Vijf redenen waarom een verzekeraar uw beste partner is voor borgstellingen

Bedrijven die meedingen naar nieuwe projecten proberen altijd hun capaciteiten en sterke punten zo goed mogelijk naar voren te brengen. Maar hoe glansrijk hun staat van dienst en balans ook is, de projecteigenaren die ze proberen te imponeren, eisen steevast een garantie dat het voorgestelde werk volgens afspraak wordt voltooid of, zo niet, dat een passende vergoeding wordt betaald.

Daarin spelen borgstellingen en garanties een grote rol. Door financieel te garanderen dat uw bedrijf zal voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in uw borgstelling, brengen zij vertrouwen en een hoge mate van zekerheid in de relatie tussen u en de projecteigenaar, de begunstigde van de waarborg.

Hier zijn vijf belangrijke redenen waarom vooral verzekeraars de beste partners zijn voor bedrijven die hun projecten willen veiligstellen met borgstellingen.

Borgstellingen en garanties van verzekeraars maken meer liquiditeit vrij voor uw bedrijf. Door geen gebruik te maken van een bankfaciliteit worden uw bestaande bankkredietlijnen niet onder druk gezet, en dat maakt doorgaans liquiditeit vrij voor andere activiteiten: om uw zaken uit te breiden, te investeren in kapitaalgoederen, te voldoen aan lopende betalingsverplichtingen, en meer.

"Als financieringsalternatief voor bankgaranties kunnen borgstellingen en garanties werkkapitaalfaciliteiten bij uw bank vrijmaken. Niet iedere CFO of bedrijfsdirecteur is op de hoogte van dit alternatief!" zegt Jeroen van Riet, directeur Surety & Guarantee Benelux.

In het DNA van verzekeringsmaatschappijen zit een honger naar meer risico ingebakken. De maximale garantiecapaciteit van een bank is gewoonlijk gebaseerd op een vorm van zekerheid (een hypotheek, cashreserves, enz.) die bepaalt hoeveel krediet zij bereid is te verlenen aan een aannemer. Verzekeraars vereisen die harde zekerheid daarentegen niet; voor een verzekeringsmaatschappij bestaat die zekerheid in het delen van het risico.
Een verzekeraar als Allianz Trade beschikt over wereldwijde marktkennis en borgstellingsteams over de hele wereld en is goed geplaatst om uw internationale projecten te ondersteunen via een combinatie van centraal beheerde capaciteiten en acceptanten ter plaatse in het land waar uw project plaatsvindt. Door directe toegang tot lokale teams wordt uw bedrijf ondersteund met diepgaande kennis van de economische omstandigheden in het land, de lokale contracttaal en het juridische kader.
Voor een project dat meerdere jaren kan duren, is een borgstelling van een verzekeraar waarschijnlijk de beste aanpak. Banken zijn eerder geneigd om garanties tot vijf jaar af te geven; daarna vereist een dergelijke bankgarantie op lange termijn waarschijnlijk meer zorgvuldigheid, zekerheid en hogere kapitaalkosten. Een verzekeraar daarentegen werkt graag met waarborg met een looptijd tot acht jaar. En in samenwerking met haar herverzekeringspartners kunnen borgstellingen worden uitgegeven met een looptijd tot 15 jaar.

Verzekeringsmaatschappijen – vooral die met een internationale voetafdruk – hebben doorgaans een veel stabielere kredietwaardigheid dan banken. Door te kunnen verwijzen naar een AA-rating bij een borgstellingspartner zoals Allianz Trade, kunt u vertrouwen opbouwen bij uw klant wanneer u een borgstelling aanbrengt voor een offerte of om de uitvoering van een project te ondersteunen.

"Een AA-rating voor de verstrekker van de waarborg biedt de begunstigde een gerust gevoel, vooral als het gaat om een middelgrote bedrijvenmarkt die misschien geen staat van dienst heeft bij de projecteigenaar of in het land waar het project is gevestigd", legt Jeroen van Riet uit, directeur Surety & Guarantee Benelux.

74 results

consumentenvertrouwen

feb. 26, 2024

Historisch lage groei China komende vijf jaar

Het groeiwonder van China is voorbij. De komende vijf jaar zal de gemiddelde groei slechts +3,9% bedragen. Volgens onze experts, is de rol van China als absolute aanjager van de wereldeconomie uitgespeeld.

consumentenvertrouwen

feb. 09, 2024

Inkomen Europese boeren daalt tot -22%

Terwijl de lonen in nagenoeg alles sectoren fors stegen, daalde het gemiddelde inkomen van de Europese boer. Lees het artikel om meer te weten over de situatie van Europese boeren.

consumentenvertrouwen

jan. 24, 2024

Rode Zee-crisis: -0.9% voor de Europese economie

Als de Rode Zee-crisis enkele maanden aanhoudt, is dat een gevoelige tik voor de wereldeconomie. Met als resultaat dat de groei van het mondiale bbp met -0.4% afneemt en de inflatie met +0.5% wordt gestuwd.

74 results