Gwarancje Ubezpieczeniowe

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarantowane płatności dla Ciebie i Twoich klientów

Gwarancje ubezpieczeniowe
w Allianz Trade

Państwa partnerzy biznesowi żądają przedłożenia zabezpieczeń wykonania kontraktu w formie dummy gwarancji, aby mieć pewność, że warunki umowy zostaną spełnione?

dummy Nasza wiarygodność w zakresie gwarancji to dziesiątki lat doświadczenia rynkowego na całym świecie. Doświadczenie to pomoże Państwu w dummy zabezpieczeniu  interesów jak również uwiarygodni Państwa pozycje wśród kontrahentów.

 

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych
 • międzynarodowa sieć oddziałów umożliwiająca wystawianie gwarancji ubezpieczeniowych na rynki zagraniczne
 • jeden z najbardziej doświadczonych Gwarantów na rynku krajowym i międzynarodowym
 • światowy lider w ubezpieczeniach gospodarczych

 • uwolnienie linii kredytowych w bankach

 • długoterminowa współpraca

 • szybki czas realizacji wniosków dla Klientów z podpisaną umowa ramową

 • możliwość obsługi poprzez dummy system On-line
Gwarancje Ubezpieczeniowe
Dostarczenie dokumentów finansowych » Analiza i oferta » Podpisanie umowy na czas nieokreślony i URUCHOMIENIE LINII NA GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE w ramach której wystawiane są gwarancje
 1. kontakt z naszym doradcą
 2. analiza dokumentów i wydanie decyzji o współpracy  w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych
 3. podpisanie umowy ramowej na gwarancje
 4. wystawienie gwarancji
Zasadniczo oznacza to, że w przypadku, gdy Państwo  nie wywiążecie się z umowy, zwykle w rezultacie niewypłacalności lub też innych powodów  beneficjent gwarancji będzie mógł otrzymać środki z wystawionej gwarancji  do wysokości limitu gwarancji.
W ramach gwarancji przyjmujemy na siebie  odpowiedzialność za Państwa firmę wobec osób trzecich ( Beneficjenta gwarancji / Państwa kontrahenta) za zobowiązania wynikające z zawartej umowy np. budowlanej, dostaw towarów czy usług, do określonej kwoty i na określony czas, wynikający z Państwa umowy z kontrahentem. dummy Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. jest całkowicie niezależnym wystawcą gwarancji.
Rating AA od agencji Standard & Poor’s daje Twoim partnerom i beneficjentom finansowym pewność w realizacji transakcji zarówno w kraju, jak i za granicą.
Nasze gwarancje umożliwią Ci uwolnienie bankowych linii kredytowych. Dzięki temu zwiększysz płynność finansową swojej firmy, uwalniając gotówkę na inne cele.
Podbijaj nowe rynki. Korzystaj z naszych globalnych analiz, lokalnej obecności i bogatej wiedzy, spełniając potrzeby swojej firmy w zakresie gwarancji zabezpieczających handel międzynarodowy.