60 dagen. De partijen zullen, ongeacht de omvang van de onderneming, niet langer een betalingstermijn van meer dan 60 dagen kunnen overeenkomen.

De wet zal in werking treden op 1 februari 2022.

99 results

img desc

aug. 16, 2022

Onbetaalde facturen innen: België in de top 10

In welke landen zijn onbetaalde facturen nu makkelijk dan wel moeilijker te innen? Allianz Trade, de grootste kredietverzekeraar schreef er een rapport over.

img desc

aug. 09, 2022

Groei wereldeconomie op lager pitje

De groei van de wereldeconomie zwakt verder af. Dat blijkt uit ons rapport over de economische vooruitzichten. Lees het artikel voor meer informatie.

img desc

jul. 20, 2022

Duitsland in 2035 klimaatneutraal

Duitsland is voor gas, olie en steenkool sterk afhankelijk van Rusland. Daar wil het land versneld een eind aan maken. Lees het artikel voor meer informatie.

99 results