PODSTAWOWE INFORMACJE
Wydawcą strony internetowej są spółki z Grupy Euler Hermes w Polsce:

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, infolinia: +48 22 233 4444, allianz-trade.pl
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156966, NIP: 5213231588, wysokość kapitału zakładowego: 19 616 640,00 zł, wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 19 616 640,00 zł.

Euler Hermes Collections Sp. z o.o.,
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, infolinia: +48 22 233 4444, allianz-trade.pl
Euler Hermes Collections spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044623, NIP: 5272177123, wysokość kapitału zakładowego: 18 946 000,00 zł.

Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna spółka komandytowa
Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, tel. +48 22 385 42 00, allianz-trade.pl
Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna spółka komandytowa jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162964, NIP: 5213246495

KORZYSTANIE ZE STRON SPÓŁEK EULER HERMES
Strona internetowa spółek Euler Hermes służy przedstawieniu wyłącznie podstawowych informacji o tych spółkach i ich ofercie. Materiały dotyczące produktów oferowanych przez spółki Euler Hermes umieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie mogą być traktowane być traktowane jako oferta handlowa, lub jakiekolwiek zobowiązanie. Spółki Euler Hermes dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były jak najbardziej aktualne, jednak nie gwarantują dokładności, szczegółowości, kompletności i prawdziwości tych informacji oraz nie ponoszą odpowiedzialności za usterki lub pomyłki w tekście lub innej zawartości na stronie. Spółki Euler Hermes nie gwarantują również, iż dostępność i funkcjonalność strony będzie przebiegała bezusterkowo, a także, że strona będzie wolna od wirusów komputerowych lub innej szkodliwej zawartości.

PRAWA WŁASNOŚCI
Zawartość strony internetowej spółek Euler Hermes wraz z informacjami z innych spółek z grupy Euler Hermes lub grupy Allianz stanowi wyłączną własność tych spółek. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, transmitowanie, publikowanie, sprzedawanie oraz wykorzystywanie fragmentów lub całości do tworzenia nowych treści lub wizualizacji jest zabronione bez uzyskania ich wcześniejszej pisemnej zgody.
Korzystanie z informacji i danych umieszczonych na stronie internetowej spółek Euler Hermes nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych.
Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej spółek Euler Hermes nie są kierowane do użytkowników/obywateli państw, w których obowiązujące prawo zabrania ich publikowania lub w których łączenie się ze stroną internetową spółek Euler Hermes jest z jakichkolwiek powodów zakazane.

MARKI HANDLOWE, USŁUGOWE I LOGOTYPY
Marki handlowe, usługowe i logotypy (znaki) widoczne na stronach internetowych spółek z grupy Euler Hermes lub jakiejkolwiek innej spółki należącej do grupy Allianz są własności poszczególnych spółek i są chronione prawem. Wykorzystywanie jakichkolwiek znaków bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody spółek Euler Hermes jest zabronione. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI
Spółki Euler Hermes nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe lub celowe zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w oprogramowaniu lub sprzęcie w czasie korzystania ze strony internetowej lub ze względu na brak możliwości korzystania z tej strony. Nie ponosi także odpowiedzialności za spowolnienia transmisji danych, wirusy lub inne szkodliwe komponenty powiązane z funkcjonowaniem strony.

STRONY HYPERLINKOWANE LUB REKOMENDOWANE
W sytuacjach, w których było to możliwe, na stronie internetowej spółek Euler Hermes zostały wprowadzone rekomendacje lub hiperlinki w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji. W czasie użytkowania poszczególnych rekomendowanych lub hiperlinkowanych stron możliwe jest opuszczenie stron spółek Euler Hermes. Informacje na rekomendowanych lub hiperlinkowanych stronach nie są monitorowane lub analizowane oraz spółki Euler Hermes nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za niekompletność, błędy lub pomyłki na stronie, jak również za inną zawartość dostępną, rekomendowaną lub hiperlinkowaną na tych stronach. Korzystanie z rekomendowanych lub hiperlinkowanych stron jest dokonywane na wyłączne ryzyko użytkownika. Spółki Euler Hermes zastrzegają sobie prawo do usunięcia w każdym terminie wybranej rekomendacji lub hiperlinku.

POŁĄCZENIA TYPU LINK DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ
Dopuszczalne jest stosowanie połączenia typu link do strony spółek Euler Hermes, ale wyłącznie do strony domowej (głównej) i pod warunkiem, że jakiekolwiek odwołania do spółek Euler Hermes są wiarygodne i nie wprowadzają w błąd.

DOSTARCZONE INFORMACJE
Grupa Allianz, w skład której wchodzą spółki Euler Hermes, składa się z szerokiego spektrum spółek. Większość z nich ma swoje własne strony internetowe gdzie prezentują informacje na temat swojej działalności i oferowanych produktów.
Wszystkie informacje lub materiały dostarczone do grupy Allianz ze strony spółek Euler Hermes będą traktowane jako własność grupy Allianz. Przesyłając jakiekolwiek informację lub materiały do nas poprzez stronę internetową spółek Euler Hermes, użytkownik internetu gwarantuje nam nielimitowaną, bezzwrotną licencję na użytkowanie, kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, transmitowanie i dystrybuowanie tych materiałów lub informacji. Zgadza się ponadto, iż grupa Allianz będzie mieć prawo wykorzystywania w każdym celu, każdego pomysłu lub koncepcji, know-how lub technik, które zostanie nam dostarczone poprzez strony spółek Euler Hermes. Grupa Allianz nie będzie zobowiązana do zachowania poufności dostarczonych informacji, poza informacjami, zgodnie z zasadami ustalonymi w grupie Allianz, mającymi wpływ na kontakty z klientami, ustalonymi w oddzielnych umowach lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

ZASTRZEŻENIE PRAW
Spółki Euler Hermes zastrzegają sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, rozbudowywania lub usuwania fragmentów niniejszych warunków w każdym czasie.